Bộ Ebook Giáo Trình - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jul 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
  100 Quyển | 500 MB
  -----------​
  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (tên giao dịch tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology, viết tắt là PTIT) là một tổ chức Nghiên cứu - Giáo dục Đào tạo có thương hiệu, uy tín với thế mạnh về Nghiên cứu và đào tạo Đại học, Sau Đại học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Học viện là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường được thành lập từ năm 1953 nhưng đến ngày 11 tháng 7 năm 1997 được sắp xếp lại trên cơ sở sáp nhập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, Trung tâm Đào tạo Bưu chính - Viễn thông I và Trung tâm Đào tạo Bưu chính - Viễn thông II.
  Code:
  001  Bài Giảng Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin (NXB Hà Nội 2007) - Lê Phúc, 137 Trang.pdf  2.85 MB
  002  Bài Giảng Cơ Sở Kỹ Thuật Chuyển Mạch (NXB Hà Nội 2009) - Hoàng Trọng Minh, 133 Trang.pdf  3.05 MB
  003  Bài Giảng Kỹ Thuật Lập Trình (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Duy Phương, 156 Trang.pdf  1.75 MB
  004  Bài Giảng Kỹ Thuật Vi Xử Lý (NXB Hà Nội 2010) - Phạm Hoàng Duy, 136 Trang.pdf  5.14 MB
  005  Bài Giảng Lý Thuyết Thông Tin (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Bình, 227 Trang.pdf  1.79 MB
  006  Bài Giảng Lý Thuyết Trường Điện Tử Và Siêu Cao Tần (NXB Hà Nội 2009) - Ngô Đức Thiện, 157 Trang.pdf  1.41 MB
  007  Bài Giảng Lập Trình Hướng Đối Tượng (NXB Hồ Chí Minh 2002) - Nguyễn Việt Cường, 384 Trang.pdf  0.73 MB
  008  Bài Giảng Môn Học Vật Lý 2 Và Thí Nghiệm (NXB Hà Nội 2013) - Võ Thị Thanh Hà, 310 Trang.pdf  5.08 MB
  009  Bài Giảng Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2010) - Từ Minh Phương, 104 Trang.pdf  1.82 MB
  010  Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương (NXB Hà Nội 2006) - Lê Thị Bích Ngọc, 140 Trang.pdf  1.82 MB
  011  Bài Giảng Phương Pháp Số (NXB Hà Nội 2006) - Phan Thị Hà, 122 Trang.pdf  3.18 MB
  012  Bài Giảng Quản Lý Mạng Viễn Thông (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Tiến Ban, 132 Trang.pdf  3.21 MB
  013  Bài Giảng Quản Trị Thương Hiệu (NXB Hà Nội 2013) - Hoàng Lệ Chi, 103 Trang.pdf  5.61 MB
  014  Bài Giảng Tin Học Đại Cương (NXB Hà Nội 2005) - Phan Thị Hà, 271 Trang.pdf  6.43 MB
  015  Bài Giảng Tiếng Anh A1 (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Thị Thiết, 217 Trang.pdf  6.09 MB
  016  Bài Giảng Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin (NXB Hà Nội 2006) - Lê Thị Hồng Hạnh, 151 Trang.pdf  1.57 MB
  017  Bài Giảng Tiếng Anh Chuyên Ngành ĐTVT (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Quỳnh Giao, 160 Trang.pdf  1.85 MB
  018  Bài Giảng Tiếng Anh Chuyên Ngành ĐTVT (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Quỳnh Giao, 163 Trang.pdf  1.20 MB
  019  Bài Giảng Toán Cao Cấp A1 (NXB Hà Nội 2005) - Vũ Gia Tê, 227 Trang.pdf  4.24 MB
  020  Bài Giảng Toán Cao Cấp A2 (NXB Hà Nội 2006) - Lê Bá Long, 153 Trang.pdf  3.04 MB
  021  Bài Giảng Triết Học Mác Lênin (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Thị Hồng Vân, 263 Trang.pdf  3.20 MB
  022  Bài Giảng Vật Lý Đại Cương A1 (NXB Hà Nội 2005) - Võ Thị Thanh Hà, 178 Trang.pdf  2.24 MB
  023  Bài Tập Tiếng Anh Chuyên Ngành CNTT (NXB Hà Nội 2006) - Lê Thị Hồng Hạnh, 137 Trang.pdf  1.00 MB
  024  Bài Tập Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện Từ Viễn Thông (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Quỳnh Giao, 86 Trang.pdf  0.94 MB
  025  Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Thế Quế, 223 Trang.pdf  4.95 MB
  026  Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Điện Tử (NXB Hà Nội 2006) - Ngô Đức Thiện, 199 Trang.pdf  1.99 MB
  027  Cơ Sở Điều Khiển Tự Động (NXB Hà Nội 2006) - Đặng Hoài Bắc, 152 Trang.pdf  1.24 MB
  028  Cấu Kiện Điện Tử (NXB Hà Nội 2007) - Trần Thị Cẩm, 230 Trang.pdf  2.20 MB
  029  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Hà Nội 2007) - Dương Trần Đức, 144 Trang.pdf  1.07 MB
  030  Ghép Kênh Tín Hiệu Số (NXB Hà Nội 2007) - Cao Phán, 167 Trang.pdf  1.79 MB
  031  Giáo Trình Giải Tích 1 (NXB Thông Tin Truyền Thông 2011) - Vũ Gia Tê, 425 Trang.pdf  11.51 MB
  032  Giáo Trình Giải Tích 2 (NXB Thông Tin Truyền Thông 2011) - Vũ Gia Tê, 327 Trang.pdf  8.44 MB
  033  Giáo Trình Kỹ Thuật Số (NXB Bưu Điện 2002) - Trần Văn Minh, 375 Trang.pdf  70.19 MB
  034  Giáo Trình Mạng Máy Tính (NXB Thông Tin Truyền Thông 2009) - Phạm Thế Quế, 431 Trang.pdf  35.30 MB
  035  Giáo Trình Đại Số (NXB Thông Tin Truyền Thông 2010) - Lê Bá Long, 390 Trang.pdf  109.29 MB
  036  Giải Tích 1 (NXB Hà Nội 2007) - Vũ Gia Lê, 202 Trang.pdf  1.78 MB
  037  Hệ Thống Thông Tin Di Động W-CDMA (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Văn Thuận, 183 Trang.pdf  2.30 MB
  038  Kế Toán Quản Trị (NXB Hà Nội 2007) - Đinh Xuân Dũng, 211 Trang.pdf  2.00 MB
  039  Kỹ Thuật Chuyển Mạch 1 (NXB Hà Nội 2007) - Hoàng Trọng Minh, 153 Trang.pdf  3.74 MB
  040  Kỹ Thuật Chuyển Mạch 2 (NXB Hà Nội 2007) - Vũ Thị Thúy Hà, 130 Trang.pdf  2.80 MB
  041  Kỹ Thuật Thông Tin Quang 1 (NXB Hà Nội 2009) - Lê Quốc Cường, 198 Trang.pdf  3.17 MB
  042  Kỹ Thuật Thông Tin Quang 2 (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Văn Việt Em, 216 Trang.pdf  2.40 MB
  043  Kỹ Thuật Truyền Số Liệu (NXB Hà Nội 2007) - Phạm Ngọc Đĩnh, 127 Trang.pdf  2.54 MB
  044  Kỹ Thuật Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Tiến Ban, 145 Trang.pdf  2.75 MB
  045  Kỹ Thuật Đồ Họa (NXB Hà Nội 2006) - Trịnh Thị Vân Anh, 173 Trang.pdf  3.11 MB
  046  Logic Trong Khoa Học Máy Tính (NXB Hà Nội 2010) - Nhiều Tác Giả, 124 Trang.pdf  2.05 MB
  047  Lý Thuyết Mạch (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Quốc Dinh, 204 Trang.pdf  3.74 MB
  048  Lý Thuyết Trường Điện Tử Và Siêu Cao Tần (NXB Hà Nội 2007) - Tôn Thất Bảo Đạt, 125 Trang.pdf  1.49 MB
  049  Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 154 Trang.pdf  2.61 MB
  050  Lập Trình Hướng Đối Tượng (NXB Hà Nội 2005) - Trần Đình Quế, 173 Trang.pdf  1.20 MB
  051  Lập Trình Hệ Thống Và Điều Khiển Thiết Bị (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Văn Cương, 147 Trang.pdf  1.29 MB
  052  Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Hà Nội 2007) - Trần Thị Minh Tuyết, 148 Trang.pdf  1.50 MB
  053  Marketing Căn Bản (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thượng Thái, 236 Trang.pdf  2.30 MB
  054  Multimedia (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Trung Tuấn, 137 Trang.pdf  3.10 MB
  055  Ngôn Ngữ Lập Trình C++ (NXB Hà Nội 2006) - Trần Đình Quế, 186 Trang.pdf  1.19 MB
  056  Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Quang Hoan, 171 Trang.pdf  1.96 MB
  057  Những Điều Cần Biết Khi Lắp Ráp Máy Tính (NXB Hà Nội 2007) - Ngụy Hậu Thành, 138 Trang.doc  3.84 MB
  058  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin (NXB Hà Nội 2007) - Trần Đình Quế, 138 Trang.pdf  3.69 MB
  059  Quản Lý Mạng Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Văn Đát, 95 Trang.pdf  1.05 MB
  060  Quản Trị Chiến Lược (NXB Hà Nội 2007) - Lê Thị Bích Ngọc, 152 Trang.pdf  2.81 MB
  061  Quản Trị Công Nghệ (NXB Hà Nội 2006) - Phan Tú Anh, 126 Trang.pdf  1.31 MB
  062  Quản Trị Dự Án Đầu Tư (NXB Hà Nội 2006) - Bùi Xuân Phong, 175 Trang.pdf  1.68 MB
  063  Quản Trị Học (NXB Hà Nội 2007) - Hà Văn Hội, 176 Trang.pdf  1.93 MB
  064  Quản Trị Kinh Doanh Viễn Thông (NXB Hà Nội 2006) - Bùi Xuân Phong, 142 Trang.pdf  2.13 MB
  065  Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp Tập 1 (NXB Bưu Điện 2007) - Hà Văn Hội, 277 Trang.pdf  9.69 MB
  066  Quản Trị Thương Hiệu (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thị Minh An, 102 Trang.pdf  1.02 MB
  067  Quản Trị Tài Chính (NXB Hà Nội 2007) - Vũ Quang Kết, 201 Trang.pdf  4.77 MB
  068  Sách Bài Giảng Vật Lý Đại Cương A2 (NXB Hà Nội 2005) - Võ Thị Thanh Hà, 168 Trang.pdf  2.98 MB
  069  Sách Bài Tập Tiếng Anh A1 (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Thị Thiết, 133 Trang.pdf  2.24 MB
  070  Sách Bài Tập Tiếng Anh A2 (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Quỳnh Giao, 126 Trang.pdf  0.57 MB
  071  Sách Hướng Dẫn Học Tập Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Hà Nội 2006) - Đỗ Minh Sơn, 160 Trang.pdf  1.96 MB
  072  Sách Hướng Dẫn Học Tập Giải Tích 2 (NXB Hà Nội 2006) - Vũ Gia Lê, 160 Trang.pdf  3.28 MB
  073  Sách Hướng Dẫn Học Tập Hóa Học Đại Cương (NXB Hà Nội 2006) - Từ Anh Phong, 105 Trang.pdf  1.82 MB
  074  Sách Hướng Dẫn Học Tập Kinh Tế Chính Trị Mac-Lênin (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Quang Hạnh, 72 Trang.pdf  1.18 MB
  075  Sách Hướng Dẫn Học Tập Kinh Tế Chính Trị Mac-Lênin (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Quang Hạnh, 205 Trang.pdf  1.75 MB
  076  Sách Hướng Dẫn Học Tập Kinh Tế Vĩ Mô (NXB Hà Nội 2006) - Trần Thị Hòa, 175 Trang.pdf  3.08 MB
  077  Sách Hướng Dẫn Học Tập Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Hà Nội 2006) - Lê Bá Long, 204 Trang.pdf  4.10 MB
  078  Sách Hướng Dẫn Học Tập Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Quang Hạnh, 139 Trang.pdf  2.10 MB
  079  Sách Hướng Dẫn Học Tập Mạng Máy Tính (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Thế Quế, 167 Trang.pdf  4.14 MB
  080  Sách Hướng Dẫn Học Tập Tin Học Đại Cương (NXB Hà Nội 2006) - Phan Thị Hà, 84 Trang.pdf  1.57 MB
  081  Sách Hướng Dẫn Học Tập Tiếng Anh A2 (Hà Nội 2006) - Nguyễn Quỳnh Giao, 224 Trang.pdf  1.65 MB
  082  Sách Hướng Dẫn Học Tập Toán Cao Cấp A2 (NXB Hà Nội 2006) - Lê Bá Long, 126 Trang.pdf  0.99 MB
  083  Sách Hướng Dẫn Học Tập Toán Chuyên Ngành (NXB Hà Nội 2006) - Lê Bá Long, 246 Trang.pdf  4.54 MB
  084  Sách Hướng Dẫn Học Tập Toán Rời Rạc (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Duy Phương, 198 Trang.pdf  3.47 MB
  085  Sách Hướng Dẫn Học Tập Vật Lý Đại Cương A1 (NXB Hà Nội 2005) - Võ Thị Thanh Hà, 104 Trang.pdf  1.10 MB
  086  Sách Hướng Dẫn Học Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Hà Nội 2006) - Lê Bá Long, 177 Trang.pdf  1.59 MB
  087  Sách Hướng Dẫn Học Tập Xử Lý Tính Hiệu Số (NXB Hà Nội 2006) - Đặng Hoài Bắc, 270 Trang.pdf  3.50 MB
  088  Sách Hướng Dẫn Học Tập Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thanh Bình, 245 Trang.pdf  8.81 MB
  089  Thiết Kế Hệ Thống Nhúng (NXB Thông Tin Truyền Thông 2013) - Đặng Hoài Bắc, 275 Trang.pdf  60.30 MB
  090  Thông Tin Vệ Tinh (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 131 Trang.pdf  3.03 MB
  091  Tiếng Anh Chuyên Ngành QTKD (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Thị Nguyên Thư, 272 Trang.pdf  1.27 MB
  092  Toán Kinh Tế (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Quảng, 265 Trang.pdf  2.21 MB
  093  Truyền Sóng & Anten (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 151 Trang.pdf  3.42 MB
  094  Truyền Sóng & Anten (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 147 Trang.pdf  3.32 MB
  095  Tổng Quan Về Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Văn Đát, 156 Trang.pdf  2.69 MB
  096  Vật Liệu Và Linh Kiện Bán Dẫn Quang Điện Tử Trong Thông Tin Quang (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đào Khắc An, 452 Trang.pdf  11.94 MB
  097  Xử Lý Âm Thanh Hình Ảnh (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thanh Bình, 175 Trang.pdf  3.58 MB
  098  Xử Lý Ảnh (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Quang Hoan, 119 Trang.pdf  1.31 MB
  099  Điện Tử Số (NXB Hà Nội 2006) - Trần Thị Thúy Hà, 246 Trang.pdf  2.46 MB
  100  Đo Thử Đánh Giá Và Lắp Đặt ADSL (NXB Hà Nội 2005) - Nhật Anh, 138 Trang.pdf  12.62 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ffZFoLKpQT5mn6RengsRBQNPC-4sJQXX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 31, 2020

Share This Page