Bộ Ebook Tác Giả - Nguyễn Duy Cần (1907-1998)

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by admin, Feb 17, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Nguyễn Duy Cần (1907-1998)
  77 Quyển | 1,5 GB
  --------------​
  Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông. Thu Giang Nguyễn Duy Cần tên thật là Nguyễn Duy Cần (1907 - 1998), nguyên quán: làng Điều Hòa, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là thành phố Mỹ Tho, thuộc tỉnh Tiền Giang). Ông làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử… Ông sống cùng thời với các học giả và nhà văn như: Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng…
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Chu Dịch Huyền Giải (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Duy Cần, 244 Trang.pdf  40.11 MB
  02  Cái Cười Của Thánh Nhân (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 334 Trang.pdf  1.40 MB
  03  Cái Cười Của Thánh Nhân (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 334 Trang.prc  0.21 MB
  04  Cái Dũng Của Thánh Nhân (NXB Khai Trí 1964) - Nguyễn Duy Cần, 202 Trang.pdf  81.20 MB
  05  Cái Dũng Của Thánh Nhân (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 146 Trang.pdf  0.94 MB
  06  Cái Dũng Của Thánh Nhân (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 146 Trang.prc  0.58 MB
  07  Cái Dũng Của Thánh Nhân (Sài Gòn 1964) - Nguyễn Duy Cần, 202 Trang.pdf  81.21 MB
  08  Dịch Học Tinh Hoa (NXB Hồ Chí Minh 1992) - Nguyễn Duy Cần, 293 Trang.pdf  3.51 MB
  09  Dịch Học Tinh Hoa (NXB Sài Gòn 1969) - Nguyễn Duy Cần, 279 Trang.pdf  50.98 MB
  10  Dịch Kinh Tường Giải Quyển Hạ (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 602 Trang.pdf  5.30 MB
  11  Dịch Kinh Tường Giải Quyển Thượng (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 552 Trang.pdf  4.86 MB
  12  Lão Tử Tinh Hoa (NXB Hồ Chí Minh 1992) - Nguyễn Duy Cần, 258 Trang.pdf  1.48 MB
  13  Lão Tử Tinh Hoa (NXB Hồ Chí Minh 1992) - Nguyễn Duy Cần, 258 Trang.prc  0.35 MB
  14  Lão Tử Tinh Hoa (NXB Khai Trí 1963) - Nguyễn Duy Cần, 260 Trang.pdf  114.55 MB
  15  Lão Tử Tinh Hoa (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 221 Trang.pdf  1.41 MB
  16  Lão Tử Đạo Đức Kinh (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 400 Trang.pdf  4.97 MB
  17  Lão Tử Đạo Đức Kinh (NXB Văn Học 1991) - Nguyễn Duy Cần, 397 Trang.pdf  4.29 MB
  18  Lão Tử Đạo Đức Kinh Quyển 1 (NXB Khai Trí 1961) - Nguyễn Duy Cần, 200 Trang.pdf  84.81 MB
  19  Lão Tử Đạo Đức Kinh Quyển 2 (NXB Khai Trí 1961) - Nguyễn Duy Cần, 224 Trang.pdf  95.48 MB
  20  Một Nghệ Thuật Sống (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 122 Trang.pdf  1.60 MB
  21  Nghệ Thuật Sống - Nguyễn Duy Cần.doc  0.64 MB
  22  Nhập Môn Triết Học Đông Phương (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 194 Trang.pdf  2.61 MB
  23  Phật Học Tinh Hoa ( NXB Hồ Chí Minh 1997) - Nguyễn Duy Cần, 299 Trang.pdf  3.57 MB
  24  Phật Học Tinh Hoa (NXB Khai Trí 1965) - Nguyễn Duy Cần, 326 Trang.pdf  143.63 MB
  25  Phật Học Tinh Hoa (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 257 Trang.pdf  1.85 MB
  26  Phật Học Tinh Hoa (NXB Tổng Hợp 1992) - Nguyễn Duy Cần, 396 Trang.pdf  48.09 MB
  27  Phật Học Tinh Hoa (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Duy Cần, 295 Trang.pdf  5.99 MB
  28  Thanh Dạ Văn Chung (NXB Nay 1939) - Nguyễn Duy Cần, 114 Trang.doc  0.31 MB
  29  Thu Giang Nguyễn Duy Cần Tuyển Tập 1 (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 509 Trang.pdf  4.07 MB
  30  Thu Giang Nguyễn Duy Cần Tuyển Tập 2 (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 560 Trang.pdf  2.45 MB
  31  Thu Giang Nguyễn Duy Cần Tuyển Tập 3 (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 740 Trang.pdf  2.70 MB
  32  Thu Giang Nguyễn Duy Cần Tuyển Tập 4 (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 500 Trang.pdf  3.90 MB
  33  Thu Giang Nguyễn Duy Cần Tuyển Tập 5 (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 600 Trang.pdf  3.03 MB
  34  Thuật Tư Tưởng (NXB Thanh Niên 1999) - Nguyễn Duy Cần, 244 Trang.prc  0.25 MB
  35  Thuật Tư Tưởng (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 310 Trang.pdf  2.74 MB
  36  Thuật Tư Tưởng (NXB Văn Tươi 1952) - Nguyễn Duy Cần, 272 Trang.pdf  113.56 MB
  37  Thuật Xử Thế Của Người Xưa (NXB Trẻ 1995) - Nguyễn Duy Cần, 156 Trang.prc  0.58 MB
  38  Thuật Xử Thế Của Người Xưa (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 138 Trang.pdf  1.81 MB
  39  Thuật Xử Thế Của Người Xưa (NXB Tổng Hợp 1995) - Nguyễn Duy Cần, 171 Trang.pdf  10.36 MB
  40  Thuật Xử Thế Của Người Xưa (NXB Văn Tươi 1958) - Nguyễn Duy Cần, 169 Trang.pdf  18.83 MB
  41  Thuật Yêu Đương (NXB Thanh Niên 2001) - Nguyễn Duy Cần, 359 Trang.pdf  1.03 MB
  42  Thuật Yêu Đương (NXB Thanh Niên 2001) - Nguyễn Duy Cần, 359 Trang.prc  0.38 MB
  43  Thuật Yêu Đương (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 330 Trang.pdf  0.93 MB
  44  Thuật Yêu Đương (NXB Văn Học 2006) - Nguyễn Duy Cần, 359 Trang.prc  0.38 MB
  45  Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương (NXB Hồ Chí Minh 1992) - Nguyễn Duy Cần, 158 Trang.pdf  17.78 MB
  46  Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương (NXB Trẻ 1972) - Nguyễn Duy Cần, 101 Trang.pdf  3.74 MB
  47  Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương (NXB Trẻ 2012) - Nguyễn Duy Cần, 123 Trang.pdf  1.39 MB
  48  Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 120 Trang.prc  0.69 MB
  49  Toàn Chân Triết Luận (NXB Nam Cường 1936) - Nguyễn Duy Cần, 215 Trang.pdf  90.93 MB
  50  Toàn Chân Triết Luận (NXB Nam Cường 1936) - Nguyễn Duy Cần, 219 Trang.doc  0.96 MB
  51  Trang Tử Nam Hoa Kinh (NXB Hà Nội 1992) - Nguyễn Duy Cần, 564 Trang.pdf  69.41 MB
  52  Trang Tử Nam Hoa Kinh Quyển 1 (NXB Khai Trí 1962) - Nguyễn Duy Cần, 164 Trang.pdf  63.51 MB
  53  Trang Tử Nam Hoa Kinh Quyển 2 (NXB Khai Trí 1962) - Nguyễn Duy Cần, 184 Trang.pdf  64.05 MB
  54  Trang Tử Nam Hoa Kinh Quyển 3 (NXB Khai Trí 1962) - Nguyễn Duy Cần, 376 Trang.pdf  123.09 MB
  55  Trang Tử Nam Hoa Kinh Quyển Hạ (NXB Khai Trí 1963) - Nguyễn Duy Cần, 104 Trang.doc  0.29 MB
  56  Trang Tử Nam Hoa Kinh Quyển Thượng (NXB Khai Trí 1963) - Nguyễn Duy Cần, 125 Trang.doc  0.40 MB
  57  Trang Tử Nam Hoa Kinh Quyển Thượng (NXB Khai Trí 1963) - Nguyễn Duy Cần, 125 Trang.prc  0.95 MB
  58  Trang Tử Nam Hoa Kinh Tập 1 (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 359 Trang.pdf  2.92 MB
  59  Trang Tử Nam Hoa Kinh Tập 2 (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 169 Trang.pdf  3.53 MB
  60  Trang Tử Tinh Hoa (NXB Khai Trí 1953) - Nguyễn Duy Cần, 254 Trang.pdf  117.06 MB
  61  Trang Tử Tinh Hoa (NXB Khai Trí 1970) - Nguyễn Duy Cần, 240 Trang.pdf  30.97 MB
  62  Trang Tử Tinh Hoa (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 216 Trang.pdf  3.63 MB
  63  Trang Tử Tinh Hoa (NXB Đại Nam 1956) - Nguyễn Duy Cần, 244 Trang.pdf  3.16 MB
  64  Tôi Tự Học (NXB Khai Trí 1971) - Nguyễn Duy Cần, 383 Trang.prc  0.17 MB
  65  Tôi Tự Học (NXB Trẻ 2011) - Nguyễn Duy Cần, 268 Trang.pdf  0.94 MB
  66  Văn Hóa Và Giáo Dục Miền Nam Việt Nam Đi Về Đâu (NXB Nam Hà 1970) - Nguyễn Duy Cần, 106 Trang.pdf  1.63 MB
  67  Văn Hóa Và Giáo Dục Miền Nam Việt Nam Đi Về Đâu (NXB Nam Hà 1970) - Nguyễn Duy Cần, 120 Trang.pdf  38.52 MB
  68  Văn Minh Đông Phương Và Tây Phương (NXB Phương Đông 1957) - Nguyễn Duy Cần, 167 Trang.pdf  53.09 MB
  69  Văn Minh Đông Phương Và Tây Phương (NXB Phương Đông 1957) - Nguyễn Duy Cần, 170 Trang.doc  0.67 MB
  70  Văn Minh Đông Phương Và Tây Phương (NXB Trẻ 2016) - Nguyễn Duy Cần, 172 Trang.pdf  1.39 MB
  71  Óc Sáng Suốt (NXB Trẻ 2011) - Nguyễn Duy Cần, 184 Trang.pdf  1.08 MB
  72  Óc Sáng Suốt (NXB Xuân Thu 1976) - Nguyễn Duy Cần, 231 Trang.doc  0.59 MB
  73  Óc Sáng Suốt (NXB Xuân Thu 1976) - Nguyễn Duy Cần, 231 Trang.pdf  3.21 MB
  74  Óc Sáng Suốt (NXB Xuân Thu 1976) - Nguyễn Duy Cần, 231 Trang.prc  0.25 MB
  75  Đạo Đức Kinh Lão Tử (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Duy Cần, 66 Trang.pdf  0.28 MB
  76  Để Thành Nhà Văn (NXB Khai Trí 1968) - Nguyễn Duy Cần, 139 Trang.pdf  7.91 MB
  77  Để Thành Nhà Văn (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 102 Trang.pdf  0.54 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98281/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 17, 2021
  phamkiet likes this.

Share This Page