Các Mô Hình Ứng Dụng Của Lý Thuyết Đổi Mới Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Nguyễn Quý Hỷ

Discussion in 'Toán Học' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chuyện "Toán học viễn tưởng" trên đầy minh họa nội dung cơ bản của một loại lý thuyết toán học, mà mãi đên nửa cuối thế kỷ 20 mới ra đời - đó là Lý thuyết đổi mới (Renewal Theory). Trong lý thuyết này, người ta tiên đoán (dự báo) quá trình thay cù đổi mới các cá thể (individuals) trong một quần thể (population), gồm các đối tượng tự nhiên (các thanh xà trong 1 toà nhà, các máy móc trong 1 phân xưởng... ) hoặc xả hội (các thế hệ trong 1 dòng họ, các cư dân ở 1 địa phương...) nào đó, gắn với sự tác dộng có tính chất ngầu nhiên của mỏi trường phát triển. Do mỗi cá thể chịu tác động này một cách may rủi khác nhau nên I1Ó dược sinh ra (dổi mới), trưởng thành (thịnh) rồi bị hao mòn, già cỗi (suy) dần dến hư hỏng (chết di) và bị loại khỏi quần thể vào các thời điểm ngẫu nhiên khác nhau.
  • Các Mô Hình Ứng Dụng Của Lý Thuyết Đổi Mới Tập 1
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2015
  • Nguyễn Quý Hỷ
  • 274 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58247
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 4, 2020

Share This Page