Bài Tập Tình Huống Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Văn Phái, 81 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-21_0-37-54.png
  Chương trình của chuyên ngành Luật thương mại quốc tế được xây dựng gồm ba phần: xã hội nhân văn, pháp luật cơ sở và phần chuyên ngành chủ yếu liên quan đến luật pháp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trên cơ sở các môn học có tính chất định hướng kiến thức chung, sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội và cả kiến thức về luật pháp liên quan kinh tế mang tính chất quốc tế. Ngoài ra trong chương trình đào tạo, một phàn lớn thời lượng dành cho các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, vì vậy sau khi ra trường sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế có thể nắm chắc kiến thức về pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
  • Bài Tập Tình Huống Luật Thương Mại Quốc Tế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2011
  • Nguyễn Văn Phái
  • 81 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241060
  https://drive.google.com/file/d/1u3i-FVt3V2mdOk7FPMnLWs-nXmNTZD28
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page