Bộ Ebook Tác Giả - Phạm Văn Sơn (1915-1978)

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by nhandang123, Jul 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Tập
  Tác giả Phạm Văn Sơn (1915-1978)
  20 Quyển | 1,5 GB
  ------------​
  Phạm Văn Sơn (1915 - 1978) là một sử gia Việt Nam và là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa. sinh ngày 15 tháng 8 năm 1915 tại tỉnh Hà Đông cũ (nay thuộc về thành phố Hà Nội). Trong vai trò người viết sử, ông cộng tác với Tập san Sử Địa (do một nhóm giáo viên và sinh viên trường Đại học Sư phạm Sài Gòn sáng lập) và viết rất nhiều bài nghiên cứu, như các bài "Thái độ và hành động của nhân sĩ Việt Nam trong khoảng đầu thế kỷ XX", "Để so sánh các anh hùng trước Nguyễn Huệ với Nguyễn Huệ",... Ông cũng biên khảo rất nhiều sách sử, trong đó có bộ sách sử công phu nhất của ông là Việt sử tân biên, gồm 7 quyển, biên soạn và phát hành từng quyển từ năm 1956 đến năm 1972. Khi là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa, ông từng là Chỉ huy trưởng trường Quân báo và Chiến tranh tâm lý Cây Mai. Chức vụ cuối cùng năm 1975 là Đại tá, trưởng Khối Quân Sử, Phòng 5 (Phòng Nghiên cứu) bộ Tổng Tham mưu
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Quân Sử Quyển 1-Quân Lực Việt Nam Dưới Các Triều Đại Phong Kiến (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Phạm Văn Sơn, 148 Trang.pdf  52.01 MB
  02  Quân Sử Quyển 2-Quân Lực Việt Nam Chống Bắc Xâm Và Nam Tiến (NXB Bộ Giáo Dục 1969) - Phạm Văn Sơn, 330 Trang.pdf  72.70 MB
  03  Quân Sử Quyển 2-Quân Lực Việt Nam Chống Bắc Xâm Và Nam Tiến (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Phạm Văn Sơn, 330 Trang.pdf  132.60 MB
  04  Quân Sử Quyển 3-Quân Dân Việt Nam Chống Tây Xâm 1847-1945 (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Phạm Văn Sơn, 434 Trang.pdf  134.00 MB
  05  Quân Sử Quyển 3-Quân Dân Việt Nam Chống Tây Xâm 1847-1945 (NXB Đại Nam 1971) - Phạm Văn Sơn, 456 Trang.pdf  97.19 MB
  06  Quân Sử Quyển 4-Quân Lực VNCH Trong Giai Đoạn Hình Thành 1946-1955 (NXB Bộ Giáo Dục 1972) - Phạm Văn Sơn, 461 Trang.pdf  192.26 MB
  07  Thủy Chiến Việt Nam (NXB Nùng Sơn Thư Xã 1952) - Phạm Văn Sơn, 43 Trang.pdf  2.58 MB
  08  Việt Cộng au Tết Mậu Thân 1968 (NXB Sài Gòn 1969) - Phạm Văn Sơn, 592 Trang.pdf  246.80 MB
  09  Việt Nam Tranh Đấu Sử (NXB Hà Nội 1951) - Phạm Văn Sơn, 269 Trang.pdf  140.72 MB
  10  Việt Nam Tranh Đấu Sử (NXB Vũ Hùng 1949) - Phạm Văn Sơn, 261 Trang.pdf  11.10 MB
  11  Việt Nam Tranh Đấu Sử (NXB Vũ Hùng 1951) - Phạm Văn Sơn, 264 Trang.pdf  10.17 MB
  12  Việt Sử Toàn Thư-Từ Thượng Cổ Đến Hiện Đại (NXB Nam Nghệ Xã 1983) - Phạm Văn Sơn, 520 Trang.pdf  3.26 MB
  13  Việt Sử Tân Biên Quyển 1-Thượng Cổ Và Trung Cổ Thời Đại (NXB Khai Trí 1956) - Phạm Văn Sơn, 509 Trang.pdf  51.57 MB
  14  Việt Sử Tân Biên Quyển 2-Trần Lê Thời Đại (NXB Đại Nam 1958) - Phạm Văn Sơn, 729 Trang.pdf  47.82 MB
  15  Việt Sử Tân Biên Quyển 3-Nam Bắc Phân Tranh (NXB Đại Nam 1959) - Phạm Văn Sơn, 499 Trang.pdf  28.51 MB
  16  Việt Sử Tân Biên Quyển 4-Từ Tây Sơn Mạt Điệp Đến Nguyễn Sơ (NXB Đại Nam 1961) - Phạm Văn Sơn, 498 Trang.pdf  34.27 MB
  17  Việt Sử Tân Biên Quyển 5-Việt Nam Kháng Pháp Sử (NXB Đại Nam 1962) - Phạm Văn Sơn, 492 Trang.pdf  37.86 MB
  18  Việt Sử Tân Biên Quyển 6-Việt Nam Cách Mạng Cận Sử (NXB Đại Nam 1963) - Phạm Văn Sơn, 502 Trang.pdf  53.13 MB
  19  Việt Sử Tân Biên Quyển 7-Chế Độ Pháp Thuộc Tại Việt Nam (NXB Đại Nam 1972) - Phạm Văn Sơn, 465 Trang.pdf  30.81 MB
  20  Vĩ Tuyến 17 (NXB Sài Gòn 1956) - Dương Châu, 197 Trang.pdf  5.55 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/8521/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 15, 2021

Share This Page