Bộ Ebook Tác Giả - Nguyễn Đắc Xuân (1937-XXXX)

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by admin, Nov 3, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Tập
  Tác giả Nguyễn Đắc Xuân (1937-XXXX)
  18 Quyển | 160 MB
  ------------​
  Nguyễn Đắc Xuân sinh năm 1937 tại Thừa Thiên-Huế. Quê cha ở Huế, quê mẹ Thanh Hóa. Năm 1966, ông học xong Ban Việt Hán Đại học Sư phạm Huế. Sau đó ông đi kháng chiến, đến năm 1975 về lại Huế. Ông làm việc tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, rồi làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Thành phố Huế (1988), Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn tạp chí Sông Hương (1990), Trưởng Văn phòng Đại diện báo Lao Động tại miền Trung và Tây nguyên cho đến ngày hưu trí (1998). Ông xuất thân trong gia đình có nhiều người phục vụ triều Nguyễn nên sớm có ý thức nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa. Trong những năm học Việt Hán ở Đại học Sư phạm Huế ông đã bắt đầu ghi chép thông tin từ các bậc thầy ở Huế và sưu tập tư liệu về triều Nguyễn và Huế xưa.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  700 Năm Thuận Hóa-Phú Xuân-Huế (NXB Trẻ 2009) - Nguyễn Đắc Xuân, 978 Trang.pdf  20.95 MB
  02  Bác Hồ Thời Niên Thiếu Ở Huế (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Đắc Xuân, 86 Trang.pdf  0.89 MB
  03  Chuyện Ba Vua Dục Đức-Thành Thái-Duy Tân (NXB Thuận Hóa 1995) - Nguyễn Đắc Xuân, 338 Trang.pdf  8.29 MB
  04  Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (NXB Thuận Hóa 1994) - Nguyễn Đắc Xuân, 209 Trang.prc  0.26 MB
  05  Chín Đời Chúa Mười Ba Đời Vu Nguyễn (NXB Thuận Hóa 2015) - Nguyễn Đắc Xuân, 227 Trang.pdf  41.58 MB
  06  Hướng Dẫn Thăm Kinh Thành Huế (NXB Thuận Hóa 1994) - Nguyễn Đắc Xuân, 164 Trang.pdf  22.86 MB
  07  Hỏi Đáp Về Triều Nguyễn Và Huế Xưa Tập 1 (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Đắc Xuân, 106 Trang.pdf  4.73 MB
  08  Hỏi Đáp Về Triều Nguyễn Và Huế Xưa Tập 2 (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Đắc Xuân, 137 Trang.pdf  2.02 MB
  09  Hỏi Đáp Về Triều Nguyễn Và Huế Xưa Tập 3 (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Đắc Xuân, 125 Trang.pdf  4.77 MB
  10  Hỏi Đáp Về Triều Nguyễn Và Huế Xưa Tập 4 (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Đắc Xuân, 129 Trang.pdf  1.83 MB
  11  Hỏi Đáp Về Triều Nguyễn Và Huế Xưa Tập 6 (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Đắc Xuân, 138 Trang.pdf  3.84 MB
  12  Lăng Đan Dương Của Vua Quang Trung Ở Đâu - Nguyễn Đắc Xuân.prc  3.11 MB
  13  Nam Bộ Với Triều Nguyễn Và Huế Xưa (NXB Hồng Đức 2014) - Nguyễn Đắc Xuân, 322 Trang.epub  10.25 MB
  14  Phụ Chính Đại Thần Trần Tiễn Thành (NXB Thuận Hóa 1992) - Nguyễn Đắc Xuân, 214 Trang.pdf  7.71 MB
  15  Trịnh Công Sơn Có Một Thời Như Thế (NXB Văn Học 2003) - Nguyễn Đắc Xuân, 213 Trang.pdf  17.31 MB
  16  Từ Phú Xuân Đến Huế Tập 1 (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Đắc Xuân, 269 Trang.pdf  3.05 MB
  17  Từ Phú Xuân Đến Huế Tập 2 (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Đắc Xuân, 325 Trang.pdf  4.24 MB
  18  Từ Phú Xuân Đến Huế Tập 3 (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Đắc Xuân, 326 Trang.pdf  2.72 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/26332/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 15, 2021

Share This Page