Báo Chí Và Thông Tin Đối Ngoại (NXB Chính Trị 2012) - Lê Thanh Bình, 298 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by admin, Aug 14, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1, Lý luận chung về lĩnh vực truyền thông đại chúng, báo chí, thông tin đối ngoại. Chương 2, Tổng quan về truyền thông đại chúng ở Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về truyền thông đại chúng, công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại. Chương 3, Các thể loại báo chí sử dụng trong truyền thông quốc tế, ngoại giao văn hóa thời kỳ hội nhập. Chương 4, Vai trò của báo chí đối với thông tin đối ngoại. Chương 5, Thực trạng công tác thông tin đối ngoại. Chương 6, Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
  • Báo Chí Và Thông Tin Đối Ngoại
  • NXB Chính Trị 2012
  • Lê Thanh Bình
  • 298 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/934
   

Share This Page