Bộ Ebook Giáo Trình - Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jul 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Học Viện Hành Chính Quốc Gia
  84 Quyển | 3,5 GB
  -----------​
  Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước (tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là National Academy of Public Administration, tên viết tắt là NAPA). Học viện có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và 03 Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế và Khu vực Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột).
  Code:
  01  Chính Trị Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Hữu Khiển, 283 Trang.pdf  119.68 MB
  02  Giáo Trình Bản Lý Nhà Nước Đối Với Tổ Chức Phi Chính Phủ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Phạm Kiên Cường, 60 Trang.pdf  1.89 MB
  03  Giáo Trình Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Sỹ Thiệp, 187 Trang.pdf  28.93 MB
  04  Giáo Trình Chính Trị Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Hữu Khiển, 283 Trang.pdf  139.83 MB
  05  Giáo Trình Hiến Pháp Và Luật Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Vũ Đức Đán, 291 Trang.pdf  153.93 MB
  06  Giáo Trình Hành Chính Công (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Nguyễn Hữu Hải, 106 Trang.pdf  11.33 MB
  07  Giáo Trình Hành Chính Công (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Võ Kim Sơn, 273 Trang.pdf  106.08 MB
  08  Giáo Trình Hành Chính Văn Phòng Trong Cơ Quan Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Lưu Kiếm Thanh, 196 Trang.pdf  41.51 MB
  09  Giáo Trình Hành Chính Văn Phòng Trong Cơ Quan Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lưu Kiếm Thanh, 206 Trang.pdf  96.31 MB
  10  Giáo Trình Khoa Học Quản Lý (NXB Chính Trị Hành Chính 2013) - Đặng Ngọc Lợi, 158 Trang.pdf  30.72 MB
  11  Giáo Trình Kinh Tế Tri Thức Và Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Nguyễn Thanh Bình, 170 Trang.pdf  4.62 MB
  12  Giáo Trình Kỹ Thuật Tổ Chức Công Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Văn Thâm, 283 Trang.pdf  56.36 MB
  13  Giáo Trình Kỹ Thuật Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Lưu Kiếm Thanh, 141 Trang.pdf  3.24 MB
  14  Giáo Trình Kỹ Thuật Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lưu Kiếm Thanh, 283 Trang.pdf  44.31 MB
  15  Giáo Trình Logic Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Hữu Khiển, 226 Trang.pdf  33.19 MB
  16  Giáo Trình Luật Dân Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Hồng Thái, 284 Trang.pdf  100.37 MB
  17  Giáo Trình Luật Hành Chính Và Tài Phán Hành Chính Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nhiều Tác Giả, 384 Trang.pdf  148.65 MB
  18  Giáo Trình Lý Luận Quản Lý Hành Chính Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Chu Xuân Khánh, 93 Trang.pdf  5.40 MB
  19  Giáo Trình Lịch Sử Hành Chính Nhà Nước Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Võ Văn Tuyến, 239 Trang.pdf  11.47 MB
  20  Giáo Trình Mỹ Học Mác - Lênin (NXB Chính Trị 2006) - Đỗ Huy, 483 Trang.pdf  143.32 MB
  21  Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Văn Hậu, 149 Trang.pdf  35.10 MB
  22  Giáo Trình Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Tập 2 (NXB Hà Nội 1999) - Nhiều Tác Giả, 396 Trang.pdf  7.99 MB
  23  Giáo Trình Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Tập 3 Quyển II (NXB Hà Nội 1999) - Nhiều Tác Giả, 290 Trang.pdf  6.05 MB
  24  Giáo Trình Quản Lý Học Đại Cương (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Võ Kim Sơn, 129 Trang.pdf  13.46 MB
  25  Giáo Trình Quản Lý Học Đại Cương (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Hữu Hải, 179 Trang.pdf  37.15 MB
  26  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Trên Các Lĩnh Vực Kinh Tế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Trang Thị Tuyết, 334 Trang.pdf  7.54 MB
  27  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Trên Các Lĩnh Vực Kinh Tế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013) - Trang Thị Tuyết, 134 Trang.pdf  5.52 MB
  28  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Trên Các Lĩnh Vực Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trang Thị Tuyết, 342 Trang.pdf  76.10 MB
  29  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Phòng (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Xuân Yêm, 118 Trang.pdf  2.33 MB
  30  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Phòng (NXB NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013) - Nguyễn Xuân Yêm, 64 Trang.pdf  2.14 MB
  31  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Xuân Yêm, 121 Trang.pdf  19.63 MB
  32  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Dân Tộc Và Tôn Giáo (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Thị Hường, 98 Trang.pdf  1.71 MB
  33  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Khoa Học Công Nghệ Và Tài Nguyên Môi Trường (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Trần Thanh Lâm, 80 Trang.pdf  2.94 MB
  34  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Trang Thị Tuyết, 103 Trang.pdf  4.19 MB
  35  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Nông Nghiệp Và Nông Thôn (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013) - Phạm Kim Giao, 52 Trang.pdf  1.51 MB
  36  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Nông Nghiệp Và Nông Thôn (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Kim Giao, 112 Trang.pdf  20.03 MB
  37  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trần Đình Ty, 195 Trang.pdf  55.63 MB
  38  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trần Thanh Lâm, 148 Trang.pdf  21.41 MB
  39  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo Và Dân Tộc (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Hoàng Văn Chức, 59 Trang.pdf  1.82 MB
  40  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo Và Dân Tộc (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Hoàng Văn Chức, 131 Trang.pdf  18.21 MB
  41  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hoá, Giáo Dục, Y Tế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Nguyễn Thu Linh, 66 Trang.pdf  2.06 MB
  42  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa-Giáo Dục-Y Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Thu Linh, 125 Trang.pdf  20.22 MB
  43  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Đô Thị (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Phạm Kim Giao, 92 Trang.pdf  3.33 MB
  44  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Đô Thị (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013) - Phạm Kim Giao, 76 Trang.pdf  1.93 MB
  45  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Đô Thị (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Kim Giao, 147 Trang.pdf  21.31 MB
  46  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tổ Chức Phi Chính Phủ (NXB Bách Khoa 2019) - Đinh Thị Minh Tuyết, 106 Trang.pdf  2.99 MB
  47  Giáo Trình Quản Lý Và Phát Triển Tổ Chức Hành Chính Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Võ Kim Sơn, 387 Trang.pdf  64.77 MB
  48  Giáo Trình Thủ Tục Hành Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Văn Thâm, 160 Trang.pdf  26.72 MB
  49  Giáo Trình Tâm Lý Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Khanh, 181 Trang.pdf  69.93 MB
  50  Giáo Trình Tổ Chức Nhân Sự Hành Chính Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Võ Kim Sơn, 331 Trang.pdf  5.61 MB
  51  Giáo Trình Tổ Chức Nhân Sự Hành Chính Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Võ Kim Sơn, 311 Trang.pdf  50.51 MB
  52  Giáo Trình Điều Hành Công Sở Hành Chính Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Văn Thâm, 60 Trang.pdf  11.61 MB
  53  Hành Chính Công (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Ngọc Hiến, 562 Trang.pdf  14.16 MB
  54  Hành Chính Công (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Ngọc Hiến, 563 Trang.pdf  22.92 MB
  55  Hành Chính Công (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Võ Kim Sơn, 273 Trang.pdf  39.63 MB
  56  Hành Chính Văn Phòng Trong Cơ Quan Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Lưu Kiếm Thanh, 205 Trang.pdf  32.36 MB
  57  Kỹ Thuật Lập Quy (NXB Lao Động 1998) - Lưu Kiếm Thanh, 498 Trang.pdf  178.59 MB
  58  Kỹ Thuật Tổ Chức Công Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Văn Thâm, 142 Trang.pdf  22.10 MB
  59  Kỹ Thuật Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Lưu Kiếm Thanh, 276 Trang.pdf  36.11 MB
  60  Logic Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Hữu Khiển, 251 Trang.pdf  36.18 MB
  61  Luật Dân Sự (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Phạm Hồng Thái, 284 Trang.pdf  122.02 MB
  62  Luật Hành Chính Và Tài Phán Hành Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Phạm Hồng Thái, 354 Trang.pdf  194.79 MB
  63  Luật Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Phạm Hồng Thái, 192 Trang.pdf  98.36 MB
  64  Luật Đất Đai (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Thị Phượng, 163 Trang.pdf  25.72 MB
  65  Lý Luận Hành Chính Nhà Nước (NXB Hà Nội 2010) - Phạm Tú Hương, 136 Trang.pdf  17.89 MB
  66  Một Số Thuật Ngữ Hành Chính (NXB Thế Giới 2000) - Bùi Thế Vĩnh, 180 Trang.pdf  30.24 MB
  67  Những Đặc Điểm Cơ Bản Của Một Số Tôn Giáo Lớn Ở Việt Nam (NXB Tôn Giáo 2007) - Nguyễn Đức Lữ, 220 Trang.pdf  88.86 MB
  68  Quản Lý Nhà Nước Trên Các Lĩnh Vực Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trang Thị Tuyết, 346 Trang.pdf  60.91 MB
  69  Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Xuân Yêm, 126 Trang.pdf  20.91 MB
  70  Quản Lý Nhà Nước Về Nông Nghiệp Và Nông Thôn (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Kim Giao, 117 Trang.pdf  13.24 MB
  71  Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trần Đình Ty, 263 Trang.pdf  105.16 MB
  72  Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo Và Dân Tộc (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Hoàng Văn Chức, 109 Trang.pdf  16.33 MB
  73  Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa-Giáo Dục-Y Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Thu Linh, 131 Trang.pdf  56.37 MB
  74  Quản Lý Nhà Nước Về Đô Thị (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Kim Giao, 148 Trang.pdf  17.17 MB
  75  Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tổ Chức Phi Chính Phủ (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Kiên Cường, 114 Trang.pdf  11.20 MB
  76  Soạn Thảo Và Xử Lý Văn Bản Quản Lý Nhà Nước (NXB Chính Trị 2001) - Nguyễn Văn Thâm, 420 Trang.pdf  74.62 MB
  77  Thủ Tục Hành Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Văn Thâm, 153 Trang.pdf  64.56 MB
  78  Tài Liệu Bồi Dưỡng Ngạch Chuyên Viên Chính Quyển 1-Phần Lý Thuyết (NXB Bách Khoa 2015) - Nhiều Tác Giả, 445 Trang.pdf  94.08 MB
  79  Tài Liệu Bồi Dưỡng Về Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Phần III (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Đinh Văn Mậu, 278 Trang.pdf  9.11 MB
  80  Tâm Lý Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Lê Khanh, 178 Trang.pdf  27.71 MB
  81  Tập Bài Giảng Tâm Lý Học Quản Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Vũ Duy Yên, 192 Trang.pdf  31.70 MB
  82  Tổ Chức Nhân Sự Hành Chính Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Võ Kim Sơn, 332 Trang.pdf  46.28 MB
  83  Tổ Chức Điều Hành Hoạt Động Của Các Công Sở (NXB Chính Trị 1999) - Nguyễn Văn Thâm, 117 Trang.pdf  2.61 MB
  84  Xã Hội Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nhiều Tác Giả, 119 Trang.pdf  14.50 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/1UP59qTYm6NWLn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 9, 2021

Share This Page