Bộ Ebook Tác Giả - Sơn Nam (1926-2008)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by nhandang123, Jul 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Tập
  Tác giả Sơn Nam (1926-2008)
  57 Quyển | 600 MB
  -----------​
  Sơn Nam (1926 - 2008) là một nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam nổi tiếng. Ông tên thật là Phạm Minh Tài sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926, tại làng Đông Thái, quận An Biên, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Thuở nhỏ ông học tiểu học tại quê nhà, rồi học trung học tại Cần Thơ. Năm 1945, ông tham gia Thanh niên Tiền phong, rồi lần lượt tham gia công tác ở Hội Văn hóa cứu quốc tỉnh, phòng Chính trị Quân khu, phòng Văn nghệ Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ. Bút danh Sơn Nam ra đời trong thời gian này, để tưởng nhớ người phụ nữ Khmer đã cho ông bú mớm thời thơ ấu (Sơn là một họ lớn của người Khmer, Nam là để nhắc nhớ mình là người phương Nam).
  • Tác phẩm
  Code:
  01  26 Truyện Ngắn Sơn Nam (NXB Mũi Cà Mau 1987) - Sơn Nam, 270 Trang.epub  0.74 MB
  02  4 Truyện Vừa (NXB Trẻ 2009) - Sơn Nam, 330 Trang.pdf  5.17 MB
  03  Biển Cỏ Miền Tây & Hình Bóng Cũ (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 385 Trang.pdf  5.26 MB
  04  Bà Chúa Hòn (NXB Long An 1989) - Sơn Nam, 374 Trang.pdf  15.64 MB
  05  Bà Chúa Hòn (NXB Trẻ 2013) - Sơn Nam, 433 Trang.pdf  4.65 MB
  06  Chuyện Xưa Tích Cũ (NXB Trẻ 2006) - Sơn Nam, 350 Trang.epub  0.91 MB
  07  Chuyện Xưa Tích Cũ (NXB Trẻ 2015) - Sơn Nam, 366 Trang.pdf  3.32 MB
  08  Chuyện Xưa Tích Cũ Quyển 1 (NXB Rạng Đông 1965) - Sơn Nam, 92 Trang.pdf  13.54 MB
  09  Cá Tính Của Miền Nam (NXB Đông Phố 1974) - Sơn Nam, 151 Trang.epub  0.59 MB
  10  Cá Tính Của Miền Nam (NXB Đông Phố 1974) - Sơn Nam, 151 Trang.pdf  46.12 MB
  11  Cá Tính Miền Nam (NXB Trẻ 1997) - Sơn Nam, 150 Trang.pdf  0.58 MB
  12  Dạo Chơi-Tuổi Già (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 373 Trang.pdf  3.66 MB
  13  Gốc Cây, Cục Đá & Ngôi Sao-Danh Thắng Miền Nam (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 272 Trang.pdf  2.29 MB
  14  Gốc Cây, Cục Đá Và Ngôi Sao (NXB Văn 1973) - Sơn Nam, 116 Trang.pdf  11.37 MB
  15  Hương Quê-Tây Đầu Đỏ & Một Số Truyện Ngắn Khác (NXB Trẻ 2013) - Sơn Nam, 452 Trang.pdf  4.50 MB
  16  Hương Rừng Cà Mau (NXB Phù Sa 1962) - Sơn Nam, 169 Trang.pdf  7.02 MB
  17  Hương Rừng Cà Mau Tập 1 (NXB Trẻ 2009) - Sơn Nam, 310 Trang.pdf  1.38 MB
  18  Hương Rừng Cà Mau Tập 2 (NXB Trẻ 2009) - Sơn Nam, 332 Trang.pdf  1.53 MB
  19  Hương Rừng Cà Mau Tập 3 (NXB Trẻ 2009) - Sơn Nam, 320 Trang.pdf  1.35 MB
  20  Hương Rừng Cà Mau Tập Truyện (NXB Trẻ 2013) - Sơn Nam, 932 Trang.pdf  3.99 MB
  21  Hồi Ký Sơn Nam Toàn Tập (NXB Trẻ 2005) - Sơn Nam, 544 Trang.pdf  1.48 MB
  22  Hồi Ký Sơn Nam Toàn Tập (NXB Trẻ 2015) - Sơn Nam, 556 Trang.pdf  2.60 MB
  23  Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam (NXB Trẻ 2009) - Sơn Nam, 365 Trang.pdf  1.84 MB
  24  Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 346 Trang.pdf  1.79 MB
  25  Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam (NXB Văn Nghệ 1994) - Sơn Nam, 328 Trang.pdf  32.47 MB
  26  Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam (NXB Đông Phố 1973) - Sơn Nam, 330 Trang.epub  0.74 MB
  27  Nguyễn Trung Trực-Anh Hùng Dân Chài (NXB Phù Sa 1959) - Sơn Nam, 101 Trang.pdf  9.87 MB
  28  Người Bạn Triệu Phú (NXB Khai Trí 1971) - Sơn Nam, 157 Trang.pdf  29.15 MB
  29  Người Việt Có Dân Tộc Tính Không (NXB An Tiêm 1969) - Sơn Nam, 110 Trang.epub  0.10 MB
  30  Nói Về Miền Nam (NXB Lá Bối 1967) - Sơn Nam, 91 Trang.epub  0.53 MB
  31  Nói Về Miền Nam (NXB Lá Bối 1967) - Sơn Nam, 91 Trang.pdf  6.47 MB
  32  Nói Về Miền Nam - Cá Tính Miền Nam - Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam (NXB Trẻ 2005) - Sơn Nam, 406 Trang.pdf  39.63 MB
  33  Nói Về Miền Nam-Cá Tính Miền Nam & Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam (NXB Trẻ 2009) - Sơn Nam, 407 Trang.pdf  1.82 MB
  34  Phong Trào Duy Tân Ở Bắc Trung Nam-Miền Nam Đầu Thế Kỷ XX-Thiên Địa Hội & Cuộc Minh Tân (NXB Trẻ 2009) - Sơn Nam, 396 Trang.pdf  1.40 MB
  35  Phong Trào Duy Tân Ở Bắc Trung Nam-Miền Nam Đầu Thế Kỷ XX-Thiên Địa Hội & Cuộc Minh Tân (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 405 Trang.pdf  7.84 MB
  36  Sài Gòn Xưa, Ấn Tượng 300 Năm Và Tiếp Cận Với Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Trẻ 2008) - Sơn Nam, 362 Trang.pdf  1.88 MB
  37  Sài Gòn Xưa, Ấn Tượng 300 Năm Và Tiếp Cận Với Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 365 Trang.pdf  2.75 MB
  38  Theo Chân Người Tình & Một Mảnh Tình Riêng (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 290 Trang.pdf  2.27 MB
  39  Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam (NXB Đồng Pháp 1994) - Sơn Nam, 231 Trang.pdf  14.43 MB
  40  Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam (NXB Đồng Pháp 1994) - Sơn Nam, 234 Trang.epub  0.61 MB
  41  Tiếp Cận Với Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Trẻ 2000) - Sơn Nam, 146 Trang.pdf  42.25 MB
  42  Tìm Hiểu Đất Hậu Giang & Lịch Sử Đất An Giang (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 385 Trang.pdf  5.26 MB
  43  Tìm Hiểu Đất Hậu Giang (NXB Phù Sa 1959) - Sơn Nam, 135 Trang.pdf  15.07 MB
  44  Từ U Minh Đến Cần Thơ, Ở Chiến Khu 9, 20 Năm Giữa Lòng Đô Thị, Bình An (NXB Trẻ 2005) - Sơn Nam, 537 Trang.pdf  58.41 MB
  45  Văn Hóa Nam Bộ Qua Cái Nhìn Của Sơn Nam (NXB Trẻ 2013) - Võ Văn Thành, 207 Trang.pdf  4.46 MB
  46  Văn Minh Miệt Vườn (NXB Văn Hóa 1992) - Sơn Nam, 216 Trang.pdf  6.15 MB
  47  Vạch Một Chân Trời-Chim Quyên Xuống Đất (NXB Trẻ 2010) - Sơn Nam, 524 Trang.pdf  1.60 MB
  48  Vạch Một Chân Trời-Chim Quyên Xuống Đất (NXB Trẻ 2013) - Sơn Nam, 514 Trang.pdf  1.91 MB
  49  Xóm Bàu Láng (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 415 Trang.pdf  6.52 MB
  50  ĐBSCL Hay Là Văn Minh Miệt Vườn (NXB An Tiêm 1970) - Sơn Nam, 206 Trang.pdf  5.79 MB
  51  ĐBSCL Nét Sinh Hoạt Xưa & Văn Minh Miệt Vườn (NXB Trẻ 2005) - Sơn Nam, 426 Trang.pdf  1.77 MB
  52  ĐBSCL Nét Sinh Hoạt Xưa & Văn Minh Miệt Vườn (NXB Trẻ 2013) - Sơn Nam, 425 Trang.pdf  2.27 MB
  53  Đình Miếu Và Lễ Hội Dân Gian Miền Nam (NXB Trẻ 2004) - Sơn Nam, 386 Trang.pdf  94.83 MB
  54  Đình Miếu Và Lễ Hội Dân Gian Miền Nam (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 393 Trang.pdf  2.38 MB
  55  Đất Gia Định Xưa (NXB Tổng Hợp 1981) - Sơn Nam, 199 Trang.pdf  6.74 MB
  56  Đất Gia Định-Bến Nghé Xưa & Người Sài Gòn (NXB Trẻ 2013) - Sơn Nam, 517 Trang.pdf  2.05 MB
  57  Đồng Bằng Sông Cửu Long-Nét Sinh Hoạt Xưa (NXB Tổng Hợp 1985) - Sơn Nam, 210 Trang.pdf  30.34 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98268/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 15, 2021

Share This Page