Báo In Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Dương Xuân Sơn, 278 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_2-35-28.png
  Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống chính trị - xã hội; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời là tiếng nói của nhân dân.
  Trong tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình chính trị thế giới phức tạp, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá cách mạng Việt Nam, vị trí và vai trò của báo chí càng có tầm quan trọng đặc biệt.
  Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản cuốn sách chuyên khảo Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị, cung cấp những kiến thức mới về lĩnh vực báo in, báo chí truyền thông trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Cuốn sách tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận báo chí truyền thông, vai trò của báo in trong sự nghiệp đổi mới, báo in trong hệ thống chính trị, các nội dung phản ánh của báo in về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, sự vận động của ngôn ngữ, thể loại báo chí, tổ chức tòa soạn đa phương tiện, đạo đức nhà báo… và các vấn đề khác.
  • Báo In Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới-Tiếp Cận Dưới Góc Độ Báo Chí Học Và Khoa Học Chính Trị
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Dương Xuân Sơn
  • 278 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7683
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page