Bài Tập Hình Học Xạ Ảnh (NXB Giáo Dục 2000) - Nguyễn Hữu Quang, 78 Trang

Discussion in 'Toán Học' started by admin, Feb 16, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hình học xạ ảnh là môn học quan trọng trong chương trình học ở các trường ĐHSP ngành toán và CĐSP ngành toán - lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập môn học này, chúng tôi biên soạn cuốn sách Bài tậ hình học xạ ảnh. Cuốn sách gồm 2 phần: phần thứ nhất dành cho việc tóm tắt các kiến thức trong các mức và các đề toán ở từng chuyên mục: Phần thứ hai là việc trình bày các lời giải hoặc hướng dẫn giải các đề toán ấy.
  • Bài Tập Hình Học Xạ Ảnh
  • NXB Giáo Dục 2000
  • Nguyễn Hữu Quang & Trương Đức Hinh
  • 78 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://220.231.122.108:8090/VietDataFullText/BSTSTOAN//KTOAN0006.swf
   
  Last edited: Jan 15, 2019

Share This Page