Báo Chí Và Ngoại Giao (NXB Thế Giới 2003) - Dương Văn Quảng, 282 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Jun 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-3_23-42-19.png
  Chúng ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập với thế giới và khu vực nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại phải không ngừng trau đồi và nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ làm công tác đối ngoại, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của cán bộ và sinh viên ngành quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế phối hợp với một số Nhà xuất bản để xuất bản bộ giáo trình “Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại giao” do cán bộ của Học viện Quan hệ Quốc tế biên soạn.
  • Báo Chí Và Ngoại Giao
  • NXB Thế Giới 2003
  • Dương Văn Quảng
  • 282 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7691
  https://drive.google.com/file/d/1zMBCHUZ2GsyRTGmcSd0ZMQ2bqtl8rJX4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 3, 2022

Share This Page