Các Thể Loại Chính Luận Báo Chí (NXB Chính Trị 2000) - Trần Quang, 249 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng quan trọng và thict yêu đôi với đời sổng xã hội. Ỏ nước ta, từ sau Cách mạng Tháng Tám, báo chí đà là tiếng nói chi đạo, là vũ khí sắc bén điíu tranh chỏng kẻ thù trén mật trận tư tường, lý luận, lôi cuốn, tập hợp quán chúng vào sư nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống nhất đâ't nước. Cho đến nay. đội ngủ những người làm báo ỡ nước ta ngày càng đổng đảo. Báo chí Việt Nam thực sự đã có những đóng góp to 1ỚI1, không những đáp ứng được nhu cẩu thông tin cùa công clu in e troiìg cà nước, m à CÒI1 th a m gia tích cực vào sự n g hiệp đôi mới cùa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xà hội cổng bàng, vãn minh. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, đòi hoi người làm háo những nỗ lực, những phẩm chất và trí tuệ cao hơn nữa, kể cả trách nhiệm xã hội và cả trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
  • Các Thể Loại Chính Luận Báo Chí
  • NXB Chính Trị 2000
  • Trần Quang
  • 249 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60233
  https://drive.google.com/file/d/1_ANAoJ-mYuOVwMFIJ-B6dltN3ymLj6Cv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 11, 2022

Share This Page