Bộ Ebook Tác Giả - Nguyến Q. Thắng (1940-XXXX)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Dec 24, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Nguyễn Q. Thắng (1940-XXXX)
  81 Quyển | 4,0 GB
  ----------​
  Nguyễn Q. Thắng (sinh 1940), tên thật là Nguyễn Quyết Thắng; là nhà biên khảo văn học và sử học Việt Nam. Ông sinh năm 1940 tại Trường Xuân, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ, ông trải qua một thời gian giữ trâu, làm ruộng ở nhà quê. Lớn lên, ông đã học xong các chương trình Tú tài, Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ (năm 1975). Ông đã từng dạy ở các trường: Đại học Văn Khoa, Sư phạm Cần Thơ, Đại học Vạn Hạnh, Đại học Sư phạm Sài Gòn.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Biện Chứng Pháp Phổ Thông (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 99 Trang.pdf  9.99 MB
  02  Bình Nguyên Lộc Với Hương Gió Đồng Nai (NXB Văn Học 2010) - Nguyễn Q. Thắng, 282 Trang.pdf  27.15 MB
  03  Bùi Hữu Nghĩa Và Kim Thạch Kỳ Duyên (NXB Văn Học 1993) - Nguyễn Q. Thắng, 493 Trang.pdf  22.85 MB
  04  Bùi Thị Xuân (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 166 Trang.pdf  24.23 MB
  05  Chúng Tôi Tập Viết Tiếng Việt (NXB Thanh Niên 2002) - Nguyễn Q. Thắng, 325 Trang.pdf  94.61 MB
  06  Con Quỷ Phong Lưu (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 133 Trang.pdf  18.16 MB
  07  Con Trời Ngã Xuống Đất Đen-Việt Sử Chí Dị (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 109 Trang.pdf  12.16 MB
  08  Cô Tư Hồng (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 148 Trang.pdf  20.61 MB
  09  Dở Chồng Báo Cũ (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 67 Trang.pdf  6.43 MB
  10  Hoàng Sa Trường Sa Lãnh Thổ Việt Nam Nhìn Từ Công Pháp Quốc Tế (NXB Tri Thức 2008) - Nguyễn Q. Thắng, 388 Trang.pdf  44.08 MB
  11  Huỳnh Thúc Kháng Con Người & Thơ Văn (NXB Văn Học 2001) - Nguyễn Q. Thắng, 682 Trang.pdf  14.73 MB
  12  Huỳnh Thúc Kháng Con Người & Thơ Văn (NXB Văn Học 2006) - Nguyễn Q. Thắng, 781 Trang.pdf  64.68 MB
  13  Huỳnh Thúc Kháng Con Người Và Thơ Văn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Nguyễn Q. Thắng, 393 Trang.pdf  41.74 MB
  14  Huỳnh Thúc Kháng Tác Phẩm (NXB Tổng Hợp 1992) - Nguyễn Q. Thắng, 390 Trang.pdf  32.88 MB
  15  Hà Đình-Nguyễn Thuật Tác Phẩm (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Q. Thắng, 815 Trang.pdf  82.95 MB
  16  Hương Gió Phương Nam Tập 1 (NXB Văn Học 2011) - Nguyễn Q. Thắng, 329 Trang.pdf  31.65 MB
  17  Hương Gió Phương Nam Tập 2 (NXB Văn Học 2011) - Nguyễn Q. Thắng, 568 Trang.pdf  51.99 MB
  18  Hồi Ký Nam Đình 1925-1964 (NXB Tổng Hợp 2014) - Nguyễn Q. Thắng, 442 Trang.pdf  150.12 MB
  19  Khoa Cử & Giáo Dục Việt Nam (NXB Tổng Hợp 2005) - Nguyễn Q. Thắng, 541 Trang.pdf  15.14 MB
  20  Liêu Trai Chí Dị (NXB Tổng Hợp 2013) - Đào Trinh Nhất, 526 Trang.pdf  105.95 MB
  21  Lê Triều Hình Luật-Luật Hồng Đức (NXB Văn Hóa Thông Tin 1997) - Nguyễn Q.Thắng, 540 Trang.pdf  17.12 MB
  22  Lê Triều Hình Luật-Luật Hồng Đức (NXB Văn Hóa Thông Tin 1998) - Nguyễn Q.Thắng, 542 Trang.pdf  38.58 MB
  23  Lê Văn Khôi (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 336 Trang.pdf  52.24 MB
  24  Lương Ngọc Quyến Và Cuộc Khởi Nghĩa Thái Nguyên 1917 (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 99 Trang.pdf  11.49 MB
  25  Lược Khảo Hoàng Việt Luật Lệ (NXB Văn Hóa Thông Tin 2002) - Nguyễn Q. Thắng, 313 Trang.pdf  20.16 MB
  26  Lửa Phiền Cháy Gan (NXB Tổng Hợp 2016) - Nam Đình, 314 Trang.pdf  36.88 MB
  27  Một Kẻ Bán Trời (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 144 Trang.pdf  20.27 MB
  28  Nam Kỳ Phong Tục Nhơn Vật Diễn Ca (NXB Văn Học 2012) - Nguyễn Liên Phong, 389 Trang.pdf  78.77 MB
  29  Nam Kỳ Qua Sóng Phế Hưng (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Q. Thắng, 342 Trang.pdf  78.74 MB
  30  Nam Đình-Nhà Văn Nhà Báo Kì Đặc (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Q. Thắng, 782 Trang.pdf  195.26 MB
  31  Ngồi Tù Khám Lớn (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 193 Trang.pdf  22.17 MB
  32  Nỗi Lòng Đồ Chiểu (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 117 Trang.pdf  9.76 MB
  33  Phan Châu Trinh-Cuộc Đời & Tác Phẩm (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Q. Thắng, 610 Trang.pdf  128.57 MB
  34  Phan Đình Phùng (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 247 Trang.pdf  29.74 MB
  35  Phan Đình Phùng Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời (NXB Tổng Hợp 2014) - Nguyễn Q. Thắng, 247 Trang.pdf  42.92 MB
  36  Phong Kiến Là Gì (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 57 Trang.pdf  5.93 MB
  37  Phong Trào Duy Tân Các Khuôn Mặt Tiêu Biểu (NXB Văn Hóa Thông Tin 2011) - Nguyễn Q. Thắng, 749 Trang.pdf  90.18 MB
  38  Phật Giáo Triết Học (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 76 Trang.pdf  11.41 MB
  39  Quảng Nam Trong Hành Trình Mở Cõi Và Giữ Nước (NXB Tổng Hợp 2005) - Nguyễn Q.Thắng, 743 Trang.pdf  95.35 MB
  40  Quảng Nam Đất Nước Và Nhân Vật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Nguyễn Q.Thắng, 836 Trang.pdf  61.47 MB
  41  Sơn Vương Nhà Văn Người Tù Thế Kỉ Tập 1 (NXB Văn Học 2007) - Nguyễn Q. Thắng, 777 Trang.pdf  27.81 MB
  42  Sơn Vương Nhà Văn Người Tù Thế Kỉ Tập 2 (NXB Văn Học 2007) - Nguyễn Q. Thắng, 956 Trang.pdf  36.21 MB
  43  Sơn Vương Với An Ninh Quần Đảo (NXB Văn Học 2011) - Nguyễn Q. Thắng, 326 Trang.pdf  31.43 MB
  44  Sống Đẹp Với Hà Đình (NXB Tổng Hợp 2009) - Nguyễn Q. Thắng, 377 Trang.pdf  14.68 MB
  45  The Hoang Sa And Truong Sa Archipelagoes Part of Vietnam's Territory by Nguyen Q. Thang, 251 Pages.pdf  37.51 MB
  46  Thiện Chiếu-Nhà Cải Cách Phật Giáo (NXB Văn Học 2010) - Nguyễn Q. Thắng, 366 Trang.pdf  46.43 MB
  47  Thầm Lặng (NXB Tổng Hợp 2014) - Bình Nguyên Lộc, 180 Trang.pdf  15.79 MB
  48  Tiến Trình Văn Nghệ Miền Nam (NXB Văn Học 1998) - Nguyễn Q. Thắng, 458 Trang.pdf  105.07 MB
  49  Tiền Bạc - Khảo Cứu Về Vần Đề Tiền Tệ (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 73 Trang.pdf  7.34 MB
  50  Tiểu Luận Những Vấn Đề Lớn Của Văn Học Việt Nam (NXB Trường Xuân 1975) - Nguyễn Q. Thắng, 192 Trang.pdf  5.18 MB
  51  Trung Kỳ Dân Biến Thỉ Mạt Ký (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1963) - Nguyễn Q. Thắng, 161 Trang.pdf  13.50 MB
  52  Trần Văn Dư Với Phong Trào Nghĩa Hội (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Nguyễn Q. Thắng, 201 Trang.pdf  7.23 MB
  53  Trần Văn Dư Với Phong Trào Nghĩa Hội (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Nguyễn Q. Thắng, 206 Trang.pdf  48.88 MB
  54  Tuyển Tập Bình Nguyên Lộc Tập 1 (NXB Văn Học 2002) - Nguyễn Q. Thắng, 641 Trang.pdf  59.08 MB
  55  Tuyển Tập Bình Nguyên Lộc Tập 2 (NXB Văn Học 2002) - Nguyễn Q. Thắng, 566 Trang.pdf  50.36 MB
  56  Tuyển Tập Bình Nguyên Lộc Tập 3 (NXB Văn Học 2002) - Nguyễn Q. Thắng, 513 Trang.pdf  52.55 MB
  57  Tuyển Tập Bình Nguyên Lộc Tập 4 (NXB Văn Học 2002) - Nguyễn Q. Thắng, 684 Trang.pdf  72.25 MB
  58  Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê Tập 1-Triết Học (NXB Văn Học 2006) - Nguyễn Q. Thắng, 1453 Trang.pdf  59.54 MB
  59  Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê Tập 2-Sử Học (NXB Văn Học 2006) - Nguyễn Q. Thắng, 1256 Trang.pdf  49.86 MB
  60  Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê Tập 3-Ngữ Học (NXB Văn Học 2006) - Nguyễn Q. Thắng, 1342 Trang.pdf  54.45 MB
  61  Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê Tập 4-Văn Học (NXB Văn Học 2006) - Nguyễn Q. Thắng, 1471 Trang.pdf  59.64 MB
  62  Tuyển Tập Phan Văn Hùm (NXB Văn Hóa Thông Tin 2003) - Nguyễn Q.Thắng, 762 Trang.pdf  119.48 MB
  63  Tuyển Tập Vương Hồng Sển (NXB Văn Học 2002) - Nguyễn Q. Thắng, 1203 Trang.pdf  175.70 MB
  64  Túy Hoa Đình (NXB Tổng Hợp 2016) - Nam Đình, 570 Trang.pdf  82.82 MB
  65  Từ Điển Tác Gia Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin 1999) - Nguyễn Q. Thắng, 1759 Trang.pdf  182.52 MB
  66  Việt Nam Tây Thuộc Sử (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 102 Trang.pdf  12.53 MB
  67  Việt Sử Giai Thoại (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 108 Trang.pdf  15.31 MB
  68  Văn Học Việt Nam Nơi Miền Đất Mới Tập 1 (NXB Văn Học 2007) - Nguyễn Q. Thắng, 1353 Trang.pdf  55.45 MB
  69  Văn Học Việt Nam Nơi Miền Đất Mới Tập 2 (NXB Văn Học 2007) - Nguyễn Q. Thắng, 1473 Trang.pdf  67.68 MB
  70  Văn Học Việt Nam Nơi Miền Đất Mới Tập 3 (NXB Văn Học 2008) - Nguyễn Q. Thắng, 1333 Trang.pdf  61.34 MB
  71  Văn Học Việt Nam Nơi Miền Đất Mới Tập 4 (NXB Văn Học 2008) - Nguyễn Q. Thắng, 1008 Trang.pdf  46.55 MB
  72  Vương An Thạch (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 158 Trang.pdf  20.53 MB
  73  Vương Dương Minh - Thân Thế Và Học Thuyết (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Văn Hùm, 145 Trang.pdf  26.71 MB
  74  Đào Trinh Nhất Tác Phẩm Tập 1-Sử Học (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Q. Thắng, 608 Trang.pdf  6.11 MB
  75  Đào Trinh Nhất Tác Phẩm Tập 2-Triết Học (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Q. Thắng, 393 Trang.pdf  3.29 MB
  76  Đào Trinh Nhất Tác Phẩm Tập 3-Văn Học (NXB Văn Học 2011) - Nguyễn Q. Thắng, 765 Trang.pdf  6.34 MB
  77  Đào Trinh Nhất Tác Phẩm Tập 4-Văn Học (NXB Văn Học 2011) - Nguyễn Q. Thắng, 730 Trang.pdf  9.89 MB
  78  Đào Trinh Nhất-Nhà Văn, Nhà Báo Bực Thầy (NXB Tổng Hợp 2012) - Nguyễn Q. Thắng, 599 Trang.pdf  4.01 MB
  79  Đóng Cửa Dạy Chồng (NXB Tổng Hợp 2014) - Đào Trinh Nhất, 167 Trang.pdf  24.33 MB
  80  Đường Phố Thành Phố Hồ Chí Minh (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Nguyễn Q. Thắng, 1027 Trang.pdf  293.99 MB
  81  Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca (NXB Văn Học 2009) - Nguyễn Q. Thắng, 580 Trang.pdf  15.12 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98280/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 17, 2021
  bhanh9 and nano-flash like this.

Share This Page