Cách Dùng Giới Từ Anh Ngữ (NXB Tổng Hợp 1990) - Trần Văn Điền, 358 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Phổ Thông' started by nhandang123, Jul 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn "Cách Dùng Giới Từ Anh Ngữ" gồm có 2 phần chính:
  Phần I:
  - giới từ nói chúng
  - định nghĩa giới từ
  - mấy loại giới từ chính
  - cách dùng một số giới từ quen gặp
  - vị trí giới từ
  - những lỗi thông thường về giới từ
  Phần II:
  - cách dùng giới từ
  - cách dùng giới từ sau động từ
  - cách dùng giới từ sau tính từ
  - cách dùng giới từ sau danh từ
  • Cách Dùng Giới Từ Anh Ngữ
  • NXB Tổng Hợp 1990
  • Trần Văn Điền
  • 358 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=3036
   
  Last edited by a moderator: Jul 27, 2019

Share This Page