Các Hình Thức Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phùng Xuân Nhạ

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by admin, Apr 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-23_19-6-11.png
  Trong kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm 2006-2010, Việt Nam cần huy động khoảng 150 tỷ USD vón đầu tư nhằm duy trì tốc dộ tàng trưởng GDP 7,5% - 8% /rum và phát triển ben vừng, trong dó khoang 35% là vốn từ bên ngoài, riêng vốn FDI khoáig 25 tỷ USD. Đạt dược mục tiêu này không phải là dẻ trong bối cảnh cạnh tranh gay git Ihu hút FDI cùa nhiêu nước trên Ihế giới. Do đó, Việt Nam đang tích cực cải thiện mói rường đầu tư dê hấp dản các nhà dầu tư nước ngoài. vlặc dù Việt Nam rất tích cực cải thiện mồi trường đầu tư nước ngoài, đặc biệt là mci trường pháp lý nhưng vần chưa thực sự tạo dược sự hấp dẫn giới dầu tư nước ngoà. Một trong những vấn để mà các nhà đầu tư quan tâm nhiều là các hình thức Ỉ;LM iọ dược phép đầu tư và sự chuyển đổi các hình thức đầu tư này trong quá trình (ỉầu tr ở Việt Nam. Trong khi các nhà đầu tư muốn được đa dạng hóa các hình thức (iầu tr và dược phcp chuyển dổi linh hoạt giữa các hình thức dầu tư này thì Chính phú ' iệt Nam còn cân nhắc và dè dặt làm các nhà đầu tư nản lòng. *'lặt khác, trong nhiều trường hợp, không nhất thiết phải khuyên khích hoặc có (liều ãện dối với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc lựa chọn các hình thức FDI thì Liật Đầu tư của Việt Nam lại qui định chặt chẽ. Những qui định này không dem lại kít quả như mong muốn, mà trái lại đâ gây ra nhiều tổn thất cho Việt Nam và các nià đầu tư. Những hiện tượng này khá phổ biến trong các dự án liên doanh với nước ngoài.
  • Các Hình Thức Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Ở Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Phùng Xuân Nhạ
  • 165 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/79180
  https://drive.google.com/file/d/1ml8oOAbfSarOokuCzfox1G-Ei3D9SL3L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 14, 2023

Share This Page