Bộ Ebook Giáo Trình - Trường Đại Học Thủy Lợi

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jul 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Trường Đại Học Thủy Lợi
  42 Quyển | 800 MB
  ---------​
  Trường Đại học Thủy lợi (tiếng Anh: ThuyLoi University) là trường đại học số 1 trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.
  Code:
  01  An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng Thủy Lợi (NXB Xây Dựng 2002) - Hồ Sỹ Minh, 100 Trang.pdf  3.15 MB
  02  Bài Giảng Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Biển (NXB Hà Nội 2011) - Lê Xuân Roanh, 304 Trang.pdf  9.41 MB
  03  Bài Giảng Môn Học Pháp Luật Đại Cương (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Quốc Luật, 87 Trang.pdf  0.62 MB
  04  Bài Giảng Thiết Kế Đê Và Công Trình Bảo Vệ Bờ (NXB Từ Điển Bách Khoa 2006) - Nguyễn Quyền, 160 Trang.pdf  2.32 MB
  05  Bài Giảng Thiết Kế Đê Và Công Trình Bảo Vệ Bờ (NXB Xây Dựng 2001) - Nguyễn Quyền, 179 Trang.pdf  5.76 MB
  06  Bài Giảng Thủy Điện 1 (NXB Hà Nội 2013) - Huy Công, 102 Trang.pdf  1.37 MB
  07  Bài Tập Thuỷ Lực Tập 1 (NXB Xây Dựng 2011) - Hoàng Văn Quý, 289 Trang.pdf  13.19 MB
  08  Bài Tập Thuỷ Lực Tập 2 (NXB Xây Dựng 2009) - Hoàng Văn Quý, 231 Trang.pdf  9.30 MB
  09  Bài Tập Và Đồ Án Môn Học Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép (NXB Xây Dựng 2003) - Trần Mạnh Tuấn, 99 Trang.pdf  2.72 MB
  10  Bài Tập Và Đồ Án Môn Học Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép (NXB Xây Dựng 2010) - Trần Mạnh Tuấn, 99 Trang.pdf  3.14 MB
  11  Cơ Học Đất (NXB Xây Dựng 2003) - Cao Văn Chí, 309 Trang.pdf  4.58 MB
  12  Cơ Học Đất Cho Đất Không Bão Hòa Tập 1 (NXB Giáo Dục 1998) - Nguyễn Công Mẫn, 331 Trang.pdf  65.62 MB
  13  Cơ Học Đất Cho Đất Không Bão Hòa Tập 2 (NXB Giáo Dục 2000) - Nguyễn Công Mẫn, 394 Trang.pdf  91.19 MB
  14  Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết 2- Lý Thuyết Dao Động (NXB Hà Nội 2003) - Nguyễn Phúc An, 174 Trang.pdf  2.75 MB
  15  Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Bờ Biển (NXB Hà Nội 2005) - Vũ Minh Cát, 288 Trang.pdf  12.09 MB
  16  Giáo Trình Hải Dương Học (NXB Xây Dựng 2006) - Nguyễn Văn Lai, 174 Trang.pdf  28.34 MB
  17  Giáo Trình Kinh Tế Thủy Lợi (NXB Xây Dựng 2006) - Nguyễn Bá Uân, 281 Trang.pdf  20.55 MB
  18  Giáo Trình Mô Hình Toán Thủy Văn (NXB Xây Dựng 2006) - Lê Văn Nghinh, 163 Trang.pdf  23.21 MB
  19  Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Xây Dựng 2006) - Dương Văn Tiển, 158 Trang.pdf  13.84 MB
  20  Giáo Trình Quy Hoạch Và Quản Lý Nguồn Nước (NXB Nông Nghiệp 2005) - Hà Văn Khối, 193 Trang.pdf  4.09 MB
  21  Giáo Trình Quy Hoạch Và Thiết Kế Hệ Thống Thủy Lợi Tập 1 (NXB Xây Dựng 2006) - Phạm Ngọc hải, 393 Trang.pdf  44.17 MB
  22  Giáo Trình Quy Hoạch Và Thiết Kế Hệ Thống Thủy Lợi Tập 2 (NXB Xây Dựng 2006) - Phạm Ngọc Hải, 231 Trang.pdf  16.85 MB
  23  Giáo Trình Thủy Văn Công Trình (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2008) - Hà Văn Khối, 580 Trang.pdf  18.81 MB
  24  Khoa Học Đất (NXB Hà Nội 2009) - Giang Thị Thu Thảo, 446 Trang.pdf  23.80 MB
  25  Kết Cấu Thép (NXB Xây Dựng 2006) - Vũ Thành Hải, 283 Trang.pdf  13.73 MB
  26  Kỹ Năng Giao Tiếp Và Làm Việc Nhóm (NXB Hà Nội 2008) - Đặng Tùng Hoa, 50 Trang.pdf  0.82 MB
  27  Nối Tiếp Và Tiêu Năng Hạ Lưu Công Trình Tháo Nước (NXB Xây Dựng 2006) - Phạm Ngọc Quý, 72 Trang.pdf  2.41 MB
  28  Sử Dụng Và Cải Tạo Đất Phèn, Đất Mặn (NXB Nông Nghiệp 2005) - Đào Xuân Học, 151 Trang.pdf  6.70 MB
  29  Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi Tập 1 (NXB Xây Dựng 2004) - Vũ Văn Tĩnh, 355 Trang.pdf  71.60 MB
  30  Thi Công Các Công Trình Thủy Lợi Tập 2 (NXB Xây Dựng 2004) - Tống Văn Hăng, 380 Trang.pdf  65.74 MB
  31  Thủy Công Tập 1 (NXB Xây Dựng 2003) - Ngô Trí Viềng, 313 Trang.pdf  7.26 MB
  32  Thủy Công Tập 1 (NXB Xây Dựng 2004) - Ngô Trí Viềng, 318 Trang.pdf  31.22 MB
  33  Thủy Công Tập 2 (NXB Xây Dựng 2004) - Ngô Trí Viềng, 318 Trang.pdf  7.09 MB
  34  Thủy Công Tập 2 (NXB Xây Dựng 2005) - Ngô Trí Viềng, 354 Trang.pdf  12.71 MB
  35  Thủy Lực Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2006) - Vũ Văn Tảo, 462 Trang.pdf  6.79 MB
  36  Thủy Lực Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2006) - Vũ Văn Tảo, 385 Trang.pdf  4.19 MB
  37  Thủy Văn Nước Dưới Đất (NXB Xây Dựng 2002) - Vũ Minh Cát, 248 Trang.pdf  8.28 MB
  38  Tiếng Anh Chuyên Ngành Thủy Lợi (NXB Hà Nội 2010) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf  16.32 MB
  39  Trắc Địa Đại Cương (NXB Xây Dựng 2005) - Hoàng Xuân Thành, 290 Trang.pdf  21.73 MB
  40  Đo Đạc Và Chỉnh Lý Số Liệu Thủy Văn (NXB Xây Dựng 2002) - Phan Đình Lợi, 225 Trang.pdf  5.32 MB
  41  Địa Chất Thủy Văn (NXB Nông Nghiệp 2007) - Phạm Hữu Sy, 155 Trang.pdf  5.44 MB
  42  Đồ Án Môn Học Thủy Công (NXB Xây Dựng 2004) - Nguyễn Chiến, 121 Trang.pdf  6.21 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EHY5CQF5t_Ttd6b2oPRGMvg3RtkMOiXn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 11, 2019

Share This Page