Bộ Ebook Giáo Trình - Trường Đại Học Y Dược (Toàn Quốc)

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by quanh.bv, Jul 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giáo Trình
  Ebook Đại Học Y Dược (Toàn Quốc)
  256 Quyển | 9,5 GB
  -------------​
  Code:
  001  Bài Giảng Lý Thuyết Học Hô Hấp-XQuang Lao Phổi (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Xuân Triều, 8 Trang.doc  0.05 MB
  002  Bài Giảng Lý Thuyết Áp Xe Gan (NXB Hà Nội 2010) - Đặng Việt Dũng, 12 Trang.doc  0.09 MB
  003  Bài Giảng Áp Xe Gan (NXB Hà Nội 2010) - Trần Việt Tú, 10 Trang.doc  0.07 MB
  004  Bệnh Học Nội Khoa (NXB Y Học 2002) - Nguyễn Phú Khang, 598 Trang.pdf  2.75 MB
  005  Bệnh Học Nội Khoa Tập 1-Tim Mạch-Thận (NXB Quân Đội 2002) - Nguyễn Phú Khang, 368 Trang.pdf  2.27 MB
  006  Bệnh Học Nội Khoa Tập 2-Bệnh Khớp, Nội Tiết (NXB Quân Đội 2003) - Nguyễn Phú Khang, 270 Trang.pdf  1.39 MB
  007  Bệnh Học Răng Miệng (NXB Quân Đội 2003) - Phạm Gia Khánh, 190 Trang.pdf  4.03 MB
  008  Các Phương Pháp Chẩn Đoán Bệnh Lý Lồng Ngực (NXB Y Học 2009) - Phạm Vinh Quang, 178 Trang.pdf  11.07 MB
  009  Giáo Trình Bệnh Học Ngoại Khoa Lồng Ngực Tim Mạch Tuyến Giáp (NXB Quân Đội 2001) - Đặng Ngọc Hùng, 230 Trang.pdf  1.30 MB
  010  Hồi Sức Cấp Cứu (NXB Quân Đội 2002) - Phạm Gia Khánh, 167 Trang.pdf  0.79 MB
  011  Ngoại Khoa Cơ Sở (NXB Quân Đội 2004) - Phạm Gia Khánh, 124 Trang.pdf  0.72 MB
  012  Thực Tập Hóa Sinh (NXB Quân Đội 2006) - Phạm Gia Khánh, 173 Trang.pdf  36.57 MB
  013  Thực Tập Sinh Lý Học (NXB Quân Đội 2005) - Lê Văn Sơn, 154 Trang.pdf  81.85 MB
  014  Triệu Chứng Bệnh Học Ngoại Tiết Niệu (NXB Quân Đội 2008) - Nguyễn Văn Chính, 217 Trang.pdf  6.69 MB
  015  Y Học Cổ Truyền Biện Chứng Luận Trị Thuốc Nam Châm Cứu Chữa Bệnh (NXB Quân Đội 2007) - Ngô Quyết Chiến, 500 Trang.7z  1.47 MB
  016  Điều Trị Học Nội Khoa Toàn Tập (NXB Quân Đội 2006) - Nhiều Tác Giả, 761 Trang.pdf  10.71 MB
  017  Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm-Môn Kỹ Thuật Bào Chế & Sinh Dược Học Các Dạng Thuốc (NXB Hà Nội 2004) - Võ Xuân Minh, 168 Trang.pdf  23.58 MB
  018  Dược Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2002) - Phạm Xuân Sinh, 469 Trang.pdf  14.17 MB
  019  Dược Lâm Sàng-Những Nguyên Lý Cơ Bản Và Sử Dụng Thuốc Trong Điều Trị Tập 1 (NXB Y Học 2014) - Hoàng Thị Kim Huyền, 316 Trang.pdf  85.48 MB
  020  Dược Lâm Sàng-Những Nguyên Lý Cơ Bản Và Sử Dụng Thuốc Trong Điều Trị Tập 2 (NXB Y Học 2014) - Hoàng Thị Kim Huyền, 598 Trang.pdf  123.28 MB
  021  Kỹ Thuật Bào Chế Và Sinh Dược Học Các Dạng Thuốc Tập 2 (NXB Y Học 2004) - Võ Xuân Minh, 271 Trang.pdf  28.72 MB
  022  Kỹ Thuật Hóa Dược Tập 1 (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Đình Luyện, 261 Trang.pdf  7.02 MB
  023  Kỹ Thuật Hóa Dược Tập 2 (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Đình Luyện, 339 Trang.pdf  10.00 MB
  024  Độc Chất Học (NXB Y Học 2015) - Thái Nguyễn Hùng Thu, 183 Trang.pdf  54.90 MB
  025  Bài Giảng Dụng Cụ Và Phương Tiện Xét Nghiệm (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 35 Trang.pdf  17.30 MB
  026  Bài Giảng Dụng Cụ-Phương Tiện Xét Nghiệm Phần Huyết Học (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 24 Trang.pdf  5.37 MB
  027  Bài Giảng Huyết Học Tế Bào (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 67 Trang.pdf  13.33 MB
  028  Bài Giảng Hóa Học Hữu Cơ (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 51 Trang.pdf  10.73 MB
  029  Bài Giảng Kỹ Thuật Xét Nghiệm Cơ Bản (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 31 Trang.pdf  14.94 MB
  030  Bệnh Loét Dạ Dày-Tá Tràng (NXB Đại Học Huế 2014) - Hoàng Trọng Thảng, 248 Trang.pdf  31.60 MB
  031  Bệnh Lý Học Nội Khoa (NXB Đại Học Huế 2006) - Huỳnh Văn Minh, 622 Trang.pdf  8.58 MB
  032  Bệnh Truyền Nhiễm (NXB Đại Học Huế 2008) - Phan Quận, 198 Trang.pdf  2.63 MB
  033  Giáo Trình Di Truyền Học Đại Cương (NXB Đại Học Huế 2005) - Hoàng Trọng Phán, 322 Trang.pdf  9.31 MB
  034  Giáo Trình Di Truyền Y Học (NXB Đại Học Huế 2005) - Nguyễn Viết Nhân, 136 Trang.pdf  4.58 MB
  035  Giáo Trình Hóa Sinh-Phần Chuyển Hóa (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 158 Trang.pdf  34.14 MB
  036  Giáo Trình Lý Sinh Học (NXB Đại Học Huế 2006) - Đoàn Suy Nghĩ, 202 Trang.pdf  47.60 MB
  037  Giáo Trình Lý Thuyết Hóa Sinh Cơ Sở (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 147 Trang.pdf  28.51 MB
  038  Giáo Trình Mô Phôi Răng (NXB Huế 2007) - Nhiều Tác Giả, 97 Trang.pdf  20.32 MB
  039  Giáo Trình Nhi Khoa Tập 1-Nhi Khoa Cơ Sở (NXB Đại Học Huế 2010) - Hồ Viết Hiếu, 151 Trang.pdf  4.73 MB
  040  Giáo Trình Nhi Khoa Tập 2-Nhi Hô Hấp (NXB Đại Học Huế 2010) - Hồ Viết Hiếu, 155 Trang.pdf  5.99 MB
  041  Giáo Trình Nhi Khoa Tập 3-Nhi Tim Mạch (NXB Đại Học Huế 2010) - Hồ Viết Hiếu, 136 Trang.pdf  4.52 MB
  042  Giáo Trình Nhi Khoa Tập 4-Sơ Sinh (NXB Đại Học Huế 2010) - Hồ Viết Hiếu, 142 Trang.pdf  4.68 MB
  043  Giáo Trình Nội Thần Kinh (NXB Đại Học Huế 2007) - Hoàng Khánh, 171 Trang.pdf  1.40 MB
  044  Giáo Trình Phương Tiện Xét Nghiệm (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 46 Trang.pdf  16.23 MB
  045  Giáo Trình Răng Hàm Mặt (NXB Y Học 2006) - Nguyễn Toại, 111 Trang.pdf  2.25 MB
  046  Giáo Trình Sau Đại Học Bệnh Tiêu Hóa-Gan Mật (NXB Đại Học Huế 2014) - Hoàng Trọng Thảng, 393 Trang.pdf  53.10 MB
  047  Giáo Trình Sinh Lý Bệnh Học Người (NXB Đại Học Huế 2005) - Nhiều Tác Giả, 156 Trang.pdf  2.33 MB
  048  Giáo Trình Tai Mũi Họng (NXB Đại Học Huế 2006) - Nguyễn Tư Thế, 104 Trang.pdf  4.96 MB
  049  Giáo Trình Thần Kinh Học (NXB Đại Học Huế 2007) - Hoàng Khánh, 228 Trang.pdf  4.13 MB
  050  Giáo Trình Thực Hành Ký Sinh Trùng (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 45 Trang.pdf  8.56 MB
  051  Giáo Trình Thực Hành Ký Sinh Trùng (NXB Đại Học Huế 2013) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf  11.17 MB
  052  Giáo Trình Thực Hành Ký Sinh Trùng Học (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 59 Trang.pdf  11.20 MB
  053  Giáo Trình Thực Hành Phần Chuyển Hóa (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 31 Trang.pdf  10.23 MB
  054  Giáo Trình Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế (NXB Đại Học Huế 2014) - Đoàn Phước Thuộc, 225 Trang.pdf  29.66 MB
  055  Giáo Trình Vi Sinh Vật Y Học (NXB Đại Học Huế 2008) - Trần Văn Hưng, 262 Trang.pdf  2.00 MB
  056  Giáo Trình Xét Nghiệm Cơ Bản Ký Sinh Trùng Học (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 37 Trang.pdf  6.95 MB
  057  Giáo Trình Y Pháp (NXB Đại Học Huế 2006) - Lê Trọng Lân, 61 Trang.pdf  8.63 MB
  058  Huyết Học Lâm Sàng (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 61 Trang.pdf  20.29 MB
  059  Hướng Dẫn Đọc Điện Tim (NXB Huế 2008) - Trần Đỗ Trinh, 105 Trang.pdf  4.25 MB
  060  Lý Sinh Học (NXB Huế 2005) - Đoàn Suy Nghĩ, 167 Trang.pdf  4.89 MB
  061  Quản Lý Sức Khỏe Người Cao Tuổi (NXB Tổng Hợp 2013) - Hoàng Khánh, 256 Trang.pdf  59.01 MB
  062  Sinh Sản Nội Tiết (NXB Giáo Dục 2005) - Trần Duy Nga, 47 Trang.pdf  0.42 MB
  063  Siêu Âm Tổng Quát (NXB Đại Học Huế 2011) - Phạm Minh Thông, 604 Trang.pdf  218.77 MB
  064  Thực Hành Hóa Phân Tích (NXB Đại Học Huế 2012) - Nhiều Tác Giả, 71 Trang.pdf  14.17 MB
  065  Atlas Giải Phẫu Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nhiều Tác Giả, 230 Trang.pdf  70.99 MB
  066  Bài Giảng Bệnh Da Liễu (NXB Y Học 2002) - Nguyễn Văn Út, 367 Trang.pdf  109.67 MB
  067  Bài Giảng Bệnh Học Niệu Khoa (NXB Phương Đông 2011) - Trần Văn Sáng, 242 Trang.pdf  7.30 MB
  068  Bài Giảng Phụ Khoa (NXB Y Học 2017) - Lê Hồng Cẩm, 250 Trang.pdf  101.55 MB
  069  Bài Giảng Tai Mũi Họng (NXB Y Học 1998) - Nguyễn Đình Bảng, 230 Trang.prc  1.58 MB
  070  Bệnh Học Miệng Tập 1-Triệu Chứng Học (NXB Y Học 2004) - Hoàng Tử Hùng, 182 Trang.pdf  65.78 MB
  071  Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa (NXB Y Học 2011) - Nguyễn Đình Hối, 352 Trang.pdf  18.69 MB
  072  Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa (NXB Y Học 2013) - Nguyễn Đình Hối, 350 Trang.pdf  19.82 MB
  073  Bệnh Học Nội Khoa (NXB Y Học 2012) - Châu Ngọc Hoa, 481 Trang.pdf  53.56 MB
  074  Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh (NXB Y Học 2003) - Lê Xuân Trung, 646 Trang.pdf  492.69 MB
  075  Chuyên Đề Bệnh Da Liễu (NXB Y Học 2003) - Nguyễn Hải Yến, 87 Trang.pdf  13.40 MB
  076  Chuyên Đề Bệnh Hệ Thần Kinh Và Cột Sống (NXB Y Học 2003)- Vũ Thị Bình, 106 Trang.pdf  8.91 MB
  077  Chuyên Đề Bệnh Lao (NXB Y Học 2003) - Nguyễn Hoàng Long, 108 Trang.pdf  10.49 MB
  078  Chuyên Đề Bệnh Phụ Sản (NXB Y Học 2003) - Nguyễn Đình Hối, 105 Trang.pdf  8.98 MB
  079  Chuyên Đề Bệnh Răng, Hàm, Mặt (NXB Y Học 2003) - Nguyễn Đình Hối, 85 Trang.pdf  8.99 MB
  080  Chuyên Đề Bệnh Tiêu Hóa Gan Mật-Trĩ (NXB Y Học 2003) - Nguyễn Đình Hối, 87 Trang.pdf  9.27 MB
  081  Các Chỉ Số Cận Lâm Sàng (NXB Hồ Chí Minh 2000) - Đặng Văn Phước, 47 Trang.pdf  1.67 MB
  082  Căn Bản Thống Kê Y Học (NXB Đại Học Y Dược 2001) - Betty Kirwood, 180 Trang.pdf  1.67 MB
  083  Giáo Trình Sinh Hóa Hiện Đại (NXB Giáo Dục 1998) - Nguyễn Tiến Thắng, 490 Trang.pdf  16.03 MB
  084  Hóa Học Hữu Cơ (NXB Y Học 2011) - Trường Thế Kỷ, 169 Trang.pdf  135.55 MB
  085  Hóa Sinh Lâm Sàng (NXB Y Học 2010) - Đỗ Đình Hồ, 278 Trang.pdf  10.21 MB
  086  Nhi Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Hoàng Trọng Kim, 528 Trang.pdf  16.59 MB
  087  Nhi Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2006) - Hoàng Trọng Kim, 520 Trang.pdf  16.31 MB
  088  Phương Pháp Dưỡng Sinh (NXB Y Học 2004) - Phạm Huy Hùng, 290 Trang.pdf  9.08 MB
  089  Phẫu Thuật Thực Hành (NXB Y Học 2007) - Nguyễn Hồng Ri, 252 Trang.pdf  22.37 MB
  090  Sinh Lý Học Y Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2008) - Phạm Đình Lựu, 360 Trang.pdf  14.19 MB
  091  Sinh Lý Học Y Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2008) - Phạm Đình Lựu, 412 Trang.pdf  27.00 MB
  092  Sản Khoa (NXB Y Học 2014) - Nguyễn Duy Tài, 188 Trang.pdf  31.65 MB
  093  Sản Khoa (NXB Y Học 2014) - Nguyễn Duy Tài, 189 Trang.pdf  39.14 MB
  094  Thần Kinh Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Vũ Anh Nhị, 436 Trang.pdf  17.33 MB
  095  Triệu Chứng Học Nội Khoa (NXB Y Học 2012) - Châu Ngọc Hoa, 236 Trang.pdf  6.54 MB
  096  Trắc Nghiệm Giải Phẫu Học (NXB Hồ Chí Minh 2013) - Nguyễn Xuân Anh, 436 Trang.pdf  38.70 MB
  097  Trắc Nghiệm Nội Khoa Cơ Sở (NXB Hồ Chí Minh 2016) - Nhiều Tác Giả, 246 Trang.pdf  2.94 MB
  098  Tâm Thần Học (NXB Y Học 1995) - Trần Đình Xiêm, 613 Trang.pdf  33.63 MB
  099  Điều Trị Học Nội Khoa (NXB Y Học 2012) - Châu Ngọc Hoa, 403 Trang.pdf  36.54 MB
  100  Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa (NXB Y Học 2013) - Hà Văn Quyết, 300 Trang.pdf  43.07 MB
  101  Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Hà Văn Quyết, 206 Trang.pdf  2.04 MB
  102  Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2006) - Hà Văn Quyết, 208 Trang.pdf  2.76 MB
  103  Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2004) - Nguyễn Thị Minh An, 364 Trang.pdf  4.86 MB
  104  Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2004) - Nguyễn Thị Minh An, 440 Trang.pdf  5.41 MB
  105  Bài Giảng Chẩn Đoán Hình Ảnh (NXB Y Học 2005) - Hoàng Kỷ, 324 Trang.pdf  135.82 MB
  106  Bài Giảng Giải Phẫu Học (NXB Y Học 2004) - Nguyễn Văn Huy, 329 Trang.pdf  6.53 MB
  107  Bài Giảng Gây Mê Hồi Sức Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Nguyễn Thụ, 663 Trang.pdf  34.65 MB
  108  Bài Giảng Gây Mê Hồi Sức Tập 2 (NXB Y Học 2006) - Nguyễn Thụ, 392 Trang.pdf  24.42 MB
  109  Bài Giảng Huyết Học Truyền Máu (NXB Y Học 2006) - Đỗ Trung Phấn, 408 Trang.pdf  286.46 MB
  110  Bài Giảng Huyết Học Truyền Máu (NXB Y Học 2014) - Đỗ Trung Phấn, 416 Trang.pdf  99.46 MB
  111  Bài Giảng Nhi Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Lê Nam Trà, 336 Trang.PDF  229.92 MB
  112  Bài Giảng Nhi Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2013) - Nguyễn Gia Khánh, 436 Trang.pdf  11.18 MB
  113  Bài Giảng Nhi Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2006) - Lê Nam Trà, 296 Trang.PDF  180.47 MB
  114  Bài Giảng Nhãn Khoa (NXB Hà Nội 2005) - Nhiều Tác Giả, 222 Trang.doc  15.35 MB
  115  Bài Giảng Nhãn Khoa Bán Phần Trước Nhãn Cầu (NXB Y Học 2005) - Tôn Thị Kim Thanh, 215 Trang.pdf  52.17 MB
  116  Bài Giảng Răng Hàm Mặt (NXB Y Học 2006) - Mai Đình Hưng, 91 Trang.pdf  4.65 MB
  117  Bài Giảng Sản Khoa (NXB Y Học 2005) - Nhiều Tác Giả, 233 Trang.pdf  1.52 MB
  118  Bài Giảng Sản Phụ Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2004) - Dương Thị Cương, 321 Trang.pdf  5.93 MB
  119  Bài Giảng Sản Phụ Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Dương Thị Cương, 321 Trang.pdf  206.56 MB
  120  Bài Giảng Sản Phụ Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Nguyễn Đức Vy, 356 Trang.pdf  78.07 MB
  121  Bài Giảng Sản Phụ Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2013) - Dương Thị Cương, 309 Trang.pdf  35.09 MB
  122  Bài Giảng Sản Phụ Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2004) - Nguyễn Đức Vy, 410 Trang.pdf  4.96 MB
  123  Bài Giảng Sản Phụ Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2006) - Nguyễn Đức Vy, 408 Trang.pdf  408.00 MB
  124  Bài Giảng Triệu Chứng Học Ngoại Khoa (NXB Y Học 2006) - Hà Văn Quyết, 188 Trang.pdf  14.74 MB
  125  Bài Giảng Triệu Chứng Học Ngoại Khoa (NXB Y Học 2013) - Hà Văn Quyết, 252 Trang.pdf  30.79 MB
  126  Bài Giảng Ung Thư Học (NXB Y Học 2001) - Nguyễn Bá Đức, 294 Trang.pdf  14.53 MB
  127  Bài Giảng Y Học Cổ Truyền Tập 1 (NXB Y Học 2005) - Trần Thúy, 481 Trang.pdf  12.08 MB
  128  Bài Giảng Y Học Cổ Truyền Tập 2 (NXB Y Học 2005) - Trần Thúy, 519 Trang.pdf  17.28 MB
  129  Bài Giảng Y Học Hạt Nhân (NXB Y Học 2000) - Phan Sỹ An, 198 Trang.pdf  20.89 MB
  130  Bào Chế Đông Dược (NXB Y Học 2005) - Nguyễn Nhược Kim, 255 Trang.pdf  8.72 MB
  131  Bệnh Học Ngoại Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Hà Văn Quyết, 344 Trang.pdf  258.29 MB
  132  Bệnh Học Ngoại Tập 2 (NXB Y Học 2006) - Hà Văn Quyết, 258 Trang.pdf  165.53 MB
  133  Bệnh Học Nội Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2015) - Ngô Quý Châu, 500 Trang.pdf  13.66 MB
  134  Bệnh Ngũ Quan Y Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2006) - Trần Thúy, 97 Trang.pdf  5.39 MB
  135  Bệnh Thận (NXB Y Học 2015) - Trần Văn Chất, 511 Trang.pdf  105.19 MB
  136  Chẩn Đoán Học Y Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2006) - Trần Thúy, 113 Trang.pdf  13.01 MB
  137  Chỉnh Hình Răng Mặt (NXB Giáo Dục 2013) - Nguyễn Thị Thu Phương, 118 Trang.pdf  30.12 MB
  138  Chữa Răng Và Nội Nha Tập 1 (NXB Giáo Dục 2013) - Trịnh Thị Thái Hà, 150 Trang.pdf  39.43 MB
  139  Chữa Răng Và Nội Nha Tập 2 (NXB Giáo Dục 2013) - Trịnh Thị Thái Hà, 151 Trang.pdf  36.58 MB
  140  Cấp Cứu Ngoại Khoa Chấn Thương (NXB Y Học 2006) - Đặng Hanh Đệ, 169 Trang.pdf  65.11 MB
  141  Cẩm Nang Học Tích Cực Cho Sinh Viên Y Khoa (NXB Hà Nội 2014) - Nguyễn Đức Hinh, 53 Trang.pdf  0.59 MB
  142  Dinh Dưỡng Và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (NXB Y Học 2004) - Hà Huy Khôi, 480 Trang.pdf  18.47 MB
  143  Dân Số Học (NXB Y Học 2009) - Trần Chí Liêm, 352 Trang.pdf  27.14 MB
  144  Dược Lý Học Lâm Sàng (NXB Y Học 2012) - Đào Văn Phan, 691 Trang.pdf  12.18 MB
  145  Dịch Tễ Học Các Bệnh Truyền Nhiễm (NXB Y Học 2006) - Dương Đình Thiện, 246 Trang.pdf  26.30 MB
  146  Hóa Sinh Học Miễn Dịch Trong Lâm Sàng (NXB Y Học 2012) - Nhiều Tác Giả, 186 Trang.pdf  7.82 MB
  147  Kim Quỹ Yếu Lược (NXB Y Học 2001) - Vũ Nam, 350 Trang.pdf  9.86 MB
  148  Ký Sinh Trùng Trong Lâm Sàng (NXB Y Học 2013) - Nguyễn Văn Đề, 191 Trang.pdf  29.23 MB
  149  Lý Sinh Y Học (NXB Y Học 1998) - Phan Sỹ An, 456 Trang.pdf  13.85 MB
  150  Lý Sinh Y Học (NXB Y Học 1998) - Phan Sỹ An, 465 Trang.pdf  37.48 MB
  151  Lý Sinh Y Học (NXB Y Học 2005) - Phan Sỹ An, 443 Trang.pdf  21.05 MB
  152  Lý Sinh Y Học (NXB Y Học 2005) - Phan Sỹ An, 446 Trang.pdf  31.14 MB
  153  Mô Học (NXB Y Học 2004) - Trịnh Bình, 743 Trang.pdf  14.13 MB
  154  Ngoại Khoa Cơ Sở (NXB Y Học 2000) - Nguyễn Bửu Triều, 113 Trang.pdf  5.11 MB
  155  Nha Khoa Cộng Đồng Tập 1 (NXB Giáo Dục 2013) - Trương Mạnh Dũng, 245 Trang.pdf  72.58 MB
  156  Nhi Khoa Y Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2006) - Trần Thúy, 89 Trang.pdf  4.44 MB
  157  Nội Khoa Cơ Sở Tập 1 (NXB Y Học 2012) - Nguyễn Thị Minh An, 445 Trang.pdf  29.15 MB
  158  Nội Khoa Cơ Sở Tập 2 (NXB Y Học 2011) - Nguyễn Thị Minh An, 419 Trang.pdf  24.63 MB
  159  Nội Khoa Cơ Sở-Triệu Chứng Học Nội Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2001) - Nhiều Tác Giả, 520 Trang.pdf  2.85 MB
  160  Nội Khoa Cơ Sở-Triệu Chứng Học Nội Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2001) - Nhiều Tác Giả, 417 Trang.pdf  24.66 MB
  161  Nội Khoa Y Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2006) - Trần Thúy, 489 Trang.pdf  20.03 MB
  162  Phôi Thai Học Người (NXB Y Học 2001) - Đỗ Kính, 636 Trang.pdf  90.86 MB
  163  Phương Pháp Nghiên Cứu Sức Khỏe Công Cộng (NXB Y Học 2004) - Đào Ngọc Phong, 232 Trang.pdf  85.26 MB
  164  Phẫu Thuật Gan Mật (NXB Y Học 2005) - Tôn Thất Bách, 141 Trang.pdf  44.15 MB
  165  Phục Hình Răng Cố Định (NXB Giáo Dục 2013) - Nguyễn Văn Bài, 221 Trang.pdf  38.50 MB
  166  Phục Hình Răng Cố Định (NXB Giáo Dục 2015) - Nguyễn Văn Bài, 223 Trang.pdf  4.33 MB
  167  Phục Hình Răng Tháo Lắp (NXB Giáo Dục 2013) - Tống Minh Sơn, 303 Trang.pdf  7.09 MB
  168  Sinh Lý Bệnh Học (NXB Y Học 2012) - Nguyễn Ngọc Lanh, 472 Trang.pdf  108.18 MB
  169  Sinh Lý Học Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Trịnh Bỉnh Dy, 363 Trang.pdf  6.45 MB
  170  Sinh Lý Học Tập 2 (NXB Y Học 2005) - Trịnh Bỉnh Dy, 405 Trang.pdf  6.41 MB
  171  Sản Phụ Khoa Y Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2002) - Trần Thúy, 210 Trang.pdf  8.11 MB
  172  Tai Biến Mạch Máu Não Ở Người Có Tuổi (NXB Y Học 2012) - Nguyễn Trọng Hưng, 86 Trang.pdf  4.21 MB
  173  Thủ Thuật Sản Phụ Khoa (NXB Y Học 2008) - Dương Thị Cương, 204 Trang.pdf  224.34 MB
  174  Thực Hành Cấp Cứu Nhi Khoa (NXB Y Học 2013) - Nguyễn Công Khanh, 637 Trang.pdf  63.23 MB
  175  Thực Tập Di Truyền Y Học (NXB Y Học 2006) - Trịnh Văn Bảo, 57 Trang.pdf  17.21 MB
  176  Thực Tập Hóa Sinh (NXB Y Học 2003) - Nguyễn Nghiêm Luật, 210 Trang.pdf  5.17 MB
  177  Vật Lý Lý Sinh Y Học (NXB Y Học 2006) - Nguyễn Văn Thiện, 374 Trang.pdf  19.12 MB
  178  Xoa Bóp, Bấm Huyệt, Và Khí Công, Dưỡng Sinh (NXB Y Học 2012) - Trần Thúy, 154 Trang.pdf  3.99 MB
  179  Y Học Hạt Nhân (NXB Hà Nội 2005) - Phan Sỹ An, 189 Trang.pdf  6.12 MB
  180  Điều Trị Học Kết Hợp Y Học Hiện Đại Và Y Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2006) - Trần Thúy, 256 Trang.pdf  8.74 MB
  181  Điều Trị Học Nội Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2000) - Vũ Văn Đính, 251 Trang.pdf  5.66 MB
  182  Điều Trị Học Nội Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2000) - Vũ Văn Đính, 292 Trang.pdf  63.14 MB
  183  Điện Não Đồ Ứng Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng (NXB Y Học 2005) - Đinh Văn Bền, 252 Trang.pdf  58.40 MB
  184  Động Kinh (NXB Y Học 2005) - Lê Quang Cường, 281 Trang.pdf  31.19 MB
  185  An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Ngành Y Tế (NXB Đại Học Thái Nguyên 2016) - Nguyễn Văn Sơn, 123 Trang.pdf  29.23 MB
  186  Bài Giảng Giải Phẫu Học Tập 1 (NXB Y Học 2008) - Trịnh Xuân Đàn, 326 Trang.pdf  5.18 MB
  187  Bài Giảng Giải Phẫu Học Tập 2 (NXB Y Học 2008) - Trịnh Xuân Đàn, 275 Trang.pdf  6.89 MB
  188  Bài Giảng Mắt (NXB Thái Nguyên 2008) - Hoàng Thị Lực, 132 Trang.pdf  2.13 MB
  189  Bệnh Học Nội Khoa Tập 1 (NXB Y Học 2006) - Doanh Thiêm Thuần, 193 Trang.pdf  1.30 MB
  190  Bệnh Học Nội Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2006) - Doanh Thiêm Thuần, 137 Trang.pdf  1.11 MB
  191  Dinh Dưỡng Và An Toàn Thực Phẩm (NXB Y Học 2007) - Đỗ Văn Hàm, 153 Trang.pdf  0.97 MB
  192  Giáo Dục Và Nâng Cao Sức Khỏe (NXB Y Học 2007) - Đàm Khai Hoàn, 155 Trang.pdf  1.16 MB
  193  Giáo Trình Bệnh Lao (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Hoàng Hà, 134 Trang.pdf  54.39 MB
  194  Giáo Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Người Lớn Bệnh Ngoại Khoa (NXB Đại Học Thái Nguyên 2019) - Nguyễn Kim Thành, 160 Trang.pdf  27.75 MB
  195  Giáo Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ, Bà Mẹ Và Gia Đình (NXB Đại Học Thái Nguyên 2019) - Nguyễn Kim Thành, 197 Trang.pdf  39.26 MB
  196  Giáo Trình Giải Phẫu Học Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trịnh Xuân Đàn, 269 Trang.pdf  91.30 MB
  197  Giáo Trình Giải Phẫu Học Định Khu Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trịnh Xuân Đàn, 273 Trang.pdf  107.75 MB
  198  Giáo Trình Giải Phẫu Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trịnh Xuân Đàn, 187 Trang.pdf  72.52 MB
  199  Giáo Trình Giải Phẫu Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trịnh Xuân Đàn, 194 Trang.pdf  5.33 MB
  200  Giáo Trình Kỹ Năng Giao Tiếp Giáo Dục Sức Khỏe (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đàm Khải Hoàn, 169 Trang.pdf  72.29 MB
  201  Giáo Trình Miễn Dịch (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Lâm Văn Tiên, 79 Trang.pdf  27.31 MB
  202  Giáo Trình Miễn Dịch Dị Ứng Học Cơ Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Vũ Minh Thục, 569 Trang.pdf  190.31 MB
  203  Giáo Trình Mắt (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Vũ Quang Dũng, 116 Trang.pdf  57.07 MB
  204  Giáo Trình Nội Khoa Cơ Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Trọng Hiếu, 236 Trang.pdf  101.09 MB
  205  Giáo Trình Răng Hàm Mặt (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nông Ngọc Thảo, 81 Trang.pdf  28.71 MB
  206  Giáo Trình Sinh Lý Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Văn Tư, 316 Trang.pdf  131.77 MB
  207  Giáo Trình Tâm Thần Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Bùi Đức Trình, 172 Trang.pdf  73.85 MB
  208  Giáo Trình Vật Lý Lý Sinh (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Minh Tân, 243 Trang.pdf  127.06 MB
  209  Giáo Trình Vật Lý Lý Sinh Y Học (NXB Thái Nguyên 2011) - Bùi Văn Thiện, 274 Trang.pdf  3.52 MB
  210  Giáo Trình Y Học Cổ Truyền (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Hoàng Đức Quỳnh, 183 Trang.pdf  44.20 MB
  211  Giáo Trình Y Học Cổ Truyền Phục Hồi Chức Năng (NXB Đại Học Thái Nguyên 2018) - Nguyễn Kim Thành, 253 Trang.pdf  51.79 MB
  212  Giáo Trình Điều Dưỡng Răng Hàm Mặt (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Hoàng Tiến Công, 79 Trang.pdf  26.75 MB
  213  Kinh Tế Y Tế (NXB Y Học 2007) - Mai Đình Đức, 75 Trang.pdf  0.69 MB
  214  Lâm Sàng Xã Hội Sản (NXB Y Học 2007) - Phạm Mỹ Hoài, 173 Trang.pdf  0.85 MB
  215  Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Trong Y Tế (NXB Y Học 2013) - Nguyễn Thành Trung, 244 Trang.pdf  26.61 MB
  216  Phòng Chống Bệnh Nấm Da Ở Miền Núi Phía Bắc (NXB Y Học 2012) - Nguyễn Quý Thái, 226 Trang.pdf  13.80 MB
  217  Phương Pháp Luận Trong Nghiên Cứu Khoa Học Y Học (NXB Y Học 2007) - Đỗ Hàm, 93 Trang.pdf  0.98 MB
  218  Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (NXB Y Học 2007) - Đỗ Văn Hàm, 204 Trang.pdf  1.44 MB
  219  Thực Hành Cộng Đồng 1 (NXB Y Học 2007) - Đàm Khải Hoàn, 159 Trang.pdf  61.52 MB
  220  Tài Liệu Hướng Dẫn Giảng Dạy Và Bộ Công Cụ Lượng Giá An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Ngành Y Tế - Nguyễn Văn Sơn, 49 Trang.pdf  7.99 MB
  221  Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế (NXB Y Học 2007) - Mai Đình Đức, 199 Trang.pdf  1.46 MB
  222  Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh (NXB Y Học 2012) - Nguyễn Sào Trung, 351 Trang.pdf  45.52 MB
  223  Bài Giảng Môn Học Lý Thuyết Dược Lý 2 (NXB Hậu Giang 2014) - Lê Vinh Bảo Châu, 193 Trang.pdf  4.32 MB
  224  Bài Giảng Quản Lý Y Tế (NXB Hà Nội 2010) - Đỗ Mai Hoa, 124 Trang.pdf  1.18 MB
  225  Bài Giảng Siêu Âm Tổng Quát (NXB Hà Nội 2006) - Trần Quy, 341 Trang.pdf  28.95 MB
  226  Bảng Kiểm Kỹ Năng Lâm Sàng (NXB Y Học 2013) - Nguyễn Thanh Đức, 278 Trang.pdf  1.68 MB
  227  Dược Liệu Học Tập 1 (NXB Hà Nội 2015) - Nhiều Tác Giả, 494 Trang.pdf  17.66 MB
  228  Dược Liệu Học Tập 2 (NXB Hà Nội 2015) - Nhiều Tác Giả, 296 Trang.pdf  85.92 MB
  229  Giáo Dục Sức Khỏe Và Nâng Cao Sức Khoẻ (NXB Y Học 1998) - Trần Thị Hoa, 233 Trang.pdf  77.41 MB
  230  Giáo Trình Bệnh Học Cơ Sở (NXB Đại Học Tây Đô 2016) - Nguyễn Tấn Lộc, 77 Trang.pdf  0.36 MB
  231  Giáo Trình Chuyên Môn Mắt (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Lê Đỗ Thùy Lan, 54 Trang.pdf  1.59 MB
  232  Giáo Trình Châm Cứu (NXB Hà Nội 2011) - Nguyễn Hữu Thành, 542 Trang.pdf  5.10 MB
  233  Giáo Trình Dinh Dưỡng Người (NXB Cần Thơ 2005) - Nguyễn Minh Thủy, 140 Trang.pdf  6.54 MB
  234  Giáo Trình Dược Lý (NXB Tây Ninh 2014) - Lê Thị Đan Quế, 150 Trang.pdf  2.05 MB
  235  Giáo Trình Hóa Sinh (NXB Đại Học Tây Đô 2016) - Huỳnh Ngọc Trung Dung, 117 Trang.pdf  3.57 MB
  236  Giáo Trình Hóa Sinh Học (NXB Đà Lạt 2001) - Mai Xuân Lương, 176 Trang.pdf  2.20 MB
  237  Giáo Trình Miễn Dịch Dị Ứng Học Cơ Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Vũ Minh Thức, 397 Trang.pdf  188.37 MB
  238  Giáo Trình Môn Học Vi Sinh-Ký Sinh Trùng (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Thanh Hà, 96 Trang.doc  2.39 MB
  239  Giáo Trình Một Số Kỹ Thuật Điều Dưỡng Cơ Bản (NXB Hà Nội 2011) - Nhiều Tác Giả, 61 Trang.pdf  0.51 MB
  240  Giáo Trình Phục Hình Toàn Hàm (NXB Cần Thơ 2005) - La Minh Tân, 157 Trang.rar  32.05 MB
  241  Giáo Trình Quản Lý Và Tổ Chức Y Tế (NXB Hà Nội 2011) - Nhiều Tác Giả, 48 Trang.pdf  1.69 MB
  242  Giáo Trình Vi Sinh-Ký Sinh Trùng (NXB Hà Nội 2011) - Nhiều Tác Giả, 53 Trang.pdf  1.34 MB
  243  Giáo Án Môn Học Công Nghệ Dược Phẩm (NXB Đà Nẵng 2007) - Trương Thị Minh Hạnh, 63 Trang.pdf  4.70 MB
  244  Hóa Học Hữu Cơ Tập 1 (NXB Hà Nội 2006) - Nhiều Tác Giả, 373 Trang.pdf  83.54 MB
  245  Hóa Học Hữu Cơ Tập 2 (NXB Hà Nội 2006) - Nhiều Tác Giả, 288 Trang.pdf  47.51 MB
  246  Hóa Học Hữu Cơ Tập I (NXB Y Học 2006) - Trần Mạnh Bình, 373 Trang.pdf  49.79 MB
  247  Hóa Học Hữu Cơ Tập II (NXB Y Học 2006) - Trần Mạnh Bình, 389 Trang.pdf  53.13 MB
  248  Kỹ Thuật Bào Chế Và Sinh Dược Học Các Dạng Thuốc Tập 1 (NXB Y Học 2017) - Võ Xuân Minh, 286 Trang.pdf  81.41 MB
  249  Marketing Bệnh Viện (NXB Y Học 2011) - Phạm Trí Dũng, 172 Trang.pdf  4.12 MB
  250  Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Lĩnh Vực Y Học (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Đỗ Hàm, 148 Trang.pdf  98.32 MB
  251  Sinh Lý Bệnh-Miễn Dịch (NXB Y Học 2006) - Văn Đinh Hoa, 168 Trang.pdf  16.89 MB
  252  Sổ Tay Điều Trị Nhi Khoa (NXB Y Học 2017) - Bạch Văn Cam, 440 Trang.pdf  2.99 MB
  253  Thống Kê 2- Phân Tích Số Liệu Định Lượng (NXB Hà Nội 2004) - Nhiều Tác Giả, 176 Trang.pdf  2.33 MB
  254  Thực Tập Hóa Hữu Cơ (NXB Hà Nội 2009) - Nhiều Tác Giả, 193 Trang.pdf  32.19 MB
  255  Tin Học Cơ Sở (NXB Hà Nội 2004) - Trương Thu Hiền, 132 Trang.pdf  3.98 MB
  256  Điều Dưỡng Nhi Khoa (NXB Y Học 2009) - Hoàng Công Chánh, 613 Trang.pdf  152.40 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pq26s9KzxKEBZX8Ah_8tujuW7mtFJscB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 24, 2022

Share This Page