Bộ Ebook Giáo Trình - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin (Toàn Quốc)

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by quanh.bv, Jul 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Đại Học Công Nghệ Thông Tin
  74 Quyển | 1,0 GB
  ---------​
  Code:
  01  Bài Giảng An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin (NXB Nha Trang 2008) - Trần Minh Văn, 184 Trang.pdf  3.97 MB
  02  Bài Giảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở (NXB Hải Phòng 2010) - Ngô Quốc Vinh, 93 Trang.pdf  0.84 MB
  03  Bài Giảng Lý Thuyết Đồ Thị (NXB Hải Phòng 2009) - Nguyễn Hữu Tuân, 111 Trang.pdf  2.77 MB
  04  Bài Giảng Môn Công Nghệ Và Thiết Bị Mạng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Nhiều Tác Giả, 72 Trang.pdf  1.61 MB
  05  Bài Giảng Môn Học Lập Trình Mạng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Lê Anh Tú, 115 Trang.pdf  2.54 MB
  06  Bài Giảng Môn Kỹ Thuật Truyền Tin (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Đỗ Đình Cường, 93 Trang.pdf  1.29 MB
  07  Bài Giảng Ngôn Ngữ Lập Trình C++ (NXB Hà Nội 2003) - Phạm Hồng Thái, 308 Trang.pdf  4.36 MB
  08  Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (NXB Hải Phòng 2011) - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf  1.28 MB
  09  Bài Giảng Thiết Kế Và Quản Trị Mạng (NXB Đại Học Hàng Hải 2010) - Nguyễn Cảnh Toàn, 104 Trang.pdf  1.94 MB
  10  Bài Giảng Tin Học Văn Phòng (NXB Hà Nội 2013) - Trần Thị Minh Hoàn, 186 Trang.pdf  5.04 MB
  11  Bài Giảng Tin Học Đại Cương (NXB Đồng Tháp 2007) - Nguyễn Thị Mỹ Dung.rar  13.50 MB
  12  Bài Giảng Đồ Họa Máy Tính (NXB Hải Phòng 2010) - Nhiều Tác Giả, 54 Trang.pdf  1.16 MB
  13  Bài Tập Access 2010 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2012) - Nhiều Tác Giả, 47 Trang.pdf  1.69 MB
  14  Bài Tập Môn Học Dịch Vụ Mạng Windows 2003 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2013) - Nhiều Tác Giả, 168 Trang.pdf  4.85 MB
  15  Bảo Mật Mạng Không Dây (NXB Hải Phòng 2009) - Vũ Đức Thắng, 110 Trang.pdf  2.08 MB
  16  Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Đồng Thị Bích Thủy, 36 Trang.pdf  0.82 MB
  17  Cấu Trúc Dữ Liệu 1 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Trần Hạnh Nhi.rar  103.89 MB
  18  Cấu Trúc Dữ Liệu 2 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Trương Hải Bằng.rar  1.17 MB
  19  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Vũ Đình Hòa.zip  1.14 MB
  20  Giáo Trình An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin (NXB Hải Phòng 2008) - Nguyễn Hữu Tuân, 148 Trang.pdf  2.49 MB
  21  Giáo Trình Bài Giảng Java (NXB Hưng Yên 2013) - Hoàng Trọng Thế, 249 Trang.pdf  2.24 MB
  22  Giáo Trình Chương Trình Dịch (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Hồng Nguyên, 404 Trang.rar  90.41 MB
  23  Giáo Trình Các Hệ Cơ Sở Tri Thức (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Kiếm, 185 Trang.pdf  3.92 MB
  24  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Hồ Chí Minh 2005) - Phan Tấn Quốc, 115 Trang.pdf  1.19 MB
  25  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trương Hải Bằng, 240 Trang.pdf  10.08 MB
  26  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Hà Nội 2007) - Trương Mạnh Tường, 514 Trang.pdf  4.40 MB
  27  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2014) - An Văn Minh, 235 Trang.pdf  37.18 MB
  28  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Hồ Sĩ Đàm, 426 Trang.pdf  3.53 MB
  29  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Hạnh Nhi, 219 Trang.pdf  18.87 MB
  30  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Văn Hùng, 229 Trang.pdf  4.10 MB
  31  Giáo Trình HTML Và Thiết Kế Web (NXB Hà Nội 2005) - Lê Minh Hoàng, 164 Trang.doc  2.39 MB
  32  Giáo Trình Hệ Điều Hành (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Trần Hạnh Nhi.rar  13.91 MB
  33  Giáo Trình Hệ Điều Hành Redhat Linux (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Anh Tuấn, 169 Trang.pdf  28.49 MB
  34  Giáo Trình Hệ Điều Hành Unix-Linux (NXB Hà Nội 2004) - Hà Quang Thụy, 214 Trang.pdf  1.38 MB
  35  Giáo Trình Hợp Ngữ (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nhiều Tác Giả, 94 Trang.pdf  1.15 MB
  36  Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Võ Đức Khánh, 108 Trang.pdf  7.57 MB
  37  Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Vũ Đức Lung, 286 Trang.pdf  3.57 MB
  38  Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C++ (NXB Đồng Tháp 2008) - Nguyễn Thị Mỹ Dung.rar  3.35 MB
  39  Giáo Trình Lập Trình C Trên Windows (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đình Quyền, 146 Trang.pdf  9.51 MB
  40  Giáo Trình Lập Trình Căn Bản (NXB Đồng Tháp 2008) - Nguyễn Văn Lót.rar  0.69 MB
  41  Giáo Trình Lập Trình Căn Bản Visual Basic (NXB Đại Học Sài Gòn 2013) - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf  1.18 MB
  42  Giáo Trình Lập Trình Java (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Huỳnh Ngọc Tín, 226 Trang.pdf  12.92 MB
  43  Giáo Trình Lập Trình Mạng (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Văn Thiên Hoàng, 201 Trang.pdf  0.99 MB
  44  Giáo Trình Mạng Doanh Nghiệp (NXB Hưng Yên 2008) - Vũ Khánh Quý, 149 Trang.pdf  2.34 MB
  45  Giáo Trình Mạng Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Long Chính, 121 Trang.doc  2.61 MB
  46  Giáo Trình Mạng Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Bình Dương, 226 Trang.pdf  54.48 MB
  47  Giáo Trình Ngôn Ngữ Mô Tả Phần Cứng Verilog (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Vũ Đức Lung, 303 Trang.pdf  1.70 MB
  48  Giáo Trình Nhập Môn Kỹ Nghệ Phần Mềm (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Trần Khánh Dung, 186 Trang.pdf  5.46 MB
  49  Giáo Trình Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Kiếm, 173 Trang.pdf  8.83 MB
  50  Giáo Trình Quản Trị Mạng Và Thiết Bị Mạng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nhiều Tác Giả, 230 Trang.pdf  4.44 MB
  51  Giáo Trình Tin Học Đại Cương (NXB Hồ Chí Minh 2011) - Phạm Thị Thanh Tâm, 194 Trang.pdf  6.66 MB
  52  Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đinh Mạnh Cường, 65 Trang.pdf  0.48 MB
  53  Giáo Trình Định Tuyến Chuyển Mạch (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Nhiều Tác Giả, 100 Trang.pdf  2.31 MB
  54  Kiến Trúc Unix & Linux (NXB Đại Học Thăng Long 2006) - Huỳnh Thúc Cước, 214 Trang.pdf  1.72 MB
  55  Lý Thuyết Ôtômát & Ngôn Ngữ Hình Thức (NXB Đồng Tháp 2008) - Đoàn Nhựt Trường.rar  0.78 MB
  56  Lý Thuyết Đồ Thị (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Thanh Hùng.rar  1.21 MB
  57  Lập Trình C Trên Windows (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Hà Giang.rar  0.38 MB
  58  Lập Trình Hướng Đối Tượng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Vũ Thanh Hiền.rar  10.20 MB
  59  Lập Trình Ứng Dụng Web Với ASP.NET (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2005) - Nhiều Tác Giả, 175 Trang.pdf  12.81 MB
  60  Mạng Máy Tính (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Bình Dương.rar  15.22 MB
  61  Mạng Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Hồ Đắc Phương, 388 Trang.pdf  219.08 MB
  62  Nhập Môn Hệ Điều Hành Linux (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Trịnh Ngọc Minh, 38 Trang.pdf  0.44 MB
  63  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống (NXB Đồng Tháp 2008) - Nguyễn Hữu Duyệt.rar  5.19 MB
  64  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lương Hán Cơ, 55 Trang.pdf  3.17 MB
  65  Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Theo UML (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Dương Kiều Hoa.rar  1.80 MB
  66  Phân Tích, Thiết Kế Hướng Đối Tượng Bằng UML (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Đoàn Văn Ban, 181 Trang.pdf  1.42 MB
  67  Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Ngô Trung Việt.rar  1.11 MB
  68  Quản Trị Mạng Windows 2003 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2013) - Nguyễn Viết Sơn, 685 Trang.pdf  14.65 MB
  69  Tin Học Đại Cương A1 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Đức Thắng.rar  56.34 MB
  70  Tin Học Đại Cương A2 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Phương Thảo.rar  105.77 MB
  71  Trí Tuệ Nhân Tạo Phần 2- Tri Thức Và Lập Luận (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Đinh Mạnh Tường, 286 Trang.pdf  1.68 MB
  72  Trí Tuệ Nhân Tạo Và Hệ Chuyên Gia (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Thiện Thành, 118 Trang.pdf  0.60 MB
  73  Đề Cương Bài Giảng Java Cơ Sở (NXB Hưng Yên 2011) - Nhiều Tác Giả, 193 Trang.pdf  1.19 MB
  74  Đồ Họa Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Vũ Hải Quân.rar  124.91 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e2U2Hpsf7lvAxJ08Eb_HSZzvoYGpTAmn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 11, 2019

Share This Page