Bản Đồ Địa Hình (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nhữ Thị Xuân, 302 Trang

Discussion in 'Trắc Địa-Bản Đồ' started by admin, Jun 8, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Những vấn đề chung về bản đồ địa hình -- Chương 2: Cơ sở toán học của bản đồ địa hình -- Chương 3: Nội dung và hệ thống ký hiệu của bản đồ địa hình -- Chương 4: Tổng quát hóa các yếu tố nội dung cơ bản của bản đồ địa hình và phương pháp thể hiện -- Chương 5: Phương pháp thành lập và biên tập bản đồ địa hình -- Chương 6: Hiệu chỉnh bản đồ địa hình -- Chương 7: Ứng dụng công nghệ tin học trong thành lập bản đồ địa hình.
  • Bản Đồ Địa Hình
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Nhữ Thị Xuân
  • 302 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1043786

   
  Last edited: Dec 4, 2018
  thanhtu likes this.

Share This Page