Bước Đầu Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Kinh Tế (NXB Chính Trị 2003) - Phạm Ngọc Anh, 339 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, May 21, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-7_16-3-40.png
  Tự tưởng kinh tế Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Nếu như nét chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền vối chủ nghĩa xã hội, thì nét nổi bật, nét chủ đạo trong tư tưởng kinh tế của Người là nâng cao đòi sông của nhân dân, là kinh tế gắn liền với chính trị, kinh tế gắn vối con người, vói xã hội.
  Để giúp bạn đọc hiểu thêm về tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh qua các thời kỳ của cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bước Đầu Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Kinh Tế do TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên. Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm bản chất của tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh. Chương 2: Những nội dung chủ yếu của tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh. Chương 3: Vận dụng tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
  • Bước Đầu Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Kinh Tế
  • NXB Chính Trị 2003
  • Phạm Ngọc Anh
  • 339 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=12077
  https://drive.google.com/file/d/10hwL_--M6vtNwQswRyVY61-ZYacXMROh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 7, 2022

Share This Page