Bệnh Da Và Các Bệnh Lây Qua Đường Sinh Dục (NXB Y Học 1992) - Vũ Đình Lập, 466 Trang

Discussion in 'Y Học' started by admin, Jul 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Da liễu là một ngành chuyên khoa phải quàn tỷ hai bệnh xã hội. Dó là BỆNH •UPHONG và CÁC BỆNH HOA LIẺƯ (Bệnh lây qua dường sinh dục). Theo chù trưcmg cùa Bộ Y tế, trọng tám cùa ngành chúng tôi ỉà các bệnh xă hội. Nhằm dáp ứng với yêu cdu trên, ngành Da tiều phải dào tạo niột dội ngũ cán bộ chuyền khoa lừ sơ cấp dẽn cao cấp dể hình thành một mạng lưới chuyên khoa từ trung ương dến tận cơ sớ.
  Quyển sách này tập hợp các bài giảng dã dược chinh lý lại sau nhiều năm giảng dạy và dào tạo cán bộ cho Ngành. Chúng tôi dă cố gắng hết sức dơn giàn cdc vấn de phức tạp trong bệnh da vồ chỉ nói dến các bệnh da thông thường và phổ biến. Trọng tâm của cuốn sách là trình bày đầy dù và sáng sứa các bệnh xớ hội của ngành Da liễu với những kiến thức mớị nhất cùa y tế thế giới da dược cập nhật hóa. Dồng thời, chúng tôi cũng dưa dãn kiến thức về sức khỏe cộng dòng, một phăn rất quan trọng của ngành y tế hiện dại trong công lác chữm sóc sức khỏe cùa nhân dân.
  • Bệnh Da Và Các Bệnh Lây Qua Đường Sinh Dục
  • NXB Y Học 1992
  • Vũ Đình Lập
  • 466 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/0E84A35242BAD65/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 22, 2017

Share This Page