Bộ Ebook Tác Giả - Phan Huy Lê (1934-2018)

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by nhandang123, Jul 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Phan Huy Lê (1934-2018 )
  23 Quyển | 1,5 GB
  ----------​
  Phan Huy Lê (23 tháng 2 năm 1934 – 23 tháng 6 năm 2018) là Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân và một trong những chuyên gia về lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Khóa II (1990 – 1995), khóa III (1995 – 2000), khóa IV (2000 – 2005, khóa V (2005 – 2010) và khóa VI (2010 – 2015), Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học năm 2016. Ông là một trong "tứ trụ" của nền sử học Việt Nam (Lâm, Lê, Tấn, Vượng).
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Chúa Nguyễn Và Vương Triều Nguyễn Trong Lịch Sử Việt Nam (NXB Thế Giới 2008) - Phan Huy Lê, 754 Trang.pdf  5.16 MB
  02  Chế Độ Ruộng Đất Và Kinh Tế Nông Nghiệp Thời Lê Sơ (NXB Văn Sử Địa 1959) - Phan Huy Lê, 214 Trang.pdf  163.82 MB
  03  Các Giá Trị Truyền Thống Và Con Người Việt Nam Hiện Nay (NXB Hà Nội 1996) - Phan Huy Lê, 164 Trang.pdf  6.64 MB
  04  Gốm Bát Tràng Thế Kỷ 14-19 (NXB Thế Giới 1995) - Phan Huy Lê, 209 Trang.pdf  23.66 MB
  05  Gốm Bát Tràng Thế Kỷ 14-19 (NXB Thế Giới 2003) - Phan Huy Lê, 184 Trang.pdf  24.68 MB
  06  Khởi Nghĩa Lam Sơn 1418-1427 (NXB Quân Đội 2005) - Phan Huy Lê, 553 Trang.pdf  20.24 MB
  07  Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam Tập 2 (NXB Giáo Dục 1959) - Phan Huy Lê, 251 Trang.pdf  35.43 MB
  08  Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam Tập 2 (NXB Giáo Dục 1962) - Phan Huy Lê, 240 Trang.pdf  167.79 MB
  09  Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam Tập 3 (NXB Giáo Dục 1959) - Phan Huy Lê, 500 Trang.pdf  617.89 MB
  10  Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam Tập 3 (NXB Giáo Dục 1960) - Phan Huy Lê, 559 Trang.pdf  41.24 MB
  11  Lịch Sử Khai Phá Và Vị Trí Chiến Lược Các Tỉnh Giáp Biển Miền Trung (NXB Hà Nội 1988) - Phan Huy Lê, 13 Trang.pdf  0.48 MB
  12  Lịch Sử Việt Nam Tập 1-Thời Kỳ Nguyên Thủy Đến Thế Kỷ X (NXB Đại Học 1983) - Phan Huy Lê, 525 Trang.pdf  220.15 MB
  13  Lịch Sử Việt Nam Tập 1-Thời Kỳ Nguyên Thủy Đến Thế Kỷ X (NXB Đại Học 1990) - Phan Huy Lê, 361 Trang.pdf  13.93 MB
  14  Một Số Trận Quyết Chiến Chiến Lược Trong Lịch Sử Dân Tộc (NXB Quân Đội 1998) - Phan Huy Lê, 498 Trang.pdf  16.61 MB
  15  Một Số Trận Quyết Chiến Chiến Lược Trong Lịch Sử Dân Tộc - Phan Huy Lê.prc  1.80 MB
  16  Mục Lục Châu Bản Triều Nguyễn Tập 1 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Phan Huy Lê, 1254 Trang.pdf  132.09 MB
  17  Quang Trung Nguyễn Huệ Con Người Và Sự Nghiệp (NXB Nghĩa Bình 1986) - Phan Huy Lê, 60 Trang.pdf  15.25 MB
  18  Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Vùng Đất Nam Bộ (NXB Hà Nội 2011) - Phan Huy Lê, 1149 Trang.pdf  12.94 MB
  19  The Traditional Village in Vietnam (NXB Thế Giới 1993) - Phan Huy Lê, 455 Trang.pdf  16.08 MB
  20  Tìm Hiểu Thêm Về Phong Trào Nông Dân Tây Sơn (NXB Giáo Dục 1961) - Phan Huy Lê, 133 Trang.pdf  19.45 MB
  21  Về Quá Trình Dân Tộc Của Lịch Sử Việt Nam (NXB Hà Nội 1990) - Phan Huy Lê, 59 Trang.pdf  26.34 MB
  22  Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 1998) - Phan Huy Lê, 344 Trang.pdf  7.80 MB
  23  Địa Bạ Cổ Hà Nội Tập 1-Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận (NXB Hà Nội 2005) - Phan Huy Lê, 808 Trang.pdf  10.56 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98275/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 15, 2021

Share This Page