Bồi Dưỡng Đạo Đức Cách Mạng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Cho Đội Ngũ Cán Bộ Doanh Nghiệp Quân Đội

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Đội ngũ cán bộ nói chung là những người đảm nhận những trọng trách trong một cương vị nhất định. Đội ngũ cán bộ doanh nghiệp quân đội nói riêng là những người có trọng trách lớn trong quá trình xây dựng, phát triển của các doanh nghiệp quân đội; là lực lượng chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức, quản lý con người, quản lý tài chính, tài sản của doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, bên cạnh những thời cơ và vận hội, các doanh nghiệp quân đội đang vừa phải đối mặt với những khó khăn, thử thách rất gay gắt từ sự phải hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của Đảng, quân đội và nhân dân giao phó, vừa phải chống lại sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, sự tác động từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng kinh tế trong nước và quốc tế... Điều đáng chú ý là, không ít vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, những tiêu cực và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng đã làm xói mòn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các nấc thang giá trị đạo đức có sự biến đổi sâu sắc, làm cho việc phân biệt tốt - xấu, đúng - sai trong nhiều trường hợp trở nên rất phức tạp dẫn tới nguy cơ lệch chuẩn.
  • Bồi Dưỡng Đạo Đức Cách Mạng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Cho Đội Ngũ Cán Bộ Doanh Nghiệp Quân Đội
  • NXB Chính Trị 2011
  • Đặng Sỹ Lộc
  • 240 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/517CE5656AA0028
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 20, 2021

Share This Page