Báo Chí Dưới Góc Nhìn Thực Tiễn (NXB Thông Tin Truyền Thông 2013) - Nguyễn Thế Kỷ, 330 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Báo Chí' started by admin, Aug 30, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, kể từ ngày 21/6/1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản báo Thanh Niên - tờ báo khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, cho tới ngày nay, lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta và đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội và đã trở thành một diễn đàn quan trọng phản ánh tiếng nói của người dân. Trong thời đại của hội nhập quốc tế và trong bối cảnh mới về thông tin truyền thông ngày nay, báo chí đã đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú đa chiều về các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế.
  • Báo Chí Dưới Góc Nhìn Thực Tiễn
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2013
  • Nguyễn Thế Kỷ
  • 330 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1463
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page