Báo Cáo Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2008 - Bộ Công Thương, 229 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by chris nguyen, Jul 3, 2013.

 1. chris nguyen

  chris nguyen Member

  Năm 2008 đã chứng kiến nhiều chuyển biến cả về môi trường hoạt động thương mại nói chung và lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng. Báo cáo Thương mại điện tử 2008 đi sâu vào phân tích những chuyển biến trong môi trường vĩ mô cho ứng dụng thương mại điện tử, theo 6 nội dung lớn của các nhóm chính sách, giải pháp chủ yếu đề ra trong Quyết định 222 là đào tạo, tuyên truyền và phổ cập về thương mại điện tử, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cung cấpdịch vụ công trực tuyến, phát triển các công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử, tổ chức thực thi pháp luật về thương mại điện tử và hợp tác quốc tế về thương mại điện tử.
  Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2008 phản ánh những bước tiến của ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp so với các năm trước đó. Những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển lâu dài và bền vững của thương mại điện tử như bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng các tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử, sự phát triển các dịch vụ công hỗ trợ thương mại điện tử, và các mô hình ứng dụng thương mại điện tử.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 3, 2013

Share This Page