Cẩm Nang Quản Trị Công Ty (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nhiều Tác Giả, 618 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Apr 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cẩm Nang Quản Trị Công Ty
  NXB Nông Nghiệp 2010
  Nhiều Tác Giả
  618 Trang
  Cuốn Cẩm nang này cũng cung cấp cho các thành viên chính phủ, các luật sư, thẩm phán, nhà đầu tư và các đối tượng khác một cơ sở nền tảng trong việc đánh giá thực tiễn Quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam. Cuối cùng, cuốn Cẩm nang có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các tổ chức đào tạo trong việc đào tạo các thế hệ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các nhà đầu tư và các nhà lập pháp của Việt Nam về các thông lệ tốt trong Quản trị công ty.
  Cẩm nang Quản trị công ty bao gồm 14 chương:
  Chương 1: Giới thiệu về Quản trị công ty
  Chương 2: Cơ cấu chung trong Quản trị công ty
  Chương 3: Tài liệu nội bộ về Quản trị công ty
  Chương 4: Hội đồng quản trị
  Chương 5: Bộ máy điều hành
  Chương 6: Vai trò của Thư ký công ty
  Chương 7: Giới thiệu về quyền của cổ đông
  Chương 8: Đại hội đồng cổ đông
  Chương 9: Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty
  Chương 10: Cổ tức
  Chương 11: Ý nghĩa của chứng khoán trong Quản trị công ty
  Chương 12: Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp
  Chương 13: Công bố thông tin
  Chương 14: Các quy trình kiểm toán và kiểm soát
  Mười bốn chương của cuốn Cẩm nang tập trung vào các vấn đề then chốt trong Quản trị công ty. Tất cả các vấn đề được xem xét một cách chi tiết trên cơ sở các quy định pháp luật của Việt Nam và trong từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở các thông lệ tốt được thừa nhận trên thế giới. Quý vị độc giả nên đọc toàn bộ cuốn Cẩm nang này để có được sự hiểu biết đầy đủ về cơ cấu Quản trị công ty ở Việt Nam. Tuy nhiên, quý vị độc giả cũng không nhất thiết phải đọc tất cả các chương theo thứ tự. Quý vị độc giả nên bắt đầu từ chủ đề mà quý vị yêu thích và đọc tới các chương khác trên cơ sở các đường dẫn và các chú thích.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page