Bài Tập Cơ Học Kết Cấu Tập 2-Hệ Siêu Tĩnh (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Lều Thọ Trình, 284 Trang

Discussion in 'Cơ Học' started by letoan, Sep 15, 2023.

 1. letoan

  letoan Member

  upload_2023-9-15_19-57-5.png
  PHẦN ĐỀ BÀI
  CHƯƠNG 5. Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực
  BÀI TẬP LỚN 2. Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực
  CHƯƠNG 6. Tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị
  CHƯƠNG 7. Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp
  CHƯƠNG 8. Hệ không gian
  CHƯƠNG 9. Phương pháp phân phối mômen
  CHƯƠNG 10. Phương pháp tính gần đúng
  CHƯƠNG 11. Phương pháp động học
  CHƯƠNG 12. Tính kết cấu theo trạng thái giới hạn
  MỘT SỐ BÀI TRONG CÁC ĐỀ THI SAU ĐẠI HỌC
  PHẦN ĐÁP SỐ VÀ BÀI GIẢI
  CHƯƠNG 5. Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực
  BÀI GIẢI MẪU BÀI TẬP LỚN 2. Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực
  • Bài Tập Cơ Học Kết Cấu Tập 2-Hệ Siêu Tĩnh
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007
  • Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
  • 284 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=21368
  https://drive.google.com/file/d/1vzBMecpqsG_QCF7YVPelyTzvj6K8meXa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page