Bài Tập Đại Số Sơ Cấp-Phần Một Số Nguyên Lí Cơ Bản (NXB Đại Học Sư Phạm 2012) - Dương Quốc Việt

Discussion in 'Toán Học' started by quanh.bv, Apr 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-2_10-1-21.png
  Các nguyên lí phổ biến là công cu hữu ích khi 2iái nhữns bà) to;ín nguyên sơ, những đối tươna toán hoc còn chưa chiu sư chi phòi cứa những lí thuyết lớn Biết sử dung linh hoat các niiuỵên lí đó sẽ là mòt lơi thế lớn, chúng giúp ta nhìn nhân và eiải quyẽ( nhièu bài toán tiiôt cách có hiêu quả Giáo trình gồm năm chương trình bày vê Nauyên lí Dinchlet, Nguyên lí cưc tn rời rac, Nguyên lí xuông thang, Các nguyên lí cơ bàn cho các bài toán đếm, Phưcfng pháp sử dung hàm sinh Trong tìm2 nguyên lí. chúng tối giới lliièu các bà] tâp khá phong phú và chi tiết, nhằm giúp ban đoc có đươc môt số kĩ nãna; sử dung các nguyên ỉ í này, đồng Ihời có thể tư phát triển thêm những bài toán và nhiêu lời mài hay Giáo trình cùng VỚI Giáo trình [3J phuc vu giảng day và hoc táp món Đai số sơ cấp cho smh viên khoa Toán trường Đai hoc Sư plìam Hà Nỏi, đồna íhời cũng ià tài !iêu tham kháo tốt cho các ban đoc quan tâm đến toán sơ cấp Trong quá trình biên soan khó tránh khói những thiếu sóỉ, các tác gỉà mong ỉiìuốrí nhân đưoc nhữns ý kíếií c1óf?g góp qiìý biíiì dẽ’ giáo trình phuc vu ban đoc đươc tốt hoìi
  • Bài Tập Đại Số Sơ Cấp-Phần Một Số Nguyên Lí Cơ Bản
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2012
  • Dương Quốc Việt, Lê Văn Đính
  • 186 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74150
  https://drive.google.com/file/d/1pAh1zRmS3Sx1Oy8Te-ewPVFWrKUai2MK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 2, 2022

Share This Page