Các Nữ Thần Việt Nam (NXB Phụ Nữ 1984) - Đỗ Thị Hảo, 158 Trang

Discussion in 'Truyện Đọc Cổ Tích' started by DerikBup, Apr 17, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Trong cuốn sách Các nữ thần Việt Nam, các tác giả Đỗ Thị Hào và Mai Thị Ngọc Chúc đã thống kê số lượng nữ thần là trên 75 nữ thần vón 75 truyện kể về nữ thần(3>. Gần đây, trong cuốn Nữ thần và Thảnh Mau Việt Nam, các tác giá đã sưu tầm 116 truyện kổ về nữ thần và Thánh Mầu, sổ lượng nữ thần được ghi trong các thần tích là 362 Nữ thần(4). Theo thống kê của Ngô Đức Thịnh, di tích thờ cúng nữ thần có khoảng 250 di tích trên tổng số 1000 di tích văn hóa(5). Tác giả Vũ Ngọc Khánh đã điểm tên 19 Thánh Mầu nhưng chi những Thánh Mầu tiêu biểu mới có truyền thuyết. Trong cuốn Đạo Thánh ở Việt Nam, ông điểm tên 21 Thánh Mầu và không có sự thuyết minh đầy đù về các Thánh Mầu. Trong số đông các vị nữ thần không phải ai cũng được tôn vinh là Mầu và cao horn là Thánh Mầu. Những bậc Mầu xứng đáng với danh xưng Thánh Mầu không những có vẻ đẹp toàn diện cả về hình thức lẫn tâm hồn, trí tuệ và sức mạnh mà còn là những nữ thần siêu nhicn hiển hách oai linh và là những Thánh Mẹ với tấm lòng nhân đạo bao la. Những Thánh Mầu trong tâm thức dân gian tiêu biểu là: Thánh Mầu Liễu Hạnh, Thiên Y A Na Thánh Mầu, Chúa Xứ Thánh Mầu, Linh Scm Thánh Mầu, Ỷ Lan Thánh Mầu, 'Thượng Ngàn 'Thánh Mầu...
  • Các Nữ Thần Việt Nam
  • NXB Phụ Nữ 1984
  • Đỗ Thị Hảo, Mai Thị Ngọc Chúc
  • 158 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=82007
  https://drive.google.com/file/d/1OXpcWXSeaamgOPqSS4KDcGGo2A7OoiKX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 13, 2022

Share This Page