Bài Tập Giải Tích Hàm (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Xuân Liêm, 328 Trang

Discussion in 'Toán Học' started by quanh.bv, Sep 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sách Bài Tập Giải Tích Hàm gồm sáu chương tương ứng với sáu chương của giáo trình Giải tích hàm. Ngoài các bài tập mà đề bài đã được cho ở cuối mỗi chương của giáo trình, chúng tôi đưa thêm vào một số bài tập mới.
  Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
  Chương 1: Đại cương về không gian Banach
  Chương 2: Ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm
  Chương 3: Không gian liên hợp. Tôpô yếu và tính phản xạ
  Chương 4: Các không gian L mũ P
  Chương 5: Phổ của toán tử và toán tử Compăc
  Chương 6: Không gian Hinbe
  • Bài Tập Giải Tích Hàm
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Nguyễn Xuân Liêm
  • 328 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1751
   
  Last edited by a moderator: Jan 15, 2019

Share This Page