Bộ Ebook Tác Giả - Nguyễn Vinh Phúc (1926-2012)

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by nhandang123, Jul 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Tập
  Tác giả Nguyễn Vinh Phúc (1926-2012)
  34 Quyển | 370 MB
  -------------​
  Nguyễn Vinh Phúc (1926 – 2012), là một nhà nghiên cứu lịch sử – văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Ông cũng từng là một nhà giáo, và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về Thủ đô Hà Nội. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú", được trao tặng Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì Tình yêu Hà Nội, được vinh danh là "Công dân Thủ đô Ưu tú" năm 2010. Tuy nhiên, mọi người trân trọng, yêu mến và biết đến ông nhiều hơn thông qua danh xưng "Nhà Hà Nội học".
  • Tác phẩm
  Code:
  01  1000 Năm Thăng Long–Hà Nội (NXB Trẻ 2009) - Nguyễn Vinh Phúc, 1070 Trang.pdf  36.78 MB
  02  Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Ở Hà Nội Và Lân Cận (NXB Trẻ 2005) - Nguyễn Vinh Phúc, 338 Trang.pdf  2.08 MB
  03  Các Thành Hoàng Và Tín Ngưỡng Thăng Long-Hà Nội (NXB Lao Động 2009) - Nguyễn Vinh Phúc, 398 Trang.pdf  19.28 MB
  04  Các Thành Hoàng Và Tín Ngưỡng Thăng Long-Hà Nội (NXB Lao Động 2009) - Nguyễn Vinh Phúc, 404 Trang.pdf  9.73 MB
  05  Hà Nội Cõi Đất Con Người (NXB Thế Giới 2005) - Nguyễn Vinh Phúc, 520 Trang.pdf  5.24 MB
  06  Hà Nội Cõi Đất, Con Người (NXB Trẻ 2009) - Nguyễn Vinh Phúc, 494 Trang.pdf  4.93 MB
  07  Hà Nội Phong Tục, Văn Chương (NXB Trẻ 2010) - Nguyễn Vinh Phúc, 414 Trang.pdf  28.80 MB
  08  Hà Nội Qua Những Năm Tháng (NXB Thế Giới 2000) - Nguyễn Vinh Phúc, 384 Trang.pdf  21.74 MB
  09  Hà Nội Qua Những Năm Tháng (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 442 Trang.pdf  1.93 MB
  10  Hà Nội Tự Điển (NXB Hà Nội 1990) - Nguyễn Vinh Phúc, 281 Trang.pdf  22.41 MB
  11  Hà Nội – Phong Tục, Văn Chương (NXB Trẻ 2009) - Nguyễn Vinh Phúc, 419 Trang.pdf  3.53 MB
  12  Hà Nội-Con Đường Dòng Sông Và Lịch Sử (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 228 Trang.pdf  1.94 MB
  13  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long Hà Nội Tập 1 (NXB Trẻ 2000) - Nguyễn Vĩnh Phúc, 135 Trang.prc  3.65 MB
  14  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long Hà Nội Tập 2 (NXB Trẻ 2000) - Nguyễn Vĩnh Phúc, 130 Trang.prc  2.27 MB
  15  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long Hà Nội Tập 3 (NXB Trẻ 2000) - Nguyễn Vĩnh Phúc, 136 Trang.prc  3.40 MB
  16  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long Hà Nội Tập 4 (NXB Trẻ 2000) - Nguyễn Vĩnh Phúc, 144 Trang.prc  3.48 MB
  17  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long Hà Nội Tập 5 (NXB Trẻ 2000) - Nguyễn Vĩnh Phúc, 149 Trang.prc  5.25 MB
  18  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội Tập 1 (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 136 Trang.pdf  22.81 MB
  19  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội Tập 3 (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 136 Trang.pdf  23.11 MB
  20  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội Tập 4 (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 144 Trang.pdf  24.07 MB
  21  Hỏi Đáp 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội Tập 5 (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 153 Trang.pdf  18.64 MB
  22  Hồ Hoàn Kiếm & Đền Ngọc Sơn (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Vĩnh Phúc, 240 Trang.pdf  9.63 MB
  23  Hồ Hoàn Kiếm Và Đền Ngọc Sơn (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Vinh Phúc, 242 Trang.pdf  2.48 MB
  24  Làng Khoa Bảng Thăng Long-Hà Nội Qua Một Số Tư Liệu (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 35 Trang.pdf  0.57 MB
  25  Lịch Sử Thăng Long-Hà Nội (NXB Thời Đại 2009) - Nguyễn Vinh Phúc, 466 Trang.pdf  82.03 MB
  26  Lịch Sử Thăng Long-Hà Nội (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Vinh Phúc, 473 Trang.pdf  16.33 MB
  27  Lịch Sử Thăng Long-Hà Nội (NXB Trẻ 2005) - Nguyễn Vinh Phúc, 512 Trang.pdf  9.10 MB
  28  Mặt Gương Tây Hồ (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Vinh Phúc, 340 Trang.pdf  11.15 MB
  29  Mặt Gương Tây Hồ (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 329 Trang.pdf  5.59 MB
  30  Phong Tục Lễ Hội (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Vinh Phúc, 229 Trang.pdf  12.19 MB
  31  Phố Và Đường Hà Nội (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 814 Trang.pdf  23.56 MB
  32  Thần Tích Hà Nội Và Tín Ngưỡng Thị Dân (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 190 Trang.pdf  16.00 MB
  33  Văn Hiến Thăng Long (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Vinh Phúc, 308 Trang.pdf  1.43 MB
  34  Đường Phố Hà Nội (NXB Hà Nội 1979) - Nguyễn Vinh Phúc, 537 Trang.pdf  44.34 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98267/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 15, 2021

Share This Page