Bình Luận Phê Phán (NXB Chính Trị 2021) - Báo Nhân Dân, 838 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, May 27, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-22_14-33-1.png
  Những năm qua, sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn, không thể phủ nhận. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ các thế lực thù địch, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí tiến hành nhiều hoạt động chống phá nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Và “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận, tự do báo chí”, “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” được sử dụng làm chiêu bài để họ vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép về chính trị, kinh tế. Với rất nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, đặc biệt là tận dụng khả năng và ảnh hưởng của internet, họ nhào nặn, lan truyền thông tin thất thiệt nhằm tác động tới đời sống tinh thần của xã hội để gây tâm lý bi quan, hoài nghi sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hòng chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... Bên cạnh đó, quá trình mở cửa giao lưu, hội nhập với thế giới cũng đưa tới một số diễn biến phức tạp trong đời sống, đặc biệt là sự du nhập của một số giá trị không phù hợp với định hướng xã hội, không phù hợp với bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc, từ đó xuất hiện một số hiện tượng, nảy sinh một số vấn đề có thể tác động tiêu cực tới sự phát triển trong kinh tế, khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, báo chí và truyền thông, phát triển nhân cách, thị hiếu thẩm mỹ...
  • Bình Luận Phê Phán
  • NXB Chính Trị 2021
  • Báo Nhân Dân
  • 838 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1PHp3lBf7vAx1Vclr1j9h9o1zg8Q87zHZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 22, 2022

Share This Page