Bùi Hữu Nghĩa Và Kim Thạch Kỳ Duyên (NXB Văn Học 1993) - Nguyễn Q. Thắng, 493 Trang

Discussion in 'Nguyễn Q. Thắng (1940-XXXX)' started by admin, Feb 1, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thi văn ông Bùi Hữu Nghĩa để lại, người sau ra công sưu tầm cũng chưa thấy được là bao. Ngoài bổn tuồng hát bội “KIM THẠCH KỲ DUYÊN” ra, ta chỉ còn thấy được vài bài văn tế, độ mươi ngoài bài thơ luật Đường và năm ba câu đối thôi. Nhưng nếu lấy phẩm mà thay vào lượng, thì chỉ một bổn tuồng hát bội “KIM THẠCH KỲ DUYÊN” cũng đủ làm cho người Việt-Nam, – nhứt là trong miền Nam này –, không bao giờ quên tên ông Thủ khoa BÙI HỮUNGHĨA(1).
  • Bùi Hữu Nghĩa Và Kim Thạch Kì Duyên
  • NXB Văn Học 1993
  • Nguyễn Q. Thắng
  • 493 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/buihuunghia_id1848/buihuunghia_id1848.aspx
   
  Last edited: Sep 13, 2018

Share This Page