Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp - Lê Văn Hoàng, 356 Trang

Discussion in 'Sinh Học' started by quanh.bv, Mar 21, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sinh học đại cương nghiên cứu sự phát triển và hoạt động sống của vi sinh vật, vai trò của chúng trong tự nhiên. Những hiểu biết này rất cần thiết khi nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến vi sinh vật. Kỹ thuật vi sinh là sự hoàn thiện các phương pháp thu nhận sinh khối vi sinh vật dạng công nghiệp và các quá trình nuôi cấy chúng. Các phương pháp hợp lý nhằm tổng hợp sản phẩm vi sinh cần thiết cho hoạt động thực tiễn của con người. Việc nghiên cứu các tính chất khác nhau của vi sinh vật đã đẩy mạnh và khám phá ra những loài trước đây chưa biết đến, số lượng các loài ngày càng nhiều dẫn đến sự cần thiết phải phân loại một cách khoa học và có cơ sở.
  Cuốn sách Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp sẽ cung cấp cho sinh viên, học viên sau đại học và các cán bộ nghiên cứu của nhiều lĩnh vực những kiến thức cơ bản và những thiết bị quan trọng nhằm san xuất ra những sản phẩm chủ yếu trong ngành công nghệ sinh học. Giáo trình gồm 16 chương:
  Chương 1: Những cơ sở về kỹ thuật vi sinh.
  Chương 2: Các sơ đồ thiết bị - dụng cụ sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật.
  Chương 3: Thiết bị vận chuyển.
  Chương 4: Máy và thiết bị chuẩn bị nguyên liệu.
  Chương 5: Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng.
  Chương 6: Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng.
  Chương 7: Thiết bị tiệt trùng không khí.
  Chương 8: Thiết bị vắt, trích ly, tih chế các sản phẩm thu nhân từ phương pháp tổng hợp vi sinh.
  Chương 9: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn.
  Chương 10: Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng.
  Chương 11: Thiết bị phân chia pha lỏng và pha rắn.
  Chương 12: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hoạt hoá sinh học bằng màn mỏng.
  Chương 13: Thiết bị sấy.
  Chương 14: Thiết bị nghiền, tiêu chuẩn hoá, tạo viên, và tạo màng bao siêu mỏng.
  Chương 15: Máy điện di.
  Chương 16: An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh.
  • Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004
  • Lê Văn Hoàng
  • 356 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/3579
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 9, 2020

Share This Page