Bộ Ebook Tác giả - Lê Văn Hòe (1911-1968)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by nhandang123, Jul 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Lê Văn Hòe (1911-1968)
  15 Quyển | 700 MB
  ------------​
  Học giả Lê Văn Hòe - Nhà văn, Nhà nghiên cứu lịch sử, Nhà giáo - bút danh là Vân Hạc, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1911 tại làng Mụ bên sông Đáy, thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, Hà Đông (sau là là Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). 6 tuổi ông học chứ Hán. 9 tuổi bắt đầu học tiếng Pháp. Ông học trường Bưởi, sau cuộc bãi khóa để tang cụ Phan Chu Trinh của học sinh, ông thôi học và bắt đầu làm báo, viết sách.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Chữ Nghĩa Truyện Kiều (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 175 Trang.pdf  10.04 MB
  02  Gió Tây (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 140 Trang.pdf  10.79 MB
  03  Hưng Đạo Vương-Bình Dinh Vương (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 54 Trang.pdf  5.72 MB
  04  Hồ Quý Ly-Mạc Đăng Dung Nghiên Cứu Phê Bình (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 42 Trang.pdf  22.66 MB
  05  Hồ Quý Ly-Mạc Đăng Dung Nghiên Cứu Phê Bình (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 45 Trang.pdf  18.49 MB
  06  Lược Luận Về Phụ Nữ Việt Nam (NXB Quốc Học Thư Xã 1944) - Lê Văn Hòe, 57 Trang.pdf  3.70 MB
  07  Truyện Kiều Chú Giải (NXB Diên Hồng 1956) - Lê Văn Hòe, 720 Trang.pdf  59.26 MB
  08  Truyện Kiều Chú Giải (NXB Quốc Học Thư Xã 1953) - Lê Văn Hòe, 727 Trang.pdf  436.20 MB
  09  Tầm Nguyên Từ Điển (NXB Quốc Học Thư Xã 1942) - Lê Văn Hòe, 383 Trang.pdf  15.53 MB
  10  Tục Ngữ Lược Giải Quyển 1 (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 84 Trang.pdf  4.80 MB
  11  Tục Ngữ Lược Giải Quyển 2 (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 168 Trang.pdf  9.80 MB
  12  Tục Ngữ Lược Giải Quyển 3 (NXB Quốc Học Thư Xã 1953) - Lê Văn Hòe, 105 Trang.pdf  14.29 MB
  13  Tự Vị Chính Tạ (NXB Quốc Học Thư Xã 1960) - Lê Văn Hòe, 352 Trang.pdf  31.29 MB
  14  Việt Hoa Thông Sứ Sử Lược (NXB Quốc Học Thư Xã 1943) - Lê Văn Hòe, 151 Trang.pdf  11.04 MB
  15  Việt Hoa Thông Sứ Sử Lược (NXB Quốc Học Thư Xã 1944) - Lê Văn Hòe, 172 Trang.pdf  32.38 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98270/
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Jun 15, 2021

Share This Page