Bài Tập Kế Toán Quản Trị (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - La Xuân Đào, 268 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by DerikBup, May 3, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.)[1] Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó.
  • Bài Tập Kế Toán Quản Trị
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2014
  • La Xuân Đào, Phan Đức Dũng
  • 268 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6857
  https://drive.google.com/file/d/1hREx0LNAW0IZIks0mZfeHHPiQP64KbtV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 9, 2022

Share This Page