Báo Chí Giám Sát, Phản Biện Xã Hội Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Văn Dững, 398 Tr

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_2-43-52.png
  Báo chí – truyền thông Việt Nam đã và đang hoạt động vì sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”; trong quá trình này chính bản thân báo chí – truyền thông cũng tự đổi mới vì sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Báo chí đổi mới vì sự nghiệp đổi mới đất nước và đổi mới báo chí để từng bước xây dựng nền báo chí Việt Nam cách mạng và chuyên nghiệp hơn. Xây dựng nền báo chí cách mạng là để báo chí hoạt động vì mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì sự nghiệp chấn hưng dân tộc, vì nhân dân và công chúng. Xây dựng nền báo chí từng bước chuyên nghiệp hơn là cùng nhau nhận thức rõ hơn về bản chất, chức năng và các nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, cũng như những quy luật nội tại của nó trong quá trình vận động, phát triển. Trong quá trình đổi mới ấy, có thể nhìn nhận báo chí vừa là phương tiện và phương thức thể hiện quyền lực chính trị, là công cụ của Đảng và Nhà nước, vừa là thiết chế kiến tạo xã hội có khả năng kết nối các nguồn lực và sức mạnh xã hội lớn lao tập trung vì sự nghiệp chấn hưng đất nước. Đó còn là nhận thức ngày càng rõ nét hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí trong môi trường và điều kiện cụ thể....
  • Báo Chí Giám Sát Phản Biện Xã Hội Ở Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Nguyễn Văn Dững
  • 398 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7681
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page