Các Bài Thực Hành Tổng Hợp Hóa Học Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Đình Thành, 123 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by admin, May 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Phần I là phần đại cương về kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ, phần II là phần thực hành tổng hợp hữu cơ. Phần III là phần thực hành phân tích định tính xác định nhóm chức.Phần đại cương trình bày những quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ, những quy tắc bảo hiểm, những kỹ năng và phương pháp thực hành.Phần thực hành tổng hợp hữu cơ trình bày lý thuyết và những bài thực hành tổng hợp cụ thể của các loại phản ứng cơ bản đã học trong chương trình.Phần thực hành phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ bao gồm phần thực hành về các phản ứng của các nhóm chức và một số phương pháp xác định các nhóm chức trong hợp chất hữu cơ.
  • Các Bài Thực Hành Tổng Hợp Hóa Học Hữu Cơ
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Đình Thành
  • 123 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1045728
   
  Last edited: Sep 21, 2020

Share This Page