Bộ Ebook Tác Giả - Lê Thanh Hoàng Dân (1973-XXXX)

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Hợp
  Ebook Tác Giả Lê Thanh Hoàng Dân
  23 Quyển | 600 MB
  -------------​
  Lê Thanh Hoàng Dân (sinh năm 1937) là một cựu giáo sư, nhà nghiên cứu và dịch giả người Việt Nam. Giáo sư sinh tại Sài Gòn (tên cũ của Thành phố Hồ Chí Minh). Trước năm 1975 ông là giảng viên tại các trường Đại học như Võ Trường Toản (Sài Gòn, từ khi thành lập đến năm 1965), Quốc gia Sư phạm Sài Gòn, Đại học Sư phạm Sài Gòn, Đại học Sư phạm Cần Thơ, Cao Đài, Hòa Hảo. Ông viết một số sách về tâm lý, giáo dục và liên quan đến các bậc học phổ thông. Bên cạnh việc giảng dạy đại học, ông làm việc trong nhà xuất bản Trẻ và cho ra đời nhiều tủ sách giá trị như: Tủ sách Văn học thế giới, Tủ sách Tâm lý, Tủ sách Giáo dục, Tủ sách khoa học nhân văn..
  Code:
  01  Bóng Tối Đêm Dài (NXB Trẻ 1974) - Mikhail Choloklov, 132 Trang.pdf  18.47 MB
  02  Bức Tường (NXB Trẻ 1973) - Jean Paul Sartre, 276 Trang.pdf  23.53 MB
  03  Chăn Gối (NXB Trẻ 1973) - Alberto Moravia, 202 Trang.pdf  7.71 MB
  04  Các Vấn Đề Giáo Dục Quyển 1 (NXB Trẻ 1970) - Lê Thanh Hoàng Dân, 206 Trang.pdf  24.78 MB
  05  Các Vấn Đề Giáo Dục Quyển 2 (NXB Trẻ 1971) - Lê Thanh Hoàng Dân, 282 Trang.pdf  37.89 MB
  06  Kẻ Ăn Mày Phép Lạ (NXB Trẻ 1973) - C.V. Gheorghiu, 295 Trang.pdf  13.75 MB
  07  Luân Lý Chức Nghiệp (NXB Trẻ 1971) - Lê Thanh Hoàng Dân, 194 Trang.pdf  22.37 MB
  08  Làm Thế Nào Để Bán Một Tổng Thống (NXB Trẻ 1971) - Joe McGinniss, 256 Trang.pdf  8.14 MB
  09  Lịch Sử Giáo Dục (NXB Trẻ 1971) - Roger Gal, 210 Trang.pdf  30.75 MB
  10  Lịch Sử Đời Sống Tình Ái (NXB Kỷ Nguyên 1969) - Richard Lewinsohn, 362 Trang.pdf  15.92 MB
  11  Những Danh Tác Chánh Trị (NXB Trẻ 1971) - Jean Jacques Chevallier, 448 Trang.pdf  23.23 MB
  12  Phân Tâm Học (NXB Trẻ 1972) - J. P. Charrier, 149 Trang.pdf  34.53 MB
  13  Phương Pháp Sư Phạm (NXB Trẻ 1972) - Guy Palmade, 188 Trang.pdf  13.91 MB
  14  Sư Phạm Lý Thuyết Quyển 1 (NXB Trẻ 1971) - Lê Thanh Hoàng Dân, 320 Trang.pdf  8.57 MB
  15  Sư Phạm Lý Thuyết Quyển 1 (NXB Trẻ 1971) - Lê Thanh Hoàng Dân, 325 Trang.pdf  46.26 MB
  16  Sư Phạm Lý Thuyết Quyển 2 (NXB Trẻ 1971) - Lê Thanh Hoàng Dân, 225 Trang.pdf  32.87 MB
  17  Thân Phận Con Người (NXB Trẻ 1973) - André Malraux, 384 Trang.pdf  7.03 MB
  18  Triết Lý Giáo Dục (NXB Trẻ 1971) - Jean Chateau, 277 Trang.pdf  62.24 MB
  19  Trần Gian Muôn Màu (NXB Trẻ 1973) - André Gide, 174 Trang.pdf  33.29 MB
  20  Tâm Lý Nhi Đồng (NXB Cấp Tiến 1970) - Maurice Percheron, 344 Trang.pdf  51.66 MB
  21  Tâm Lý Thanh Thiếu Niên (NXB Trẻ 1974) - Maurice Debesse, 117 Trang.pdf  28.52 MB
  22  Tình Dục Của Tuổi 15-20 (NXB Trẻ 1972) - Eustace Chesser, 208 Trang.pdf  8.45 MB
  23  Tư Tưởng Sư Phạm (NXB Trẻ 1972) - Elad Hazan, 195 Trang.pdf  33.99 MB
  
  Link download
  http://baochi123.info/threads/le-thanh-hoang-dan.98334/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 9, 2021

Share This Page