Bộ Ebook Giáo Trình - Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by admin, Jan 21, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh
  209 Quyển | 11 GB

  --------------​
  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City) là một trường đại học chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam, được đánh giá là một trong 1000 trường đại học chuyên ngành kinh tế đứng đầu thế giới. Được xếp vào nhóm Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, được xem là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam. Trường đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho Chính phủ, và các doanh nghiệp lớn.
  Code:
  001  100 Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2005) - Hà Xuân Thạch, 308 Trang.pdf  51.10 MB
  002  140 Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Lao Động 2007) - Hà Xuân Thạch, 466 Trang.pdf  63.07 MB
  003  202 Sơ Đồ Kế Toán Ngân Hàng (NXB Tài Chính 2007) - Trương Thị Hồng, 259 Trang.pdf  72.03 MB
  004  202 Sơ Đồ Kế Toán Ngân Hàng (NXB Tài Chính 2008) - Trương Thị Hồng, 257 Trang.pdf  4.58 MB
  005  22 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Cho Doanh Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Võ Văn Nhị, 294 Trang.pdf  151.39 MB
  006  26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Lao Động 2007) - Võ Văn Nhị, 697 Trang.pdf  101.31 MB
  007  333 Sơ Đồ Kế Toán (NXB Tài Chính 2007) - Võ Văn Nhị, 404 Trang.pdf  46.46 MB
  008  450 Tình Huống Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 315 Trang.pdf  5.96 MB
  009  81 Sơ Đồ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính Ở Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Thống Kê 2004) - Bùi Văn Dương, 514 Trang.pdf  237.45 MB
  010  Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Chi Phí (NXB Thống Kê 2007) - Huỳnh Lợi, 362 Trang.pdf  125.45 MB
  011  Bài Tập Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2008) - Phạm Văn Dược, 447 Trang.pdf  57.64 MB
  012  Bài Tập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2002) - Hoàng Thị Chỉnh, 286 Trang.pdf  10.40 MB
  013  Bài Tập Kiểm Toán (NXB Lao Động 2010) - Trần Thị Giang Tân, 293 Trang.pdf  6.55 MB
  014  Bài Tập Kiểm Toán (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Trần Thị Giang Tân, 279 Trang.pdf  5.72 MB
  015  Bài Tập Kế Toàn Tài Chính (NXB Phương Đông 2012) - Võ Văn Nhị, 271 Trang.pdf  8.31 MB
  016  Bài Tập Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 489 Trang.pdf  13.26 MB
  017  Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NXB Phương Đông 2012) - Võ Văn Nhị, 184 Trang.pdf  7.23 MB
  018  Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 271 Trang.pdf  25.95 MB
  019  Bài Tập Thống Kê Ứng Dụng Trong Quản Trị Kinh Doanh Và Nghiên Cứu Kinh Tế (NXB Đại Học Kinh Tế 2005) - Trần Bá Nhẫn, 134 Trang.pdf  25.26 MB
  020  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành (NXB Thống Kê 2008) - Phan Đức Dũng, 557 Trang.pdf  9.02 MB
  021  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2008) - Phạm Văn Phước, 344 Trang.pdf  41.55 MB
  022  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Lao Động 2010) - Hà Xuân Thạch, 481 Trang.pdf  161.45 MB
  023  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 638 Trang.pdf  13.88 MB
  024  Bài Tập Và Bài Giải Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Nguyễn Minh Kiều, 462 Trang.pdf  144.75 MB
  025  Bài Tập Và Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán (NXB Lao Động 2009) - Hà Xuân Thạch, 260 Trang.pdf  52.46 MB
  026  Bài Tập Và Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2006) - Phan Đức Dũng, 498 Trang.pdf  16.07 MB
  027  Bài Tập Và Bài Giải Phân Tích Chứng Khoán Và Định Giá Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Kim Yến, 278 Trang.pdf  3.41 MB
  028  Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Tổng Hợp 2010) - Hoàng Ngọc Nhậm, 274 Trang.pdf  30.17 MB
  029  Bài Tập Đại Số Tuyến Tính Với Mathematica Tập 1 (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Hữu Hùng, 245 Trang.pdf  4.75 MB
  030  Bài Tập Đại Số Tuyến Tính Với Mathematica Tập 2 (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Hữu Hùng, 157 Trang.pdf  2.94 MB
  031  Bài Tập-Bài Giải Kế Toán Chi Phí (NXB Thống Kê 2010) - Huỳnh Lợi, 361 Trang.pdf  45.67 MB
  032  Báo Cáo Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2010) - Phạm Văn Được, 282 Trang.pdf  67.88 MB
  033  Bùng Nổ Bitcoin (NXB Kinh Tế 2018) - Brian Kelly, 258 Trang.pdf  19.52 MB
  034  Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Nhiều Tác Giả, 512 Trang.pdf  21.25 MB
  035  Các Giải Pháp Chiến Lược Nâng Cao Hiệu Quả Xuất Khẩu Gạo Việt Nam (NXB Thống Kê 2000) - Nguyễn Văn Sơn, 245 Trang.pdf  13.73 MB
  036  Câu Hỏi-Bài Tập-Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô (NXB Kinh Tế 2014) - Nguyễn Như Ý, 326 Trang.pdf  13.17 MB
  037  Câu Hỏi-Bài Tập-Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô (NXB Thống Kê 1999) - Nguyễn Như Ý, 316 Trang.pdf  9.92 MB
  038  Câu Hỏi-Bài Tập-Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô (NXB Tổng Hợp 2011) - Nguyễn Như Ý, 323 Trang.pdf  6.54 MB
  039  Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp (NXB Thống Kê 2000) - Huỳnh Văn Hoài, 738 Trang.pdf  350.11 MB
  040  Dự Báo Và Phân Tích Dữ Liệu Trong Kinh Tế Và Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Trọng Hoài, 584 Trang.pdf  90.33 MB
  041  Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Hà Ham Khánh Giao, 392 Trang.pdf  12.67 MB
  042  Giáo Trình Kinh Tế Các Nước Châu Á-Thái Bình Dương (NXB Thống Kê 2005) - Hoàng Thị Chỉnh, 361 Trang.pdf  135.25 MB
  043  Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2005) - Hoàng Thị Chỉnh, 378 Trang.pdf  8.74 MB
  044  Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Phí Mạnh Hồng, 379 Trang.pdf  2.57 MB
  045  Giáo Trình Kinh Tế Vĩ Mô (NXB Giáo Dục 1999) - Trần Văn Hùng, 386 Trang.pdf  16.10 MB
  046  Giáo Trình Kế Toán Mỹ (NXB Phương Đông 2012) - Phạm Thanh Liêm, 493 Trang.pdf  116.65 MB
  047  Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế (NXB Thống Kê 2008) - Phan Đức Dũng, 893 Trang.pdf  447.56 MB
  048  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 332 Trang.pdf  13.31 MB
  049  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính 3&4 (NXB Lao Động 2011) - Bùi Văn Dương, 333 Trang.pdf  95.42 MB
  050  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 1-2 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 295 Trang.pdf  46.01 MB
  051  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 3-4 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 296 Trang.pdf  61.32 MB
  052  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 5 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 209 Trang.pdf  27.25 MB
  053  Giáo Trình Kỹ Thuật Kinh Doanh Thương Mại Quốc Tế (NXB Thống Kê 2004) - Hà Thị Ngọc Oanh, 418 Trang.pdf  20.91 MB
  054  Giáo Trình Kỹ Thuật Ngoại Thương (NXB Thống Kê 2005) - Đoàn Thị Hồng Vân, 473 Trang.pdf  19.90 MB
  055  Giáo Trình Luật Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Văn Luyện, 352 Trang.pdf  13.73 MB
  056  Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (NXB Thống Kê 2004) - Hà Văn Sơn, 327 Trang.pdf  7.01 MB
  057  Giáo Trình Marketing Căn Bản (NXB Kinh Tế 2013) - Nguyễn Văn Hùng, 484 Trang.pdf  158.61 MB
  058  Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Kinh Tế 2013) - Trầm Thị Xuân Hương, 339 Trang.pdf  24.57 MB
  059  Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước (NXB Thống Kê 2005) - Nguyễn Kim Quyến, 331 Trang.pdf  6.63 MB
  060  Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Kim Quyến, 453 Trang.pdf  12.73 MB
  061  Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (NXB Thống Kê 2010) - Hà Văn Sơn, 398 Trang.pdf  58.42 MB
  062  Giáo Trình Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Bùi Kim Yến, 605 Trang.pdf  45.74 MB
  063  Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh (NXB Tài Chính 2014) - Nguyễn Đình Thọ, 676 Trang.pdf  63.01 MB
  064  Giáo Trình Quản Lý Thuế 2 (NXB Kinh Tế 2012) - Nguyễn Ngọc Hùng, 388 Trang.pdf  49.44 MB
  065  Giáo Trình Quản Trị Học (NXB Thống Kê 2008) - Võ Phước Tấn, 237 Trang.pdf  56.79 MB
  066  Giáo Trình Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Khu Vực Công (NXB Thống Kê 2010) - Nguyễn Hồng Thắng, 509 Trang.pdf  93.08 MB
  067  Giáo Trình Tin Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Tạ Minh Châu, 387 Trang.pdf  108.51 MB
  068  Giáo Trình Toán Cao Cấp-Phần Giải Tích (NXB Thống Kê 2008) - Lê Quang Hoàng Nhân, 393 Trang.pdf  20.16 MB
  069  Giáo Trình Toán Cao Cấp-Phần Đại Số Tuyến Tính (NXB Thống Kê 2008) - Hoàng Anh Tuấn, 192 Trang.pdf  4.90 MB
  070  Giáo Trình Tài Chính Công Và Phân Tích Chính Sách Thuế (NXB Lao Động 2010) - Sử Đình Thành, 509 Trang.pdf  91.72 MB
  071  Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2 (NXB Kinh Tế 2014) - Nguyễn Trung Trực, 513 Trang.pdf  13.82 MB
  072  Hoạch Định Ngân Sách Vốn Đầu Tư (NXB Lao Động 2011) - Lê Thị Lanh, 286 Trang.pdf  8.11 MB
  073  Hướng Dẫn Lập Chứng Từ, Ghi Sổ Kế Toán-Lập, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính-Nội Dung Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2004) - Võ Văn Nhị, 484 Trang.pdf  162.68 MB
  074  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2007) - Võ Văn Nhị, 229 Trang.pdf  87.10 MB
  075  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (NXB Thống Kê 2008) - Võ Văn Nhị, 535 Trang.rar  219.53 MB
  076  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư (NXB Thống Kê 2001) - Võ Văn Nhị, 662 Trang.pdf  302.26 MB
  077  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp, Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2005) - Võ Văn Nhị, 1142 Trang.pdf  504.14 MB
  078  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 228 Trang.pdf  48.30 MB
  079  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Sổ Kế Toán (NXB Tài Chính 2009) - Võ Văn Nhị, 556 Trang.pdf  54.67 MB
  080  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Sổ Kế Toán (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 540 Trang.pdf  12.36 MB
  081  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Xã, Phường (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Võ Văn Nhị, 443 Trang.pdf  194.34 MB
  082  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán-Hàng Tồn Kho, Tài Sản Cố Định, Các Khoản Công Nợ Trong Các Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 228 Trang.pdf  11.73 MB
  083  Hướng Dẫn Thực Hành Tín Dụng Và Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại (NXB Lao Động Xã Hội 2011) - Nguyễn Minh Kiều, 641 Trang.pdf  102.52 MB
  084  Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Hà Xuân Thạch, 219 Trang.pdf  20.54 MB
  085  Hệ Thống Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2008) - Huỳnh Lợi, 420 Trang.pdf  57.78 MB
  086  Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Tài Chính Tập 1 (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Quách Thị Đoan Trang, 176 Trang.pdf  20.38 MB
  087  Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Quách Thị Đoan Trang, 160 Trang.pdf  2.55 MB
  088  Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2001) - Huỳnh Lợi, 321 Trang.pdf  81.97 MB
  089  Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Bùi Hữu Phước, 245 Trang.pdf  5.07 MB
  090  Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Đăng Dờn, 143 Trang.pdf  2.19 MB
  091  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Thế Hưng, 348 Trang.pdf  5.84 MB
  092  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Thế Hưng, 355 Trang.pdf  6.84 MB
  093  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Thế Hưng, 348 Trang.pdf  5.85 MB
  094  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tập 1 (NXB Phương Đông 2012) - Thái Phúc Huy, 258 Trang.pdf  10.58 MB
  095  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tập 2 (NXB Phương Đông 2012) - Thái Phúc Huy, 279 Trang.pdf  9.50 MB
  096  Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Võ Văn Huy, 291 Trang.pdf  54.33 MB
  097  Hệ Thống Tài Chính Thể Chế Và Thị Trường (NXB Kinh Tế 2012) - Phạm Chung, 483 Trang.pdf  12.50 MB
  098  Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại (NXB Kinh Tế 2016) - Charles W.L.Hill, 743 Trang.pdf  78.85 MB
  099  Kinh Tế Du Lịch (NXB Đại Học Kinh Tế 2003) - Trần Văn Thông, 68 Trang.pdf  8.08 MB
  100  Kinh Tế Học Về Quản Lý Môi Trường Ở Việt Nam (NXB Kinh Tế 2014) - Bùi Dũng Thể, 253 Trang.pdf  27.11 MB
  101  Kinh Tế Phát Triển (NXB Lao Động 2006) - Đinh Phi Hổ, 383 Trang.pdf  24.10 MB
  102  Kinh Tế Phát Triển (NXB Thống Kê 2006) - Phan Thúc Huân, 391 Trang.pdf  12.55 MB
  103  Kinh Tế Vi Mô (NXB Tổng Hợp 2011) - Lê Bảo Lâm, 286 Trang.pdf  5.62 MB
  104  Kinh Tế Vĩ Mô (NXB Kinh Tế 2017) - Nguyễn Như Ý, 246 Trang.pdf  56.15 MB
  105  Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Đến Năm 2020 Chiến Lược Kế Hoạch Và Dự Báo - Nguyễn Tiến Dỵ, 632 Trang.pdf  27.09 MB
  106  Kiểm Soát Nội Bộ (NXB Phương Đông 2012) - Trần Thị Giang Tân, 288 Trang.pdf  9.38 MB
  107  Kiểm Toán (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Vũ Hữu Đức, 710 Trang.pdf  17.63 MB
  108  Kế Toán & Thuế Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 210 Trang.pdf  10.55 MB
  109  Kế Toán Chi Phí (NXB Giao Thông Vận Tải 2009) - Huỳnh Lợi, 273 Trang.pdf  40.19 MB
  110  Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2008) - Võ Văn Nhị, 408 Trang.pdf  8.17 MB
  111  Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Võ Văn Nhị, 409 Trang.pdf  51.19 MB
  112  Kế Toán Cơ Sở Cho Quyết Định Quản Lý (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Thị Thu, 337 Trang.pdf  56.61 MB
  113  Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp 2008 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 615 Trang.pdf  70.96 MB
  114  Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Năm 2008 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 383 Trang.pdf  159.48 MB
  115  Kế Toán Dành Cho Chủ Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2006) - Võ Văn Nhị, 310 Trang.pdf  84.51 MB
  116  Kế Toán Giá Thành (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 397 Trang.pdf  3.54 MB
  117  Kế Toán Giá Thành (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phan Đức Dũng, 394 Trang.pdf  47.25 MB
  118  Kế Toán Kiểm Toán (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 621 Trang.pdf  13.14 MB
  119  Kế Toán Mỹ-Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam (NXB Thống Kê 2007) - Phan Đức Dũng, 853 Trang.pdf  24.29 MB
  120  Kế Toán Mỹ-Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 854 Trang.pdf  20.42 MB
  121  Kế Toán Ngân Hàng Lý Thuyết Và Bài Tập (NXB Tài Chính 2008) - Trương Thị Hồng, 455 Trang.pdf  8.73 MB
  122  Kế Toán Ngân Hàng-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải (NXB Tài Chính 2007) - Trương Thị Hồng, 459 Trang.pdf  8.70 MB
  123  Kế Toán Ngân Hàng-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải (NXB Tài Chính 2008) - Trương Thị Hồng, 699 Trang.pdf  12.42 MB
  124  Kế Toán Quản Trị (NXB Lao Động 2011) - Phạm Văn Dược, 448 Trang.pdf  13.83 MB
  125  Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2007) - Phạm Văn Dược, 409 Trang.pdf  92.98 MB
  126  Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 910 Trang.pdf  22.98 MB
  127  Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2001) - Võ Văn Nhị, 624 Trang.pdf  194.18 MB
  128  Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 724 Trang.pdf  18.33 MB
  129  Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2005) - Võ Văn Nhị, 269 Trang.pdf  99.30 MB
  130  Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 616 Trang.pdf  65.94 MB
  131  Kế Toán Đại Cương-Lý Thuyết Và Bài Tập (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Phan Đức Dũng, 409 Trang.pdf  9.87 MB
  132  Lý Thuyết Tài Chính Công (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Sử Đình Thành, 269 Trang.pdf  8.35 MB
  133  Lập-Thẩm Định Hiệu Quả Tài Chính Dự Án Đầu Tư (NXB Thống Kê 2006) - Đinh Thế Hiển, 472 Trang.pdf  71.55 MB
  134  Lịch Sử Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Ngọc Thanh, 494 Trang.pdf  28.64 MB
  135  Mô Hình Và Cơ Chế Vận Hành Kế Toán Quản Trị (NXB Tài Chính 2009) - Phạm Văn Dược, 302 Trang.pdf  14.29 MB
  136  Mô Phỏng Marketing (NXB Đại Học Kinh Tế 2007) - Nhiều Tác Giả, 37 Trang.pdf  0.59 MB
  137  Nghiệp Vụ Kinh Doanh Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Minh Kiều, 297 Trang.pdf  52.43 MB
  138  Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Minh Kiều, 864 Trang.pdf  54.28 MB
  139  Nghệ Thuật Lãnh Đạo Và Giải Đáp Các Tình Huống Quan Trọng Thường Gặp Dành Cho Giám Đốc - Nguyễn Đình Hùng, 417 Trang.pdf  116.56 MB
  140  Nguyên Lý Bất Động Sản (NXB Lao Động Xã Hội 2011) - Trần Tiến Khai, 265 Trang.pdf  60.78 MB
  141  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Kinh Tế 2018) - Nguyễn Việt, 410 Trang.pdf  153.32 MB
  142  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2005) - Võ Văn Nhị, 245 Trang.pdf  2.57 MB
  143  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2007) - Võ Văn Nhị, 255 Trang.pdf  5.17 MB
  144  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2008) - Võ Văn Nhị, 258 Trang.pdf  31.76 MB
  145  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2009) - Lê Thị Thanh Hà, 407 Trang.pdf  45.47 MB
  146  Nguyên Lý Kế Toán-Lý Thuyết Và Bài Tập (NXB Thống Kê 2008) - Phan Đức Dũng, 561 Trang.pdf  12.96 MB
  147  Nguyên Lý Marketing (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Đình Thọ, 289 Trang.pdf  59.93 MB
  148  Nguyên Lý Thuyết Kế Toán (NXB Thống Kê 2005) - Võ Văn Nhị, 245 Trang.pdf  2.57 MB
  149  Nguyên Lý Thống Kê (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Thị Kim Thúy, 498 Trang.pdf  7.82 MB
  150  Ngân Hàng Đề Thi, Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính - Phan Đức Dũng.pdf  17.29 MB
  151  Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Sử Đình Thành, 423 Trang.pdf  15.89 MB
  152  Phát Triển Kỹ Năng Quản Trị (NXB Hồ Chí Minh 2012) - Nguyễn Quốc Tuấn, 128 Trang.pdf  1.34 MB
  153  Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư (NXB Thống Kê 2009) - Bùi Kim Yến, 645 Trang.pdf  83.13 MB
  154  Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS Tập 1 (NXB Hồng Đức 2008) - Hoàng Trọng, 310 Trang.pdf  10.89 MB
  155  Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS Tập 2 (NXB Hồng Đức 2008) - Hoàng Trọng, 194 Trang.pdf  6.07 MB
  156  Phân Tích Dữ Liệu Đa Biến Ứng Dụng Trong Kinh Tế Và Kinh Doanh (NXB Thống Kê 1999) - Hoàng Trọng, 157 Trang.pdf  6.18 MB
  157  Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Bùi Văn Trường, 328 Trang.pdf  60.68 MB
  158  Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (NXB Thống Kê 2008) - Phạm Văn Dược, 364 Trang.pdf  11.58 MB
  159  Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Kim Yến, 436 Trang.pdf  14.34 MB
  160  Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Bùi Kim Yến, 605 Trang.pdf  45.74 MB
  161  Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh-Thiết Kế Và Thực Hiện (NXB Lao Động Xã Hội 2013) - Nguyễn Đình Thọ, 596 Trang.pdf  54.96 MB
  162  Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2012) - Trần Tiến Khai, 350 Trang.pdf  22.06 MB
  163  Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Kiến Thức Cơ Bản (NXB Lao Động Xã Hội 2012) - Trần Tiến Khai, 350 Trang.pdf  37.43 MB
  164  Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Và Viết Luận Văn Thạc Sĩ (NXB Phương Đông 2014) - Đinh Phi Hổ, 616 Trang.pdf  133.71 MB
  165  Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay Trong Các Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng (NXB Kinh Tế 2017) - Nguyễn Hữu Đại, 394 Trang.pdf  128.68 MB
  166  Quản Trị Chiến Lược Khái Luận & Các Tình Huống (NXB Kinh Tế 2015) - Fred R. David, 694 Trang.pdf  39.43 MB
  167  Quản Trị Nguồn Nhân Lực (NXB Kinh Tế 2015) - Trần Kim Dung, 491 Trang.pdf  146.43 MB
  168  Quản Trị Nguồn Nhân Lực (NXB Thống Kê 2003) - Trần Kim Dung, 371 Trang.pdf  82.54 MB
  169  Quản Trị Nguồn Nhân Lực (NXB Tổng Hợp 2011) - Trần Kim Dung, 493 Trang.pdf  110.36 MB
  170  Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại (NXB Tài Chính 2010) - Trường Quang Thông, 200 Trang.pdf  6.40 MB
  171  Quản Trị Rủi Ro Tài Chính (NXB Thống Kê 2007) - Nguyễn Thị Ngọc Trang, 744 Trang.pdf  34.40 MB
  172  Quản Trị Xuất Nhập Khẩu (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Đoàn Thị Hồng Vân, 657 Trang.pdf  16.68 MB
  173  Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính (NXB Thống Kê 2002) - Võ Văn Nhị, 393 Trang.pdf  125.28 MB
  174  Thanh Toán Quốc Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Trần Hoàng Ngân, 532 Trang.pdf  16.50 MB
  175  Thanh Toán Quốc Tế (NXB Thống Kê 2001) - Trần Hoàng Ngân, 330 Trang.pdf  62.50 MB
  176  Thanh Toán Quốc Tế (NXB Thống Kê 2007) - Trần Hoàng Ngân, 534 Trang.pdf  13.36 MB
  177  Thanh Toán Quốc Tế (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Minh Kiều, 425 Trang.pdf  117.53 MB
  178  Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư (NXB Thống Kê 2010) - Vũ Công Tuấn, 405 Trang.pdf  50.24 MB
  179  Thuế Và Kế Toán Thuế Năm (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 473 Trang.pdf  11.92 MB
  180  Thuế Và Kế Toán Thuế Năm 2008 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 475 Trang.pdf  71.49 MB
  181  Thẩm Định Dự Án Đầu (NXB Tổng Hợp 1999) - Vũ Công Tuấn, 547 Trang.pdf  12.33 MB
  182  Thị Trường Tài Chính Và Các Định Chế Tài Chính (NXB Tài Chính 2013) - Bùi Kim Yến, 503 Trang.pdf  21.55 MB
  183  Thống Kê Ứng Dụng Trong Quản Trị, Kinh Doanh Và Nghiên Cứu Kinh Tế (NXB Thống Kê 2006) - Trần Bá Nhẫn, 349 Trang.pdf  41.17 MB
  184  Thống Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh (NXB Kinh Tế 2013) - Nguyễn Văn Trãi, 294 Trang.pdf  7.07 MB
  185  Tiền Tệ Ngân Hàng (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Minh Kiều, 514 Trang.pdf  16.69 MB
  186  Tiền Tệ Ngân Hàng (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Minh Kiều, 459 Trang.pdf  8.46 MB
  187  Triết Học Mác-Lênin (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Nguyên Ký, 304 Trang.pdf  29.15 MB
  188  Tài Chính Công (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Thị Cành, 447 Trang.pdf  19.31 MB
  189  Tài Chính Công Và Phân Tích Chính Sách Thuế (NXB Lao Động 2010) - Sử Đình Thành, 512 Trang.pdf  50.69 MB
  190  Tài Chính Công Và Phân Tích Chính Sách Thuế (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Sử Đình Thành, 510 Trang.pdf  26.59 MB
  191  Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Bùi Hữu Phước, 508 Trang.pdf  11.63 MB
  192  Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản (NXB Thống Kê 2010) - Nguyễn Minh Kiều, 340 Trang.pdf  11.16 MB
  193  Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại (NXB Thống Kê 2005) - Trần Ngọc Thơ, 865 Trang.pdf  213.71 MB
  194  Tài Chính Doanh Nghiệp-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Minh Kiều, 455 Trang.pdf  11.25 MB
  195  Tài Chính Quốc Tế Ứng Dụng Excel Cho Các Bài Tập Và Giải Pháp (NXB Thống Kê 2005) - Nguyễn Thị Ngọc Trang, 345 Trang.pdf  16.14 MB
  196  Tài Liệu Giảng Dạy Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Trương Đăng Thụy, 121 Trang.pdf  1.38 MB
  197  Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Học Phần I (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Trần Nguyên Ký, 168 Trang.pdf  141.18 MB
  198  Tài Liệu Hướng Dẫn Ôn Tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Hoàng Trung, 144 Trang.pdf  35.58 MB
  199  Vận Tải Quốc Tế Bảo Hiểm Vận Tải Quốc Tế (NXB Văn Hóa Sài Gòn 2006) - Triệu Hồng Cẩm, 502 Trang.pdf  20.15 MB
  200  Vận Tải Quốc Tế Và Bảo Hiểm Vận Tải Quốc Tế (NXB Thống Kê 2009) - Triệu Hồng Cẩm, 499 Trang.pdf  12.69 MB
  201  Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Đại Học Kinh Tế 2010) - Đặng Hấn, 228 Trang.pdf  25.73 MB
  202  Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (NXB Phương Đông 2011) - Nhiều Tác Giả, 283 Trang.pdf  45.51 MB
  203  Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập (NXB Tài Chính 2009) - Trần Thị Giang Tân, 299 Trang.pdf  92.38 MB
  204  Đầu Tư Tài Chính (NXB Thống Kê 2006) - Phan Thị Bích Nguyệt, 582 Trang.pdf  47.88 MB
  205  Đề Cương Môn Học Quản Trị Chiến Lược (NXB Đại Học Kinh Tế 2006) - Hoàng Lâm Tịnh, 46 Trang.pdf  1.46 MB
  206  Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (NXB Thống Kê 2003) - Trần Văn Thông, 311 Trang.pdf  10.49 MB
  207  Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (NXB Thống Kế 2003) - Văn Thái, 269 Trang.pdf  59.77 MB
  208  Định Hướng Phát Triển Ngoại Thương Trên Địa Bàn TP. Hồ Chí Minh Đến Năm 2010 (NXB Thống Kê 2000) - Ngô Thị Ngọc Huyền, 261 Trang.pdf  10.33 MB
  209  Ứng Dụng SPSS For Windows Để Xử Lý Và Phân Tích Dữ Kiện Nghiên Cứu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1997) - Võ Văn Huy, 217 Trang.pdf  23.45 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cfD21SpiM_ZHpYIqiFBywTbdCJSFRCKA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 30, 2021
  davidcoi likes this.

Share This Page