Bộ Ebook Tác Giả - Vũ Bằng (1913-1984)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by nhandang123, Jul 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Vũ Bằng (1913-1984)
  18 Quyển | 220 MB
  ----------​
  Vũ Bằng (3 tháng 6 năm 1913 – 7 tháng 4 năm 1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo của Việt Nam. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút ký. Ông đã vào Sài Gòn sau 1954 để làm báo và hoạt động tình báo. Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm.
  • Tác phẩm
  Code:
  01  Bóng Ma Nhà Mệ Hoát (NXB Nguyễn Đình Vượng 1973) - Vũ Bằng, 216 Trang.pdf  6.94 MB
  02  Bốn Mươi Năm Nói Láo (NXB Lao Động 2008) - Vũ Bằng, 387 Trang.pdf  4.51 MB
  03  Cai (NXB Văn Học 2009) - Vũ Bằng, 263 Trang.pdf  7.18 MB
  04  Cười Đông, Cười Tây Cười Kim, Cười Cổ (NXB Phong Phú 1971) - Vũ Bằng, 192 Trang.pdf  11.86 MB
  05  Miếng Ngon Hà Nội (NXB Lao Động 2009) - Vũ Bằng, 200 Trang.pdf  4.68 MB
  06  Miếng Ngon Hà Nội (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Vũ Bằng, 200 Trang.pdf  12.60 MB
  07  Miếng Ngon Hà Nội (NXB Văn Học 1994) - Vũ Bằng, 165 Trang.pdf  7.15 MB
  08  Miếng Ngon Hà Nội (NXB Văn Học 1994) - Vũ Bằng, 192 Trang.pdf  0.40 MB
  09  Món Lạ Miền Nam (NXB Thể Dục Thể Thao 2011) - Vũ Bằng, 148 Trang.pdf  4.57 MB
  10  Mười Chín Chân Dung Nhà Văn Cùng Thời (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Vũ Bằng, 409 Trang.pdf  14.70 MB
  11  Nói Có Sách (NXB Nguyễn Đình Vượng 1971) - Vũ Bằng, 281 Trang.pdf  17.34 MB
  12  Phù Dung Ơi Vĩnh Biệt (NXB Thế Giới 1969) - Vũ Bằng, 306 Trang.pdf  8.81 MB
  13  Thuận Vợ Thuận Chồng (NXB Thế Giới 1957) - Vũ Bằng, 256 Trang.pdf  9.72 MB
  14  Thương Nhớ Mười Hai (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Vũ Bằng, 331 Trang.pdf  15.65 MB
  15  Thương Nhớ Mười Hai (NXB Văn Học 2012) - Vũ Bằng, 288 Trang.pdf  6.60 MB
  16  Thương Nhớ Mười Hai, Mê Chữ, Miếng Ngon Hà Nội, Món Lạ Miền Nam (NXB Văn Học 2003) - Vũ Bằng, 685 Trang.pdf  14.58 MB
  17  Văn Hóa Gỡ (NXB Phụ Nữ 2013) - Vũ Bằng, 272 Trang.pdf  6.88 MB
  18  Vũ Bằng-Các Tác Phẩm Mới Tìm Thấy (NXB Văn Hóa Sài Gòn 2010) - Lại Nguyên Ân, 620 Trang.pdf  75.99 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98271/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 15, 2021

Share This Page