Bài Tập Thống Kê Ứng Dụng Trong Quản Trị Kinh Doanh Và Nghiên Cứu Kinh Tế - Trần Bá Nhẫn, 134 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by gges33Df, May 6, 2021.

 1. gges33Df

  gges33Df Member

  [​IMG]
  Vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu, hơn bao giờ hết, đang trở nên cần thiết và quan trọng. Ở nhiều lĩnh vực – trong nghiên cứu kinh tế cũng như kinh doanh – nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh thường xuyên phải đối mặt với việc phân tích tìm ra qui luật biến động, suy diễn, giải thích, và kết luận về các hiện tượng kinh tế - xã hội. Do vậy, thống kê ngày càng có vai trò quan trọng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh doanh và quản trị trong nghiên cứu thị trường, ra quyết định, nhất là trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều rủi ro, không chắc chắn.
  Hiện tại, việc cập nhật và trang bị các kiến thức thống kề nhằm đáp ứng yêu cầu phân tích trong nền kinh tế thị trường trong điều kiện việc tính toán được hỗ trợ mạnh mẽ của máy tính - được đặt ra một cách cấp bách. Quyển “thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế” hy vọng rằng quyển sách là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà kinh doanh, quản trị và tất cả những ai quan tâm.
  • Bài Tập Thống Kê Ứng Dụng Trong Quản Trị Kinh Doanh Và Nghiên Cứu Kinh Tế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng
  • 134 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=240988
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2021

Share This Page