Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 638 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Học' started by quanh.bv, Oct 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách được thực hiện trong 22 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung: - Phần nội dung cần nhớ (lý thuyết cơ bản nhất chủ yếu là các nguyên tắc hạch toán, tài khoản sử dụng...). - Phần bài tập ứng dụng (bài tập có lời giải với mục đích giúp cho độc giả hiểu rõ hơn những nội dung về kế toán tài chính). - Phần bài tập tự giải (bài tập tương tự như phần bài tập ứng dụng nhằm giúp cho độc giả tự rèn luyện kỹ năng làm bài tập).
  Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
  Chương 2: kế toán vốn bằng tiền
  Chương 3: Kế toán hàng tồn kho
  Chương 4: Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
  Chương 5: Tiền lương và các khoản trích theo lương
  Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất phụ
  Chương 8: Kế toán các khoản phải thu
  Chương 9: kế toán các khoản ứng trước
  Chương 10: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
  Chương 11: Kế toán thuế
  Chương 12: Kế toán các khoản phải trả
  Chương 13: Kế toán mua bán hàng hoá trong nước
  Chương 14: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá
  Chương 15: Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh ngiệp và xác định kết quả kinh doanh
  Chương 16: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
  Chương 17: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác
  Chương 18: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  Chương 19: Kế toán tài chính dịch vụ
  Chương 20: kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
  Chương 21: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất xây lắp
  Chương 22: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp.
  • Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính
  • NXB Thống Kê 2009
  • Phan Đức Dũng
  • 638 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1567
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 5, 2018

Share This Page