Bài Tập Và Lời Giải Cơ Học (NXB Giáo Dục 2010) - Yung Kuo Lim, 730 Trang

Discussion in 'Vật Lý Học' started by quanh.bv, Dec 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Làm bài tập là một việc tất yếu và quan trọng trong quá trình học Vật lý nhằm củng cố lý thuyết đã học và trau dồi kĩ năng thực hành. Trong cuốn Cơ học có 410 bài tập và lời giải: Cơ học Newton (272 bài), cơ học giải tích (84 bài), thuyết tương đối hẹp (54 bài). Hầu hết các bài chọn đưa vào cuốn sách này đều phù hợp với chương trình vật lý bậc đại học và sau đại học của chuyên ngành Cơ học. Ngoài ra, một số kết quả nghiên cứu gần đây cũng được đưa vào cuốn sách này, nhằm giúp người học không chỉ nắm bắt lý thuyết cơ bản mà còn có thể vận dụng kiến thức cơ bản một cách sáng tạo vào việc học tập và nghiên cứu.
  Phần 1: Cơ học Newton
  Động học chất điềm (1001 - 1108)
  Động học của hệ các chất điểm (1109 - 1144)
  Động lực học vật rắn (1145 - 1223)
  Động lực học các các vật biến dạng được (1224 - 1272)
  Phần 2: Cơ học giải tích
  Các phương trình Lagrange (2001 - 2027)
  Các dao động nhỏ (2028 - 2067)
  Các phương trình chính tắc Hamuilton (2068 - 2084)
  Phần 3: Thuyết tương đối hẹp
  Thuyết tương đối hẹp (3001 - 3054)
  • Bài Tập Và Lời Giải Cơ Học
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Yung Kuo Lim
  • 730 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/3000
   
  Last edited by a moderator: Apr 30, 2020

Share This Page