Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 638 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Oct 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách được thực hiện trong 22 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung: - Phần nội dung cần nhớ (lý thuyết cơ bản nhất chủ yếu là các nguyên tắc hạch toán, tài khoản sử dụng...). - Phần bài tập ứng dụng (bài tập có lời giải với mục đích giúp cho độc giả hiểu rõ hơn những nội dung về kế toán tài chính). - Phần bài tập tự giải (bài tập tương tự như phần bài tập ứng dụng nhằm giúp cho độc giả tự rèn luyện kỹ năng làm bài tập).
  Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
  Chương 2: kế toán vốn bằng tiền
  Chương 3: Kế toán hàng tồn kho
  Chương 4: Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
  Chương 5: Tiền lương và các khoản trích theo lương
  Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất phụ
  Chương 8: Kế toán các khoản phải thu
  Chương 9: kế toán các khoản ứng trước
  Chương 10: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
  Chương 11: Kế toán thuế
  Chương 12: Kế toán các khoản phải trả
  Chương 13: Kế toán mua bán hàng hoá trong nước
  Chương 14: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá
  Chương 15: Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh ngiệp và xác định kết quả kinh doanh
  Chương 16: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
  Chương 17: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác
  Chương 18: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  Chương 19: Kế toán tài chính dịch vụ
  Chương 20: kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
  Chương 21: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất xây lắp
  Chương 22: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp.
  • Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính
  • NXB Thống Kê 2009
  • Phan Đức Dũng
  • 638 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1567
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 5, 2018

Share This Page