Bản Lĩnh Chính Trị Hồ Chí Minh (NXB Lý Luận Chính Trị 2014) - Bùi Đình Phong, 248 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-16_10-0-51.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh là quá trình tích hợp các nhân tố chủ quan và khách quan, quá trình Hồ Chí Minh không ngừng tự giác rèn luyện các phẩm chất cơ bản từ đạo đức, trí tuệ cho đến phương pháp, phong cách trên cơ sở phát huy các phẩm chất ưu việt của bản thân, đồng thời kết hợp với sự lựa chọn, kế thừa các giá trị tinh hoa của dân tộc và thời đại nhằm mục đích cao nhất là phục vụ có hiệu quả sự nghiệp chính trị của Người. Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản cuốn sách Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh, hy vọng sẽ có những đóng góp mới vào việc tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương 1 - Nguồn gốc hình thành bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh
  Chương 2 - Một số nội dung cơ bản của bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh
  Chương 3 - Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
  • Bản Lĩnh Chính Trị Hồ Chí Minh
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2014
  • Bùi Đình Phong
  • 248 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7618
  https://drive.google.com/file/d/1ZGrG3aG_xeYBjniifXywaIicZix0ieEX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 16, 2023

Share This Page