Bộ Ebook Giáo Dục Lớp 1 - Sách Giáo Khoa + Tài Liệu Tham Khảo Lớp 1

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Phổ Thông' started by admin, May 14, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Lớp 1
  Sách Giáo Khoa & Tài Liệu Tham Khảo Lớp 1
  58 Quyển | 1,0 GB
  -------------------​
  Code:
  01  45 Bộ Đề Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Đức Tấn, 170 Trang.pdf  89.48 MB
  02  Amazing Science 1 (NXB Giáo Dục 2016) - Nguyễn Trường Giang, 61 Trang.pdf  6.12 MB
  03  Get It Up 1 (NXB Giáo Dục 2016) - Nguyễn Trường Giang, 81 Trang.pdf  7.02 MB
  04  Giáo Dục Sức Khỏe 1 (NXB Giáo Dục 1992) - Phạm Năng Cường, 34 Trang.pdf  17.33 MB
  05  Giúp Con Học Lớp 1 (NXB Giáo Dục 2017) - Nguyễn Hạnh, 128 Trang.pdf  20.96 MB
  06  Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 1 Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Tô Thị Yến, 106 Trang.pdf  35.55 MB
  07  Hát Nhạc 1 (NXB Giáo Dục 1997) - Hoàng Long, 32 Trang.pdf  17.26 MB
  08  Học Vần 1 Tập 1 (NXB Giáo Dục 1981) - Nguyễn Thị Nhất, 51 Trang.pdf  9.68 MB
  09  Học Vần 1 Tập 2 (NXB Giáo Dục 1986) - Nguyễn Thị Nhất, 57 Trang.pdf  16.03 MB
  10  Kể Chuyện 1 (NXB Giáo Dục 1981) - Đỗ Lê Chẩn, 138 Trang.pdf  49.88 MB
  11  Lao Động-Kĩ Thuật 1 (NXB Giáo Dục 1993) - Triệu Thị Chơi, 72 Trang.pdf  16.99 MB
  12  Luyện Chữ Đẹp Yêu Thơ Văn Lớp 1 Tập 1 (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Thị Ly Kha, 36 Trang.pdf  3.87 MB
  13  Luyện Chữ Đẹp Yêu Thơ Văn Lớp 1 Tập 2 (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Thị Ly Kha, 36 Trang.pdf  2.63 MB
  14  Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Anh Lớp 1 (NXB Giáo Dục 2015) - Đỗ Thị Ngọc Hiền, 73 Trang.pdf  25.92 MB
  15  Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Anh Lớp 1 (NXB Giáo Dục 2013) - Đỗ Trung Hiệu, 77 Trang.pdf  71.04 MB
  16  Thiết Kế Bài Giảng Mĩ Thuật 1 (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Hữu Hạnh, 95 Trang.pdf  0.76 MB
  17  Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Việt 1 Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Tại, 420 Trang.pdf  63.97 MB
  18  Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Việt 1 Tập 2 (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Trại, 101 Trang.pdf  16.58 MB
  19  Thiết Kế Bài Giảng Toán 1 Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Tuấn, 189 Trang.pdf  27.48 MB
  20  Thiết Kế Bài Giảng Toán 1 Tập 2 (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Tuấn, 235 Trang.pdf  28.34 MB
  21  Thiết Kế Bài Giảng Đạo Đức Lớp 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Hữu Hợp, 50 Trang.pdf  21.43 MB
  22  Thực Hành Mĩ Thuật 1 (NXB Giáo Dục 1990) - Nhiều Tác Giả, 61 Trang.pdf  20.97 MB
  23  Tiếng Anh 1-Sách Giáo Viên (NXB Giáo Dục 2017) - Hoàng Văn Vân, 148 Trang.pdf  6.44 MB
  24  Tiếng Anh 1-Sách Giáo Viên (NXB Giáo Dục 2018) - Hoàng Văn Vân, 141 Trang.pdf  2.06 MB
  25  Tiếng Việt 1 Tập 1-Chữ Cái Và Vần (NXB Giáo Dục 1990) - Phạm Bích Hợp, 64 Trang.pdf  32.16 MB
  26  Tiếng Việt 1 Tập 1-Chữ Cái Và Vần (NXB Giáo Dục 2001) - Phạm Bích Hợp, 128 Trang.pdf  4.76 MB
  27  Tiếng Việt 1 Tập 1-Học Vần (NXB Giáo Dục 2003) - Đặng Thị Lanh, 173 Trang.pdf  34.62 MB
  28  Tiếng Việt 1 Tập 1-Học Vần (NXB Giáo Dục 2014) - Đặng Thị Lanh, 174 Trang.pdf  6.78 MB
  29  Tiếng Việt 1 Tập 1-Học Vần (NXB Giáo Dục 2016) - Đặng Thị Lanh, 174 Trang.pdf  42.22 MB
  30  Tiếng Việt 1 Tập 2 (NXB Giáo Dục 1990) - Mông Kí Slay, 82 Trang.pdf  12.00 MB
  31  Tiếng Việt 1 Tập 2 (NXB Giáo Dục 1996) - Trần Mạnh Hưởng, 72 Trang.pdf  20.49 MB
  32  Tiếng Việt 1 Tập 2 (NXB Giáo Dục 2002) - Đặng Thị Lanh, 173 Trang.pdf  36.77 MB
  33  Tiếng Việt 1 Tập 2-Luyện Tập (NXB Giáo Dục 2014) - Đặng Thị Lanh, 174 Trang.pdf  7.77 MB
  34  Tiếng Việt 1 Tập 2-Vần Và Tập Đọc (NXB Giáo Dục 2002) - Đặng Thị Lanh, 148 Trang.pdf  4.62 MB
  35  Tiếng Việt CNGD Lớp 1 Tập 1-Âm Chữ (NXB Giáo Dục 2017) - Hồ Ngọc Đại, 71 Trang.pdf  13.99 MB
  36  Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 (NXB Giáo Dục 1998) - Nhiều Tác Giả, 132 Trang.pdf  9.93 MB
  37  Toán 1 (NXB Giáo Dục 1993) - Phạm Văn Hoàn, 108 Trang.pdf  21.27 MB
  38  Toán 1 (NXB Giáo Dục 1994) - Đào Nãi, 70 Trang.pdf  5.39 MB
  39  Toán 1 (NXB Giáo Dục 2011) - Đỗ Đình Hoan, 186 Trang.pdf  9.25 MB
  40  Toán 1 (NXB Giáo Dục 2014) - Đỗ Đình Hoan, 180 Trang.pdf  6.59 MB
  41  Toán 1 (NXB Giáo Dục 2016) - Đỗ Đình Hoan, 186 Trang.pdf  41.92 MB
  42  Truyện Đọc 1 (NXB Giáo Dục 2000) - Trương Chính, 88 Trang.pdf  16.23 MB
  43  Tuyển Chọn Đề Ôn Luyện Và Tự Kiểm Tra Toán 1 Tập 1 (NXB Đại Học Sư Phạm 2013) - Trần Thị Kim Cương, 112 Trang.pdf  15.84 MB
  44  Tìm Hiểu Tự Nhiên Và Xã Hội 1 (NXB Giáo Dục 1991) - Nhiều Tác Giả, 36 Trang.pdf  9.29 MB
  45  Tập Viết 1 Tập 1 (NXB Giáo Dục 2014) - Đặng Thị Lanh, 47 Trang.pdf  6.97 MB
  46  Tập Viết 1 Tập 1 (NXB Giáo Dục 2016) - Đặng Thị Lanh, 47 Trang.pdf  1.24 MB
  47  Tập Viết 1 Tập 2 (NXB Giáo Dục 2012) - Đặng Thị Lanh, 48 Trang.pdf  3.82 MB
  48  Tập Viết 1 Tập 2 (NXB Giáo Dục 2016) - Đặng Thị Lanh, 40 Trang.pdf  1.48 MB
  49  Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 1 (NXB Giáo Dục 2014) - Bùi Phương Nga, 75 Trang.pdf  3.48 MB
  50  Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 1 (NXB Giáo Dục 2016) - Bùi Phương Nga, 63 Trang.pdf  20.02 MB
  51  Vở Bài Tập Đạo Đức 1 (NXB Giáo Dục 2014) - Lưu Thị Thủy, 57 Trang.pdf  15.08 MB
  52  Vở Tập Viết Chữ Đẹp Lớp 1 Tập 1 (NXB Giáo Dục 2008) - Trần Mạnh Hưởng, 49 Trang.pdf  1.08 MB
  53  Đạo Đức 1 (NXB Giáo Dục 1993) - Đỗ Quyên, 61 Trang.pdf  17.89 MB
  54  Đề Kiểm Tra Học Kì Tiếng Việt-Toán Lớp 1 (NXB Đại Học Sư Phạm 2009) - Huỳnh Tấn Phương, 175 Trang.pdf  40.09 MB
  55  Đề Kiểm Tra Tham Khảo Môn Tiếng Anh 1 (NXB Giáo Dục 2015) - Nguyễn Trường Giang, 81 Trang.pdf  33.91 MB
  56  Đề Kiểm Tra Tham Khảo Môn Tiếng Anh 1-Đáp Án (NXB Giáo Dục 2015) - Nguyễn Trường Giang, 46 Trang.pdf  7.44 MB
  57  Đề Kiểm Tra Đánh Giá Thường Xuyên Và Định Kỳ Tiếng Việt Lớp 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Trần Thị Thúy Ninh, 103 Trang.pdf  14.37 MB
  58  Đề Ôn Luyện Kiểm Tra Định Kì Tiếng Việt 1 (NXB Giáo Dục 2013) - Nguyễn Thị Ly Kha, 108 Trang.pdf  8.04 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1qxER5wkiAfQzAIhlWXPd51pTzzwvpbhi
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2020

Share This Page