Báo Chí Với Thông Tin Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Đỗ Xuân Hà, 149 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-7_22-20-5.png
  Báo chí học hiện đại là một ngành khoa học có chức năng nghiên cứu lý luận, phương pháp hoạt động, kinh nghiệm vận hành của các phương tiện truyền thông đại chúng trong hoàn cảnh lịch sử của xã hội hiện đại. Báo chí học có ảnh hưởng trực tiếp tối thực tiễn hoạt động báo chí và là cơ sở cho việc đào tạo cán bộ các ngành truyền thông đại chúng. Sự phát triển của báo chí, việc gia tăng vai trò của báo chí trong đời sống xã hội đòi hỏi các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn báo chí phải nỗ lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nhất là về những vấn để cấp bách nhưng còn chưa được quan tâm đầy đủ của báo chí học. Theo chúng tôi; một trong những vấn đề như vậy là lý luận báo chí quốc tế với tư cách là một lĩnh vực của báo chí học hiện đại ở nước ta
  • Báo Chí Với Thông Tin Quốc Tế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1998
  • Đỗ Xuân Hà
  • 149 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4603
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page