Bộ Ebook Giáo Trình - Học Viện Tài Chính Quốc Gia

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jul 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Học Viện Tài Chính Quốc Gia
  61 Quyển | 3,5 GB
  ----------​
  Học viện Tài chính, tiền thân là Trường cán bộ Tài chính - Kế toán Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1963, năm 1976 đổi tên thành Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, với nhiệm vụ cơ bản là đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo nguồn cung cấp lực lượng cán bộ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính - kế toán cho đất nước và cho hai nước Lào, Campuchia. Ngày 17/8/2001 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính.
  Học viện có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ trình độ Đại học, Sau đại học về các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với 4 loại hình đào tạo (Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học bằng 2, Liên thông đại học); Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và cho đất nước; phục vụ giảng dạy và quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính - kế toán.
  Code:
  01  Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NXB Tài Chính 2011) - Nguyễn Vũ Việt, 74 Trang.pdf  25.26 MB
  02  Bài Tập Quản Lý Tài Chính Công (NXB Tài Chính 2009) - Phạm Văn Khoan, 192 Trang.pdf  4.96 MB
  03  Bài Tập Thống Kê Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2003) - Chu Văn Tuấn, 109 Trang.pdf  2.12 MB
  04  Bài Tập Xác Suất Và thống Kê Toán (NXB Tài Chính 2009) - Phạm Đình Phùng, 258 Trang.pdf  59.99 MB
  05  Chính Sách Thuế Của Nhà Nước Trong Tiến Trình Hội Nhập (NXB Tài Chính 2002) - Lê Văn Ái, 111 Trang.pdf  3.13 MB
  06  Chính Sách Tài Chính Vĩ Mô Trong Phát Triển Và Hội Nhập (NXB Tài Chính 2002) - Nhiều Tác Giả, 228 Trang.pdf  57.34 MB
  07  Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Tài Chính 2011) - Phan Đình Ngân, 59 Trang.pdf  1.38 MB
  08  Câu Hỏi Và Bài Tập Môn Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Tài Chính 2007) - Quách Thị Hồng Liên, 97 Trang.pdf  1.84 MB
  09  Câu Hỏi Và Bài Tập Môn Thuế (NXB Tài Chính 2006) - Lê Xuân Trường, 269 Trang.pdf  5.67 MB
  10  Câu Hỏi Và Bài Tập Môn Thuế (NXB Tài Chính 2007) - Lê Xuân Trường, 223 Trang.pdf  2.94 MB
  11  Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiêm Thống Kê Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2006) - Phạm Thị kim Vân, 152 Trang.pdf  2.88 MB
  12  Giáo Trình Bảo Hiểm Xã Hội (NXB Tài Chính 2011) - Hoàng Mạnh Cừ, 262 Trang.pdf  26.61 MB
  13  Giáo Trình Khoa Học Quản Lý (NXB Tài Chính 2008) - Nguyễn Đức Lợi, 258 Trang.pdf  87.05 MB
  14  Giáo Trình Kiểm Toán (NXB Tài Chính 2004) - Vương Đình Huệ, 393 Trang.pdf  13.95 MB
  15  Giáo Trình Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính (NXB Tài Chính 2008) - Đậu Ngọc Châu, 529 Trang.pdf  13.31 MB
  16  Giáo Trình Kế Toàn Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Tài Chính 2004) - Phạm Văn Liên, 279 Trang.pdf  75.13 MB
  17  Giáo Trình Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Phạm Văn Liên, 390 Trang.pdf  7.10 MB
  18  Giáo Trình Kế Toán Ngân Hàng Thương Mại (NXB Tài Chính 2007) - Nguyễn Văn Lộc, 457 Trang.pdf  174.79 MB
  19  Giáo Trình Kế Toán Quản Trị Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Đoàn Xuân Tiên, 440 Trang.pdf  8.45 MB
  20  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2008) - Ngô Thế Chi, 470 Trang.pdf  14.97 MB
  21  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2008) - Ngô Thế Chi, 711 Trang.pdf  24.08 MB
  22  Giáo Trình Lý Thuyết Kiểm Toán (NXB Tài Chính 2007) - Nguyễn Viết Lợi, 421 Trang.pdf  8.39 MB
  23  Giáo Trình Lý Thuyết Kiểm Toán (NXB Tài Chính 2009) - Nguyễn Viết Lợi, 360 Trang.pdf  31.57 MB
  24  Giáo Trình Lý Thuyết Tiền Tệ (NXB Tài Chính 2007) - Vũ Văn Hóa, 302 Trang.pdf  6.77 MB
  25  Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính (NXB Tài Chính 2009) - Dương Đăng Chinh, 511 Trang.pdf  16.88 MB
  26  Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính (NXB Tài Chính 2009) - Dương Đăng Chinh, 513 Trang.pdf  11.66 MB
  27  Giáo Trình Marketing Căn Bản (NXB Tài Chính 2008) - Ngô Minh Cách, 169 Trang.pdf  5.75 MB
  28  Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương (NXB Tài Chính 2006) - Nguyễn Thị Mùi, 291 Trang.pdf  5.43 MB
  29  Giáo Trình Nghiệp Vụ Thuế (NXB Tài Chính 2008) - Nguyễn Thị Liên, 527 Trang.pdf  124.29 MB
  30  Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán (NXB Tài Chính 2014) - Đoàn Xuân Tiên, 408 Trang.pdf  138.40 MB
  31  Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (NXB Tài Chính 2008) - Lê Thị Thanh, 344 Trang.pdf  22.55 MB
  32  Giáo Trình Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2008) - Ngô Thế Chi, 442 Trang.pdf  72.20 MB
  33  Giáo Trình Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2015) - Nguyễn Trọng Cơ, 360 Trang.pdf  90.70 MB
  34  Giáo Trình Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Tài Chính 2009) - Nguyễn Đăng Nam, 456 Trang.pdf  16.43 MB
  35  Giáo Trình Quan Hệ Công Chúng (NXB Tài Chính 2015) - Ngô Minh Cách, 358 Trang.pdf  120.36 MB
  36  Giáo Trình Quản Lý Tài Chính Công (NXB Tài Chính 2007) - Phạm Văn Khoan, 352 Trang.pdf  127.01 MB
  37  Giáo Trình Quản Lý Tài Chính Công (NXB Tài Chính 2008) - Dương Đăng Ninh, 503 Trang.pdf  11.86 MB
  38  Giáo Trình Quản Lý Tài Chính Công (NXB Tài Chính 2009) - Dương Đăng Ninh, 502 Trang.pdf  11.17 MB
  39  Giáo Trình Thanh Tra Tài Chính (NXB Tài Chính 2009) - Phạm Ngọc Ánh, 278 Trang.pdf  7.12 MB
  40  Giáo Trình Thuế (NXB Tài Chính 2007) - Nguyễn Thị Liên, 233 Trang.pdf  5.53 MB
  41  Giáo Trình Thuế (NXB Tài Chính 2008) - Nguyễn Thị Liên, 310 Trang.pdf  5.85 MB
  42  Giáo Trình Thuế (NXB Tài Chính 2009) - Nguyễn Thị Liên, 297 Trang.pdf  21.13 MB
  43  Giáo Trình Thị Trường Bất Động Sản (NXB Tài Chính 2015) - Nguyễn Minh Hoàng, 172 Trang.pdf  4.62 MB
  44  Giáo Trình Thống Kê Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2007) - Hồ Sỹ Chi, 263 Trang.pdf  5.99 MB
  45  Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành (NXB Tài Chính 2008) - Cao Xuân Thiều, 299 Trang.pdf  64.96 MB
  46  Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2008) - Nguyễn Đình Kiệm, 433 Trang.pdf  10.86 MB
  47  Giáo Trình Tài Chính Tiền Tệ (NXB Tài Chính 2011) - Phạm Ngọc Dũng, 476 Trang.pdf  14.28 MB
  48  Giáo Trình Đầu Tư Tài Chính (NXB Tài Chính 2014) - Võ Thị Thúy Anh, 414 Trang.pdf  13.71 MB
  49  Giải Pháp Phòng Ngừa Khủng Hoảng Tài Chính-Tiền Tệ Ở Việt Nam (NXB Tài Chính 2003) - Hồ Xuân Phương, 131 Trang.pdf  5.33 MB
  50  Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán-Lập Báo Cáo Và Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Ngô Thế Chi, 804 Trang.pdf  442.19 MB
  51  Hệ Thống Câu Hỏi Và Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Bùi Văn Vần, 152 Trang.pdf  122.96 MB
  52  Kinh Tế Học Vĩ Mô (NXB Tài Chính 2007) - Nguyễn Văn Dần, 488 Trang.pdf  12.39 MB
  53  Kinh Tế Vĩ Mô Của Nền Kinh Tế Mở (NXB Tài Chính 2009) - Nguyễn Văn Dần, 259 Trang.pdf  34.54 MB
  54  Lý Thuyết Và Chính Sách Thuế (NXB Tài Chính 2009) - Hoàng Văn Bằng, 307 Trang.pdf  9.09 MB
  55  Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Tài Chính 2006) - Nguyễn Đăng Nam, 407 Trang.pdf  132.31 MB
  56  Phương Pháp Thống Kê Trong Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Và Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (NXB Tài Chính 2009) - Phạm Thị kim Vân, 349 Trang.pdf  7.93 MB
  57  Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại (NXB Tài Chính 2008) - Nguyễn Thị Mùi, 400 Trang.pdf  10.34 MB
  58  Thống Kê Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2010) - Chu Văn Tuấn, 152 Trang.pdf  2.05 MB
  59  Tài Chính Quốc Tế (NXB Tài Chính 2006) - Đinh Trọng Thịnh, 282 Trang.pdf  12.17 MB
  60  Tài Chính Quốc Tế (NXB Tài Chính 2010) - Đinh Trọng Thịnh, 303 Trang.pdf  69.13 MB
  61  Văn Hóa Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Đỗ Thị Phi Hoài, 353 Trang.pdf  9.20 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qX2hys9YNgqnE-hplaWNx3Bb6cE6ruq8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2021

Share This Page