Bệnh Virus Thực Vật Ở Việt Nam Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2015) - Vũ Triệu Mân, 241 Trang

Discussion in 'Động-Thực Vật' started by phuonglienlaw100, Oct 5, 2016.

 1. phuonglienlaw100

  phuonglienlaw100 New Member

  upload_2022-5-9_16-43-49.png
  Tới nay, khoảng ÌOOO virus thực vật đã được phát hiện trong tổng sổ 2000 virus được xác định là ký sinh trên các sinh vặt trên Trái Đất. Công nghệ sinh học cũng như nông nghiệp ngày càng hiện đại của thế kỷ 21 đang hướng tới một nền nông nghiệp sạch, nòng nghiệp sinh thái, một nển nông nghiệp bền vững đòi hỏi phải phá bỏ rào càn nguy hiểm là các bệnh virus, hạn chế chúng ở múc thấp nhất, không ảnh hưởng tới sự phát triển của công nghệ sinh học, đảm bảo năng suất, phẩm chất của cầy trỏng và môi trường sinh thái. Tuy nhiên, do hình thức ký sinh nội bào và virus không thể sống độc lập bên ngoài tế bào ký chủ nên không trực tiếp trừ bỏ chúng được. Việc phòng chong virưs cần phải được trang bị kiến thức và kỹ thuật hiện đại không những về virus mà còn phải hiểu về cây, vế tế bào cây nơi ký sinh của chúng, phải hiểu biết về giỏng cây kháng, nhiẻm bệnh, hiểu biết về sư lây lan của virus, hiểu biết về côn trùng môi giới và các môi giới truyền bệnh khác của virus thực vặt. Trên cơ sở các kiến thức cơ bản về sinh vặt trên, kết hợp với điếu kiện sinh thái đống ruộng (khi hậu, đẫt đai, quán thể thực vật...) nơi xảy ra bệnh hại, chúng ta mới lựa chọn đúng giải pháp phòng chong cỏ hiệu quả bệnh virus thực vật.
  • Bệnh Virus Thực Vật Ở Việt Nam Tập 2
  • NXB Nông Nghiệp 2015
  • Vũ Triệu Mân
  • 241 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1hEeY0btiz2NCNq5vUp1cORA7Dhk3ojF-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 9, 2022

Share This Page